Udvidet producentansvar: Nye regler for emballage

Gå til oversigt
Camilla Jacobsen
af Camilla Jacobsen 28/08/2023

Der kommer nye producentansvarsregler for emballage, som du skal kende til, når du pakker og sender varer. Vi guider dig her.

Udvidet producentansvar: Nye regler for emballage

Ordningen om det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft d. 1. januar 2025.

Selvom man fristes til at tro, at den nye politiske aftale kun vedrører virksomheder, der rent faktisk producerer varer, er det også vigtigt for dig, som webshopejer, at have styr på de nye regler.

Ordningen gælder nemlig enhver form for virksomhed, der pakker sine varer, hvad enten det indebærer transportemballage, plastæsker, papkasser, poser eller lignende materiale.

Det betyder altså, at hver gang du pakker varer til dine kunder, pålægges du ansvaret og omkostningen for håndteringen af den emballage, du benytter.

Men bare rolig - vi har samlet alt, hvad du behøver at vide lige her.

Hvad er udvidet producentansvar?

Udvidet producentansvar er et led i EU-kommissionens opdatering af emballagedirektivet.

Formålet er simpelt. Det gælder om én ting.

Vi skal passe på klimaet og naturen, og det betyder, at vi skal minimere vores forbrug af materialer og genanvende mere.

Princippet i ordningen er, at man som virksomhed har ansvaret for egen forurening, hvilket giver incitament til at skabe et effektivt affaldssystem med fokus på genbrug og genanvendelse.

Desto mere genanvendelig eller genbrugelig emballagen er, desto lavere bliver omkostningerne.

Producentansvaret hviler på den part, som sætter et produkt på markedet.

Det er derfor ikke den virksomhed, der fysisk fremstiller emballagen, der bærer ansvaret, men den part, der bruger emballagen.

Selvom ordningen først træder i kraft fra 2025, skal man som producent registrere sig i producentregistret (DPA) allerede mellem 1. januar 2024 og 31. marts 2024.

Desuden vil man også blive pålagt at registrere de forventede mængder af emballage, der forventes markedsført i løbet af 2024, samt om denne emballage er rettet mod erhvervsmarkedet eller husholdninger.

Manglende registrering inden fristen, vil medføre pålæggelse af straf.

OBS! Der findes en administrativ bagatelgrænse på 8 ton. Virksomheder, der producerer mindre end 8 ton emballage årligt, vil blive pålagt lettere administrative byrder, men de skal stadigvæk betale for emballageomkostninger.

Hvad koster udvidet producentansvar?

Det er ikke muligt at give et konkret svar på, hvad det udvidede producentansvar koster. Det afhænger nemlig af flere forskellige faktorer.

Kort sagt betaler man for de omkostninger, der er forbundet ved at indsamle og behandle emballageaffald. Omkostninger dækker over et administrationsgebyr, affaldsbehandling samt et miljøgradueret bidrag.

Omkostningerne er dog forskellige alt afhængig af materialetype, og eksempelvis koster det ikke det samme for plast og pap.

Noget andet der har betydning for prisen, er virksomhedens markedsandel inden for produktkategorien. Virksomheder med store markedsandele betaler en større del end virksomheder med små.

Gode råd til emballering

Som webshopejer er emballage en uundgåelig del af din forretning.

Når det er sagt, kan det være en god idé, at du kaster et blik på dine emballageløsninger.

Hvor kan der optimeres?

Bæredygtige alternativer

Som det nye udvidede producentansvar lægger op til, er det oplagt at overveje ens forbrug af materiale samt materialevalg.

Kan du pakke dine ordrer i mindre pakker? Hvilken slags materiale bruger du?

Samtidig vil det være en god idé, hvis du sørger for, at din emballage består af færrest mulige komponenter.

Er din emballage klistret sammen med en masse tape eller klips, vil den ofte blive bortskaffet frem for genanvendt.

Meld dig ind i en kollektivordning

Måske du allerede nu sidder med sved på panden over alt det administrative arbejde, der ligger forude.

Men bare rolig.

I takt med at datoen for udvidet producentansvar nærmer sig, vil der blive oprettet kollektive ordninger som f.eks. VANA, ERP Denmark ApS’ kollektivordning m.m., der på producenternes vegne tager sig af de administrative opgaver, som producenterne pålægges.

Det kan være et nærmest umuligt arbejde selv at indsamle og behandle emballageaffald, og derfor vil det være en god idé at melde sig ind i sådan en ordning.

Kollektive ordninger er særligt væsentlige for virksomheder, der ligger over bagatelgrænsen. Virksomheder under denne grænse, behøver ikke at melde sig ind.

Opsæt emballage i Shipmondo

Når du har styr på din emballage, kan du med fordel oprette den i Shipmondo.

Gennem Shipmondo Ordrehåndtering kan du tilknytte emballage til dine forsendelser og dermed sikre, at dine pakker har den korrekte vægt og dimensioner.

Du kan tilknytte emballagen til en eller flere leveringsmetoder, hvilket muliggør massehandling og automatisering af dine arbejdsprocesser.

Hvis du bruger digitale plukruter, kan du vælge hvilken emballage, der skal bruges til varen, når du har plukket alle dine varer.

På den måde kan du selv beslutte, hvilken emballage der er bedst.

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto