Momssatser i EU - Bliv klog på momssatserne her hos Shipmondo

Oversigt
Camilla Jacobsen
af Camilla Jacobsen 08/06/2021

Sælger du varer til forbrugere i andre EU-lande, er det dit ansvar at undersøge hvilken momssats, der gør sig gældende. Få overblik over momssatser i EU her.

Momssatser i EU - Bliv klog på momssatserne her hos Shipmondo

Når du sælger varer i EU, skal der opkræves moms - dog er det op til de enkelte EU lande at fastsætte egne momssatser, og derfor er momsen også forskellige fra land til land.

Få viden og indsigt om e-handlen i Europa 2020.

Momssatser i EU-landene

For at skabe et overblik har vi her lavet et skema, så du kan se de satser, der gælder for de enkelte EU-lande. Under tabellen finder du forklaringerne.

EU-land Normalsats Nedsat sats Stærkt nedsat sats Parkeringssats
Østrig 20% 10/13% - 13%
Belgien 21% 6/12% - 12%
Bulgarien 20% 9% - -
Cypern 19% 5/9% - -
Tjekkiet 21% 10/15% - -
Tyskland 19% 7% - -
Danmark 25% - - -
Estland 20% 9% - -
Grækenland 24% 6/13% - -
Spanien 21% 10% 4% -
Finland 24% 10/14% - -
Frankrig 20% 5,5/10% 2,1% -
Kroatien 25% 5/13% - -
Ungarn 27% 5/18% - -
Irland 23% 9/13,5% 4,8% 13,5%
Italien 22% 5/10% 4% -
Litauen 21% 5/9% - -
Luxemborg 17% 8% 3% 14%
Letland 21% 12/5% - -
Malta 18% 5/7% - -
Holland 21% 9% - -
Polen 23% 5/8% - -
Portugal 23% 6/13% - 13%
Rumænien 19% 5/9% - -
Sverige 25% 6/12% - -
Slovenien 22% 9,5% - -
Slovakiet 20% 10% - -

Du kan også blive klogere på toldregler, moms og afgifter i vores guide om, hvordan man importerer varer fra EU.

Normalsats

Alle EU’s medlemslande anvender en normalsats for momsen, og denne fastsættes individuelt for hvert land af staten - dog må den ikke være under 15%. Normalsatsen er en fast sats, som gælder for de fleste varer og tjenesteydelser.

Nedsat sats

EU landene hver kan vælge at arbejde med differentierede momssatser, hvilket betyder, at landene må anvende en eller to nedsatte satser på levering af specifikke varer og tjenesteydelser (dog gælder dette som udgangspunkt ikke elektronisk leveret tjenesteydelse). Som ovenstående tabel viser, er Danmark det eneste EU land, der ikke anvender nedsatte satser.

De nedsatte satser skal mindst være på 5%.

Det er forskelligt fra land til land hvilke varer og ydelser, der er nedsat. For eksempel har Tyskland en generel nedsat moms på alle fødevarer (7%), mens fx Kroatien har en nedsat sats kun på mejerivarer (5%).

Liste over leveringer af varer og ydelser der kan belægges med nedsatte satser:

 • Levnedsmidler (herunder drikkevarer bortset fra alkohol), foder, dyr, frø, planter, ingredienser, der anvendes ved tilberedning af levnedsmidler samt foder eller produkter, der anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler og foder
 • Vandforsyning
 • Farmaceutiske produkter, som anvendes til sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og medicinsk og veterinærmedicinsk behandling
 • Medicinsk udstyr, hjælpemidler og andre apparater, der anvendes til at mindske eller behandle handicap, til handicappedes personlige brug - herunder også reparation af sådanne varer, samt børnesæder til biler
 • Befordring af personer og disses bagage
 • Levering (herunder udlån på biblioteker) af bøger, tidsskrifter og aviser, enten på fysiske eller elektroniske medier eller begge dele. Gælder ikke publikationer, der udelukkende eller hovedsagelig er reklame samt materiale, der udelukkende eller hovedsagelig består af videoindhold eller hørbar musik
 • Entré til forestillinger, teatre, messer, cirkus, forlystelsesparker, koncerter, museer, zoologiske haver, biografer, udstillinger og lignende kulturelle begivenheder Radio– og tv–modtagelse
 • Ydelser leveret af eller royalties til forfattere, komponister og udøvende kunstnere
 • Levering, opførelse, renovering og ombygning af boliger som led i en socialpolitik
 • Renovering og reparation af private boliger. Gælder ikke materialer som udgør en betydelig del af værdien af den leverede ydelse
 • Vinduespudsning og rengøring i private husholdninger
 • Leveringer af varer og ydelser, der normalt er bestemt til anvendelse i landbrugsproduktionen, bortset fra kapitalgoder såsom maskiner og bygninger
 • Ophold på hoteller herunder ferieophold og udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne
 • Restaurations- og cateringydelser
 • Entré til sportsbegivenheder
 • Adgang til brug af sportsfaciliteter
 • Levering af varer og ydelser fra velgørende organisationer
 • Begravelsesvirksomhed og ligbrænding samt levering af varer i den forbindelse
 • Lægebehandling, tandlægebehandling og termoterapi
 • Ydelser i forbindelse med renholdelse af gader, renovation og behandling af affald
 • Småreparationer af cykler, sko og lædervarer, beklædningsgenstande og linned
 • Pleje i hjemmet: fx hjemmehjælp og pleje af børn, ældre, syge eller handicappede
 • Frisørvirksomhed

Særlige satser

Der findes en række særlige satser, som nogle EU-lande har lov til at bruge på visse leverance. Lande, der anvendte særlige satser d. 1. januar 1991, er de lande, der i dag må gøre brug af satserne.

Forklaringen til dette er, at de særlige satser oprindeligt var tænkt som en overgangsordning med det formål at sikre en god overgang til EU’s momsregler, som trådte i kraft med det indre marked d. 1. januar 1993 - hvorefter hensigten var, at de gradvist skulle udfases.

Stærkt nedsat sats

I visse EU-lande anvendes der stærkt nedsatte satser på under 5% på salg af en begrænset liste af varer og tjenesteydelser. Du kan finde flere oplysninger hos de enkelte landes myndigheder.

Parkeringsats

Parkeringsats eller mellemsats, som det også kaldes, anvendes af nogle EU-lande på visse leverancer af varer og tjenesteydelser, som ikke er nævnt i ovenstående liste. Lande, der benytter parkeringsats, kan stadigvæk anvende nedsatte satser i disse tilfælde, så længe satsen ikke ligger under 12%.

I Shipmondo står vi altid til rådighed for sparring og vejledning, hvis du skulle have nogle spørgsmål omkring moms, fragt, levering, told, tarifkoder, EORI-nummer eller andet derimellem. Har du en Shipmondo-konto, får du altid gratis support, og du kan nemt booke fragt og sende pakker til hele verden på tværs af transportører.

Nye EU-momsregler for e-handel

Fra d. 1. juli 2021 indføres der en fælles EU-fjernsalgsgrænse på 10.000 EUR, som dækker over fjernsalg af varer og elektroniske ydelser til private forbrugere i EU. Denne nye fjernsalgsgrænse gælder for alle de salg, du laver i andre lande i EU. Sælger du fx for 3.000 EUR til svenske forbrugere og 5.000 EUR til finske forbrugere, lægger dit salg under fjernsalsgrænsen, og derfor kan du nøjes med at opkræve dansk moms (25%) og indberette og betale til den danske stat. Sælger du derimod for fx 7.000 EUR til tyske forbrugere og 8.000 EUR til italienske forbrugere, overstiger dit salg fjernsalgsgrænsen - og derfor skal du både indberette og betale moms i Tyskland og Italien efter den momssats, der gør sig gældende i de to lande.

Læs mere om de nye EU-momsregler for e-handel.

Fragt i EU

Sender du pakker til flere lande i EU? Så opret en gratis Shipmondo-konto og saml alle dine fragtaftaler ét sted. Du kan også booke fragt på tværs af transportører direkte fra din Shipmondo-konto.

Sender du pakker uden for EU, f.eks. til Norge? Så bliv klog på moms og told, når du skal sende pakkepost til Norge. Du kan også læse vores guides til, hvordan du kan importere varer fra USA, importere varer fra Kina eller handle med Storbritannien, der alle er uden for EU.

Hvis du blot er i overvejelsesfasen, anbefaler vi, at du undersøgerne markederne ordentligt. Du kan bl.a. læse om, hvordan du udvider din webshop til Tyskland samt vores guide, der beskriver, hvordan du sender til hele verden - særligt ift. hvordan du opsætter leveringsmetoderne mest optimalt.Vil du udvide din webshop til andre lande, har vi også lavet komplette guides til, hvordan du kan:

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto