Vores handelsbetingelser

Herunder finder du vores forretningsbetingelser. Det er vigtigt, at du som kunde hos Shipmondo læser, forstår og accepterer de gældende samhandelsvilkår. Har du spørgsmål til nogle af punkterne, er du velkommen til at kontakte os.


1. Nærværende aftale

1.1 Formål

Nærværende handelsbetingelser er et juridisk dokument, der beskriver Shipmondo ApS og kundens forpligtelser ifm. brugen af Shipmondo’s fragtservice, herunder bl.a. køb af forsendelser på Shipmondo.com.

1.2 Virkning

Kundens accept af betingelserne anses for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem Shipmondo ApS og kunden.

1.3 Ændring

Shipmondo ApS forbeholder sig retten til at ændre i nærværende betingelser til enhver tid. Ligeledes forbeholder Shipmondo ApS sig retten til at ændre nærværende betingelser iht. ændringer i gældende lovgivning.

2. Kontrakthabilitet

Nærværende handelsbetingelser er gældende fra kundens accept-tidspunkt og danner grundlag for kundens tilslutning til Shipmondo ApS.

3. Kontakt

Sælger ifm. nærværende betingelser er

Shipmondo ApS
Hvilehøjvej 25
5220 Odense SØ
Danmark
CVR nr. 36 39 90 66

4. Shipmondo's fragtservice

4.1 Hvem kan benytte Shipmondo?

Shipmondo er en service for erhvervsdrivende. For at gøre brug af Shipmondo skal du have et registreret firma med et gyldigt og aktivt CVR-nr.

Forsendelser købt gennem Shipmondo må kun anvendes til egen distribution og ikke til videresalg.

4.2 Accept af transportørens forretningsbetingelser

Shipmondo ApS videreformidler fragtydelser fra DHL, GLS, PostNord m.fl.

Shipmondo ApS håndterer ikke den fysiske fragt og derfor ikke en transportør eller speditør.

Når du køber fragt igennem Shipmondo og accepterer Shipmondo’s handelsbetingelser, accepterer du også pr. automatik den anvendte transportør’s forretningsbetingelser.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • pakkekrav,
 • dimensionskrav,
 • emballagekrav,
 • reklamationsprocedure og
 • erstatningskrav ved skade eller bortkomst af pakke.

Ved indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem Shipmondo ApS og den anvendte transportør’s forretningsbetingelser har Shipmondo’s forretningsbetingelser forrang.

4.3 Spørgsmål omkring fragt og håndtering

Shipmondo ApS er ikke en transportør eller speditør, da Shipmondo ikke håndterer den fysiske fragt. Ved spørgsmål til fragten, skal disse derfor stilles direkte til den anvendte transportør. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • spørgsmål vedr. pakkens status,
 • leveringstidspunkt,
 • manglende afhentning af pakken på afhentningssteder eller
 • den enkelte transportør’s forretningsbetingelser.
 • 4.4 Web services

  Shipmondo stiller en række web services til gratis rådighed til Shipmondo’s kunder, herunder blandt andet:

  • API services
  • Integrationer
  • Fragtmoduler
  • Returportaler

  For at benytte Shipmondo’s web services forudsætter det, at man aktiv kunde og booker sine forsendelser gennem Shipmondo’s fragtplatform, såfremt Shipmondo understøtter de anvendte transportører.

  Benytter man Shipmondo’s web services uden at booke sine forsendelser gennem Shipmondo, forebeholder Shipmondo ApS retten til at lukke Shipmondo-kontoen uden varsel.

  Ved benyttelse af Shipmondo’s web services må man ikke ændre i løsningerne eller tilpasse løsningernes udseende, herunder f.eks. fjerne Shipmondo’s logo. Ved overtrædelse forebeholder Shipmondo ApS sig retten til at lukke Shipmondo-kontoen uden varsel.

  5. Betaling og kvittering

  5.1 Sikkerhed ved betaling

  Du kan betale med Visa/Dankort, MasterCard, MastroCard, JCB, American Express samt Diners Card hos Shipmondo ApS. Vi pålægger ikke dit køb nogle former for transaktionsgebyr.

  Transaktionen foregår med en krypteret forbindelse via epay (Bambora), hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker. Shipmondo ApS får ikke adgang til dine kortoplysninger på noget tidspunkt og beløbet overføres automatisk mellem bankerne.

  Vi trækker det fakturerede beløb umiddelbart efter gennemført betaling. Du modtager ligeledes en kvittering for hvert gennemført køb.

  5.2 Automatisk kortbetaling

  Shipmondo ApS tilbyder muligheden for at tilmelde sig automatisk kortbetaling. Handlen foregår som beskrevet i nærværende betingelser, dog trækkes det fakturerede beløb automatisk og uden indtastning af kortoplysninger på ny for hvert køb.

  5.2.1 Ændring af kortoplysninger til automatisk kortbetaling

  Kunden kan til enhver tid ændre sine betalingsoplysninger på sin Shipmondo-konto under menupunktet Indstillinger > Betaling. Her kan et betalingskort fjernes fra automatisk betaling, så der er mulighed for at tilføje et nyt ved næste køb.

  5.2.2 Ophør og opsigelse af automatisk kortbetaling

  Kunden er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen om automatisk betaling. Dette gøres direkte under menupunktet Indstillinger > Betaling ved at klikke på “Fjern kort” ud for det ønskede betalingskort.

  Ved væsentlig misligholdelse af Abonnementsbetingelserne er Shipmondo ApS berettiget til, uden varsel og med fastholdelse af fordringen, at ophæve Abonnementsbetingelserne med den virkning, at kunden ikke længere er tilsluttetShipmondo ApS services, og dermed fratages adgangen til at benytte disse.

  5.3 Automatisk optankning af saldo

  Såfremt muligheden “Automatisk optankning”, trækkes det selvvalgte beløb X fra kundens konto, når saldoen rammer det af kunden fastsatte beløb Y.

  5.4 Kvittering

  Shipmondo ApS tilsender ved hver fakturering en kvittering til kundens e-mail adresse umiddelbart efter hvert gennemført køb. Undtagelse gælder for automatisk betaling af efteropkrævninger med saldo. Her vil kvittering fremgå af forbrugsoversigten.

  6. Køb af forsendelse og anvendelse af pakkelabel

  Dette afsnit beskriver vilkårene for køb og anvendelse af pakkelabels fra Shipmondo’s fragtservice.

  Ved overtrædelse af disse regler og vilkår, forebeholder Shipmondo ApS sig retten til at efterfakturere kunden de gældende satser.

  6.1 Procedure for efteropkrævning og betaling

  Ved efterfakturering vil kunden modtage e-mail med nærmere oplysninger omkring kravet. Kunden kan også på sin Shipmondo-konto se sine åbne krav og betale sit udestående.

  Såfremt kunden ikke selv betaler sit udestående indenfor 6 dage, vil betalingen automatisk blive trukket på kundens saldo, såfremt der er er tilstrækkelig dækning. Har kunden ikke nok saldo, vil betalingen blive trukket på kontoens tilknyttet betalingskort.

  Er det derimod hverken muligt at betale med kundens saldo eller trække betalingen på et tilknyttet betalingskort, vil der blive udsendt en betalingspåmindelse til kunden på e-mail. Efter yderligere 10 dage pålægges kunden et rykkergebyr (se gebyrsatser under pkt. 9).

  Betales efteropkrævningen ikke, kan kundens konto hos Shipmondo i yderste konsekvens blive lukket og sagen vil blive overdraget til inkasso. Det skyldige beløb vil i denne forbindelse blive pålagt de gebyrer og advokatomkostninger, som en overdragelse til inkasso medfører.

  6.2 Adresseoplysninger og pakkelabel

  Kunden er fuldt ansvarlig for, at den købte pakkelabel indeholder korrekte oplysninger, og at den fysiske label er påsat ydersiden af forsendelsen, så den er synlig for transportørens medarbejdere, og pakken kan maskinsorteres/scannes af transportørens systemer.

  Skulle der forekomme fejl i adresseoplysninger eller i fald at den fysiske pakkelabel er mangelfuld, herunder ikke kan læses eller scannes, vil kunden blive opkrævet for et tillæg for manuel håndtering efter transportørens takster herfor.

  6.3 Pakkelabels gyldighed

  Pakkelabels købt igennem Shipmondo's fragtaftaler har som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 7 dage fra købstidspunktet.

  Undtagelse gælder for følgende fragtprodukter:

  • dao Pakkeshop og Hjemmelevering: Gyldig 10 dage
  • Postnord Customer Return (returpakke): Gyldig 30 dage
  • GLS ShopReturn (returpakke): Gyldig 30 dage

  Når en pakkelabel udløber, må den ikke anvendes. Ved anvendelse af en ugyldig pakkelabel, vil det medføre et gebyr (se gebyrsatser under pkt. 9).

  Ved brug af en pakkelabel der er blevet krediteret, vil det medføre et gebyr (se gebyrsatser under pkt. 9).

  6.4 Genbrug af pakkelabel

  Det er forbudt at genbruge pakkelabels købt gennem Shipmondo.

  Overtrædelse af dette forbud medfører et gebyr (se gebyrsatser under pkt. 9), og den pågældende pakke bliver automatisk sendt retur til afsender.

  6.5 Efteropkrævning af underfrankering, gebyr og servicetillæg m.m.

  Såfremt en pakke sendes med for lidt porto efterfaktureres kunden for den manglende porto. Det samme er gældende, hvis der forekommer gebyrer eller servicetillæg til en forsendelse.

  Efterfaktureringen kan ske op til 180 dage fra forsendelsens afsendelsestidspunkt.

  6.6 Overskridelse af maksimale vægt, pakkedimensioner, emballagekrav og diverse servicetillæg

  Hver transportør har egne krav til pakkedimensioner og emballering. Ved overtrædelse af disse krav, bliver kunden efterfaktureret de gældende gebyrer. Det samme gælder, hvis der er angivet et lavere vægt ved booking end pakkens reelle vægt.

  Afregning sker som udgangspunkt ud fra den gældende transportør’s listepriser, medmindre andet er angivet.

  Find uddybende informationer vedrørende den enkelte transportør’s krav til pakkedimensioner og krav til emballering her.

  En oversigt med tillæg/priser for transportørers ekstraordinære aktiviteter kan findes her.

  Jf. pkt. 4.2 accepterer du pr. automatik den anvendte transportør’s forretningsbetingelser, gebyrer og servicetillæg, når du køber forsendelser igennem Shipmondo.

  6.7 Erhvervspakker til ikke-erhvervsadresser

  Sendes en erhvervspakke til en adresse, som ikke er en erhvervsadresse, bliver pakken takseret som en “privat pakke med omdeling” i samme vægtinterval, og kunden efterfaktureres det korrekt beløb for pakken.

  6.8 Returforsendelse

  6.8.1 Pakker der ikke kan leveres

  Hvis en pakke ikke kan leveres til modtager eller ikke bliver afhentet på afhentningsstedet returneres pakken til afsender.

  Kunden bliver efterfaktureret for denne returfragt. Prisen på returfragt vil være den samme som prisen for fremsendelse.

  6.8.2 Forkert modtageradresse ved udlandsforsendelser

  Ved angivelse af en ikke eksisterende modtageradresse/manglende kontaktoplysninger ved udlandsforsendelser, bliver kunden kontaktet pr. e-mail og gjort opmærksom på det.

  Kunden har efterfølgende 48 timer om at vende retur med den korrekte modtageradresse, så forsendelsen kan bliver ekspederet.

  Modtager Shipmondo ApS ikke et svar fra kunden inden 48 timer bliver forsendelsen sendt retur til afsender, og det medfører samtidigt et administrationsgebyr (se gebyrsatser under pkt. 9).

  6.8.3 Ulovligt indhold eller overskridelse af de maksimale mål

  Hvis en pakke bliver afvist af transportøren pga. ulovligt indhold eller fordi pakken overskrider de maksimale mål, returneres pakken til afsender. Kunden bliver efterfaktureret for returfragten. Prisen på returfragt vil være den samme som prisen for fremsendelse.

  6.9 Brug af Shipmondo Returportal

  Brugere af Shipmondo kan oprette en Returportal, som kan stilles til rådighed for brugerens kunder i forbindelse med returneringer. Det er et krav ved brug af Returportalen, at modtageradressen der angives, er en erhvervsadresse. Shipmondo vil CVR-validere modtageradressen for Returportalen.

  Såfremt at betingelsen ikke er opfyldt, forebeholder Shipmondo ApS retten til at lukke den pågældende Returportal uden varsel.

  Brugeren skal betale en eventuel difference, der måtte være mellem en returpakkes faktiske pris og den pris brugeren har valgt returpakken skal koste. Såfremt der en difference, faktureres kunden for differencen.

  6.10 Tillægsservices

  Shipmondo tilbyder mulighed for tilkøb af en række ekstra services i forbindelse med bestilling af en forsendelse. Nærmere forretningsbetingelser for disse tillægsydelser kan læses under den enkelte service.

  6.11 Eksport og told

  Tolddeklarering betales som hovedregel af afsender, mens told og moms betales af modtager. Betaler modtager ikke ved forfald, bliver beløbet opkrævet hos afsender.

  6.12 Lukning af konto

  Ved lukning af Shipmondo-konto bliver kontoen opgjort og evt. indestående saldo udbetalt til kunden. Shipmondo ApS takserer et administrationsgebyr for kontoopgørelse og lukningen (se gebyrsatser under pkt. 9).

  7. Reklamation og indsigelse

  Shipmondo ApS videreformidler fragtydelser fra transportører. Shipmondo ApS er ikke en transportør eller speditør, da Shipmondo ApS ikke håndterer den fysiske fragt. Ved bortkomst eller beskadiget forsendelse, er det den anvendte transportør, der er erstatningsansvarlig overfor kunden. Her gælder den enkelte transportøres reklamationsprocedure og -betingelser. Kunden skal ved en evt. reklamationssag henvende sig direkte til den gældende transportør.

  Ved reklamation på en forsendelse hvor fragten er blevet købt igennem en Shipmondo Returportal, er det kunden, der ejer af returportalen, som transportøren er erstatningsansvarlig overfor.

  Ved uenighed omkring en service eller opkrævning fra Shipmondo ApS, så skal indsigelsen indsendes til Shipmondo ApS senest 30 dage efter, at ydelsen er leveret/faktureret. Shipmondo ApS forebeholder sig retten til at afvise indsigelser, der er ældre end 30 dage.

  8. Fortrydelsesret

  8.1 Forsendelser købt gennem Shipmondo’s fragtaftaler

  Ved accept af nærværende betingelser, godkender kunden at ubrugte frankerede pakkelabels, der er købt via Shipmondo’s fragtaftaler, som udgangspunkt kan fortrydes/annulleres indenfor 14 dage fra købstidspunktet. Undtagelse gælder for dao her er fortrydelsesretten 48 timer.

  8.1.1 Fortrydelse af Danske Fragtmænd forsendelse

  Ved fortrydelse af en bestilt forsendelse hos Danske Fragtmænd skal kunden kontakte Danske Fragtmænd telefonisk for at få annulleret afhentning. En annulleret afhentning er en forudsætning for at annulleret forsendelsen.

  8.1.2 Fortrydelse ved køb af flere kolli

  Ved køb af flere kolli (pakkelabels) på samme ordre, er det udelukkende muligt at få krediteret samtlige pakkelabels i den pågældende ordre. Ved køb af flere kolli er det derfor en forudsætning for kreditering, at ingen pakkelabels på ordren er taget i brug.

  8.2 Ufrankerede pakkelabels og pakkelabels gennem egne fragtaftaler

  Ved køb af pakkelabels gennem egne fragtaftaler, samt dertilhørende tillægsservices, eller ved køb af ufrankerede pakkelabels (adresselabels), frasiger kunden sig de almindelige 14 dages fortrydelsesret.

  9. Tillæg og gebyrsatser

  Herunder er en oversigt over tillæg og gebyrsatser.

  Alle beløb er angivet ekskl. moms.

  • Tillæg/priser for transportørers ekstraordinære aktiviteter: Klik her
  • Anvendelse af krediteret/annulleret forsendelse: 200,00 DKK + porto pris
  • Anvendelse af udløbet/ugyldig pakkelabel: 200,00 DKK + porto pris
  • Genbrug af pakkelabel: 200,00 DKK + porto pris
  • Kontoopgørelse i forbindelse med lukning af konto: 250,00 DKK
  • Manglende svar ved forkert modtageradresse ved udlandsforsendelser: i 150,00 DKK + returporto pris
  • Rykkergebyr: 100,00 DKK

  10. Databehandleraftale

  Hos Shipmondo ApS håndterer vi en række personlige data på kundens vegne, herunder bl.a. adresser og kontaktoplysninger på kunder af vores kunde, som anvendes i forbindelse med booking af fragt hos de respektive transportører. Herunder bl.a. kundens kunders adresser og kontaktoplysninger i forbindelse med booking af fragt hos de respektive transportører.

  Det betyder formelt, at du som kunde er dataansvarlig, og Shipmondo ApS er databehandler.

  Som databehandler forpligter Shipmondo ApS til at overholde samtlige forhold i den til enhver tid gældende persondatalovgivning både med hensyn til opbevaring, adgang, deling, sletning og behandling generelt.

  Som kunde hos Shipmondo ApS og dermed dataansvarlig accepterer du de gældende vilkår og forhold, der er beskrevet i vores databehandleraftale.

  11. Uoverensstemmelser

  Handelsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedr. denne, skal afgøres ved retten i Odense.