Handelsbetingelser

Herunder finder du vores forretningsbetingelser. Det er vigtigt, at du som kunde hos Shipmondo ApS læser, forstår og accepterer de gældende samhandelsvilkår. Har du spørgsmål til nogle af punkterne, er du velkommen til at kontakte os.


1. Nærværende aftale

1.1 Formål

Nærværende handelsbetingelser er et juridisk dokument, der beskriver Shipmondo ApS (herefter omtalt som “Shipmondo”) og kundens forpligtelser ifm. brugen af Shipmondos services, herunder bl.a. Shipmondos fragtservices og benyttelse af Shipmondos betalingsløsning (Shipmondo Payments).

1.2 Virkning

Kundens accept af betingelserne anses for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem Shipmondo og kunden.

1.3 Ændring

Shipmondo forbeholder sig retten til at ændre i nærværende betingelser til enhver tid. Ligeledes forbeholder Shipmondo sig retten til at ændre nærværende betingelser iht. ændringer i gældende lovgivning.

2. Kontrakthabilitet

Nærværende handelsbetingelser er gældende fra kundens accept-tidspunkt og danner grundlag for kundens tilslutning til Shipmondo.

3. Kontakt

Sælger ifm. nærværende betingelser er

Shipmondo ApS
Hvilehøjvej 25
5220 Odense SØ
Danmark
CVR nr. 36 39 90 66

4. Shipmondos services

4.1 Hvem kan benytte Shipmondo?

Shipmondo er en service for erhvervsdrivende. For at gøre brug af Shipmondo skal du have et registreret firma med et gyldigt og aktivt CVR-nr.

Forsendelser købt gennem Shipmondo må kun anvendes til egen distribution og ikke til videresalg.

4.2 Accept af transportørens forretningsbetingelser

Shipmondo videreformidler fragtydelser fra DHL, GLS, PostNord m.fl.

Shipmondo håndterer ikke den fysiske fragt og derfor ikke en transportør eller speditør.

Når du køber fragt igennem Shipmondo og accepterer Shipmondos handelsbetingelser, accepterer du også pr. automatik den anvendte transportørs forretningsbetingelser.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • pakkekrav,
 • dimensionskrav,
 • emballagekrav,
 • reklamationsprocedure og
 • erstatningskrav ved skade eller bortkomst af pakke.

Ved indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem Shipmondo og den anvendte transportørs forretningsbetingelser har Shipmondos forretningsbetingelser forrang.

4.3 Spørgsmål omkring fragt og håndtering

Shipmondo er ikke en transportør eller speditør, da Shipmondo ikke håndterer den fysiske fragt. Ved spørgsmål til fragten, skal disse derfor stilles direkte til den anvendte transportør. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • spørgsmål vedr. pakkens status,
 • leveringstidspunkt,
 • manglende afhentning af pakken på afhentningssteder eller
 • den enkelte transportørs forretningsbetingelser.

4.4 Webservices

Shipmondo stiller en række webservices til gratis rådighed til Shipmondos kunder, herunder blandt andet:

 • API services
 • Integrationer
 • Fragtmoduler
 • Returportaler

For at benytte Shipmondos webservices forudsætter det, at man er aktiv kunde og booker sine forsendelser gennem Shipmondos fragtplatform, såfremt Shipmondo understøtter de anvendte transportører.

Benytter man Shipmondos webservices uden at booke sine forsendelser gennem Shipmondo, forbeholder Shipmondo retten til at lukke Shipmondo-kontoen uden varsel.

Ved benyttelse af Shipmondos webservices må man ikke ændre i løsningerne eller tilpasse løsningernes udseende, herunder f.eks. fjerne Shipmondos logo. Ved overtrædelse forebeholder Shipmondo sig retten til at lukke Shipmondo-kontoen uden varsel.

4.5 Betalingsløsning (Shipmondo Payments)

I samarbejde med Billwerk+ Denmark A/S, Valitor og Wordline tilbyder Shipmondo en betalingsløsning (herefter omtalt som “Shipmondo Payments”) til Shipmondos kunder i Danmark.

Shipmondo Payments består både af betalingsgateway og indløsningsaftale, der tilsammen giver mulighed for, at du kan modtage betalinger over internettet.

4.5.1 Accept af betalingsudbyders forretningsbetingelser

Shipmondo Payments er baseret Billwerk+ Denmark A/S’ betalingsgateway. Når du benytter Shipmondo Payments og accepterer Shipmondos handelsbetingelser, accepterer du også pr. automatik Billwerk+ Denmark A/S' forretningsbetingelser.

Det inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • overholdelse af regler/retningslinjer mht. betalingsoverførsler,
 • drift og oppetid
 • og rettigheder mht. til erstatning.

Ved indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem Shipmondo og Billwerk+ Denmark A/S’ forretningsbetingelser har Shipmondos forretningsbetingelser forrang.

4.5.2 Drift og oppetid

Shipmondo tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage. Systemstatus på Shipmondo Payments’ service kan findes på Billwerk+ A/S’ system statusside.

4.5.3 Support

Shipmondo yder gratis kundeservice og teknisk support på Shipmondo Payments via telefon og e-mail ligesom ved Shipmondos øvrige services.

4.5.4 Integration-/betalingsmoduler til webshopsytemer

Når du benytter Shipmondo Payments på din webshop, er du ansvarlig for at tilrette/tilpasse softwaren på din webshop, så betalingsoverførsler kan behandles via Shipmondo Payments.

Shipmondo stiller gratis betalingsmoduler til rådighed til de mest populære webshopsystemer. Disse betalingsmoduler stilles til rådighed helt uden ansvar for Shipmondo.

4.5.5 Indløsningsaftale

Når du ansøger om en indløsningsaftale gennem Shipmondo Payments, bliver der sendt en ansøgning på vegne af dig til vores samarbejdspartner (Valitor/Wordline).

Indløsningsaftalen der indgås, er en juridisk aftale mellem dig/din virksomhed og den valgte indløser (Valitor/Wordline). Shipmondo ApS er kun formidler og ikke part i indløsningsaftalen.

Har du en eller flere eksisterende indløsningsaftaler, så kan du anvende dem med Shipmondo Payments.

4.5.6 Forbrug og fakturering

Forbrug af Shipmondo Payments faktureres en gang om måneden i begyndelsen af hver måned efter de gældende priser.

Transaktionsomkostninger faktureres bagud efter forbrug, mens evt. abonnementer på tilvalgte services, som f.eks. MobilePay, faktureres forud.

Betalingen vil blive trukket fra det tilknyttet betalingskort på Shipmondo-kontoen.

Er det ikke muligt at trække betalingen på det tilknyttet betalingskort, vil der blive udsendt en betalingspåmindelse til kunden på e-mail.

Efter yderligere 10 dage pålægges kunden et rykkergebyr (se gebyrsatser under pkt. 10).

4.5.7 Erstatning ved driftsforstyrrelser m.m.

Shipmondo Payments er baseret Billwerk+ Denmark A/S, Valitor og Wordlines betalingsinfrastrukturer. Du/din virksomhed kan ikke rejse krav mod Shipmondo i anledning af driftfsforstyrrelser eller tekniske fejl på Shipmondo Payments. Dette gælder uanset årsagen hertil.

5. Betaling og kvittering

5.1 Sikkerhed ved betaling

Du kan betale med Visa/Dankort, MasterCard, MastroCard, JCB, American Express samt Diners Card hos Shipmondo. Vi pålægger ikke dit køb nogle former for transaktionsgebyr.

Transaktionen foregår med en krypteret forbindelse via Bambora Checkout (Worldline), hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker. Shipmondo får ikke adgang til dine kortoplysninger på noget tidspunkt, og beløbet overføres automatisk mellem bankerne.

Vi trækker det fakturerede beløb umiddelbart efter gennemført betaling. Du modtager ligeledes en kvittering for hvert gennemført køb.

5.2 Automatisk kortbetaling

Shipmondo tilbyder muligheden for at tilmelde sig automatisk kortbetaling. Handlen foregår som beskrevet i nærværende betingelser, dog trækkes det fakturerede beløb automatisk og uden indtastning af kortoplysninger på ny for hvert køb.

5.2.1 Ændring af kortoplysninger til automatisk kortbetaling

Kunden kan til enhver tid ændre sine betalingsoplysninger på sin Shipmondo-konto under menupunktet Indstillinger > Betaling. Her kan et betalingskort fjernes fra automatisk betaling, så der er mulighed for at tilføje et nyt ved næste køb.

5.2.2 Ophør og opsigelse af automatisk kortbetaling

Kunden er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen om automatisk betaling. Dette gøres direkte under menupunktet Indstillinger > Betaling ved at klikke på “Fjern kort” ud for det ønskede betalingskort.

Ved væsentlig misligholdelse af betingelserne er Shipmondo berettiget til, uden varsel og med fastholdelse af fordringen, at ophæve betingelserne med den virkning, at kunden ikke længere er tilsluttet Shipmondo services, og dermed fratages adgangen til at benytte disse.

5.3 Automatisk optankning af saldo

Såfremt muligheden “Automatisk optankning” tilvælges, trækkes det selvvalgte beløb X fra kundens konto, når saldoen rammer det af kunden fastsatte beløb Y.

5.4 Kvittering

Shipmondo tilsender ved hver fakturering en kvittering til kundens e-mailadresse umiddelbart efter hvert gennemført køb. Undtagelse gælder for automatisk betaling af efteropkrævninger med saldo. Her vil kvittering fremgå af forbrugsoversigten.

6. Køb af forsendelse og anvendelse af pakkelabel

Dette afsnit beskriver vilkårene for køb og anvendelse af pakkelabels fra Shipmondos fragtservice.

Ved overtrædelse af disse regler og vilkår, forebeholder Shipmondo sig retten til at efterfakturere kunden de gældende satser.

6.1 Procedure for efteropkrævning og betaling

Ved efterfakturering vil kunden modtage e-mail med nærmere oplysninger omkring kravet. Kunden kan også på sin Shipmondo-konto se sine åbne krav og betale sit udestående.

Såfremt kunden ikke selv betaler sit udestående indenfor 6 dage, vil betalingen automatisk blive trukket på kontoens tilknyttet betalingskort.

Er det ikke muligt at trække betalingen på det tilknyttet betalingskort, vil der blive udsendt en betalingspåmindelse til kunden på e-mail. Efter yderligere 10 dage pålægges kunden et rykkergebyr (se gebyrsatser under pkt. 10).

Betales efteropkrævningen ikke, kan kundens konto hos Shipmondo i yderste konsekvens blive lukket, og sagen vil blive overdraget til inkasso. Det skyldige beløb vil i denne forbindelse blive pålagt de gebyrer og advokatomkostninger, som en overdragelse til inkasso medfører.

6.2 Adresseoplysninger og pakkelabel

Kunden er fuldt ansvarlig for, at den købte pakkelabel indeholder korrekte oplysninger, og at den fysiske label er påsat ydersiden af forsendelsen, så den er synlig for transportørens medarbejdere, og pakken kan maskinsorteres/scannes af transportørens systemer.

Skulle der forekomme fejl i adresseoplysninger eller i fald at den fysiske pakkelabel er mangelfuld, herunder ikke kan læses eller scannes, vil kunden blive opkrævet for et tillæg for manuel håndtering efter transportørens takster herfor.

6.3 Pakkelabels gyldighed

Pakkelabels købt igennem Shipmondos fragtaftaler har som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 7 dage fra købstidspunktet.

Undtagelse gælder for følgende fragtprodukter:

 • dao Pakkeshop og Hjemmelevering: Gyldig 10 dage
 • PostNord Return Drop Off: Gyldig 30 dage
 • GLS ShopReturn (undtagen for forsendelser fra Sverige til Danmark): Gyldig 30 dage
 • GLS ShopReturn (for forsendelser fra Sverige til Danmark): Gyldig 18 dage

Når en pakkelabel udløber, må den ikke anvendes. Ved anvendelse af en ugyldig pakkelabel, vil det medføre et gebyr (se gebyrsatser under pkt. 10).

Ved brug af en pakkelabel der er blevet krediteret, vil det medføre et gebyr (se gebyrsatser under pkt. 10).

6.4 Genbrug af pakkelabel

Det er forbudt at genbruge pakkelabels købt gennem Shipmondo.

Overtrædelse af dette forbud medfører et gebyr (se gebyrsatser under pkt. 10), og den pågældende pakke bliver automatisk sendt retur til afsender.

6.5 Efteropkrævning af underfrankering, gebyr og servicetillæg m.m.

Såfremt en pakke sendes med for lidt porto efterfaktureres kunden for den manglende porto. Det samme er gældende, hvis der forekommer gebyrer eller servicetillæg til en forsendelse.

Efterfaktureringen kan ske op til 180 dage fra forsendelsens afsendelsestidspunkt.

6.6 Overskridelse af maksimale vægt, pakkedimensioner, emballagekrav og diverse servicetillæg

Hver transportør har egne krav til pakkedimensioner og emballering. Ved overtrædelse af disse krav, bliver kunden efterfaktureret de gældende gebyrer. Det samme gælder, hvis der er angivet et lavere vægt ved booking end pakkens reelle vægt.

Afregning sker som udgangspunkt ud fra den gældende transportørs listepriser, medmindre andet er angivet.

Find uddybende informationer vedrørende den enkelte transportørs krav til pakkedimensioner og krav til emballering her.

En oversigt med tillæg/priser for transportørers ekstraordinære aktiviteter kan findes her.

Jf. pkt. 4.2 accepterer du pr. automatik den anvendte transportørs forretningsbetingelser, gebyrer og servicetillæg, når du køber forsendelser igennem Shipmondo.

6.7 Erhvervspakker til ikke-erhvervsadresser

Sendes en erhvervspakke til en adresse, som ikke er en erhvervsadresse, bliver pakken takseret som en “privat pakke med omdeling” i samme vægtinterval, og kunden efterfaktureres det korrekte beløb for pakken.

6.8 Returforsendelse

6.8.1 Pakker der ikke kan leveres

Hvis en pakke ikke kan leveres til modtager eller ikke bliver afhentet på afhentningsstedet returneres pakken til afsender.

Kunden bliver efterfaktureret for denne returfragt. Prisen på returfragt vil være den samme som prisen for fremsendelse.

6.8.2 Forkert modtageradresse ved udlandsforsendelser

Ved angivelse af en ikke eksisterende modtageradresse/manglende kontaktoplysninger ved udlandsforsendelser, bliver kunden kontaktet pr. e-mail og gjort opmærksom på det.

Kunden har efterfølgende 48 timer til at vende retur med den korrekte modtageradresse, så forsendelsen kan bliver ekspederet.

Modtager Shipmondo ikke et svar fra kunden inden 48 timer, bliver forsendelsen sendt retur til afsender, og det medfører samtidigt et administrationsgebyr (se gebyrsatser under pkt. 10).

6.8.3 Ulovligt indhold eller overskridelse af de maksimale mål

Hvis en pakke bliver afvist af transportøren pga. ulovligt indhold eller fordi pakken overskrider de maksimale mål, returneres pakken til afsender. Kunden bliver efterfaktureret for returfragten. Prisen på returfragt vil være den samme som prisen for fremsendelse.

6.9 Brug af Shipmondo Returportal

Brugere af Shipmondo kan oprette en Returportal, som kan stilles til rådighed for brugerens kunder i forbindelse med returneringer. Det er et krav ved brug af Returportalen, at modtageradressen der angives, er en erhvervsadresse. Shipmondo vil CVR-validere modtageradressen for Returportalen.

Såfremt at betingelsen ikke er opfyldt, forbeholder Shipmondo retten til at lukke den pågældende Returportal uden varsel.

Det er brugeren af Shipmondo Returportal, der er ansvarlig for at informere brugerens kunder om krav til returpakkens mål, emballering mm. Falder en pakke uden for den pågældende transportørs krav, vil brugeren, der ejer returportalen, blive faktureret tillægsydelsen og meromkostningen. Kan en pakke ikke leveres til modtageradressen og derved sendes retur til afsender, så vil brugeren af returportalen blive faktureret for returfragten.

I tilfælde af bortkomst eller beskadiget pakke, er det den anvendte transportør, der er erstatningsansvarlig over for Shipmondo, og Shipmondo er erstatningspligtig over for brugeren, der ejer returportalen. Her gælder den enkelte transportørs reklamationsprocedure og -betingelser.

Brugeren skal betale en eventuel difference, der måtte være mellem en returpakkens faktiske pris og den pris, brugeren har valgt, returpakken skal koste. Såfremt der en difference, faktureres kunden for differencen.

6.10 Tillægsservices

Shipmondo tilbyder mulighed for tilkøb af en række ekstra services i forbindelse med bestilling af en forsendelse. Nærmere forretningsbetingelser for disse tillægsydelser kan læses under den enkelte service.

6.11 Eksport og told

Tolddeklarering betales som hovedregel af afsender, mens told og moms betales af modtager. Betaler modtager ikke ved forfald, bliver beløbet opkrævet hos afsender.

7. Reklamation og indsigelse

Shipmondo videreformidler fragtydelser fra transportører. Shipmondo er ikke en transportør eller speditør, da Shipmondo ikke håndterer den fysiske fragt. Ved bortkomst eller beskadiget forsendelse, er det den anvendte transportør, der er erstatningsansvarlig overfor kunden. Her gælder den enkelte transportørs reklamationsprocedure og -betingelser. Kunden skal ved en evt. reklamationssag henvende sig direkte til den gældende transportør.

Ved reklamation på en forsendelse, hvor fragten er blevet købt igennem en Shipmondo Returportal, er det kunden, der er ejer af returportalen, som transportøren er erstatningsansvarlig overfor.

Ved uenighed omkring en service eller opkrævning fra Shipmondo, så skal indsigelsen indsendes til Shipmondo senest 30 dage efter, at ydelsen er leveret/faktureret. Shipmondo forbeholder sig retten til at afvise indsigelser, der er ældre end 30 dage.

8. Fortrydelsesret

8.1 Forsendelser købt gennem Shipmondos fragtaftaler

Ved accept af nærværende betingelser, godkender kunden, at ubrugte frankerede pakkelabels, der er købt via Shipmondos fragtaftaler, som udgangspunkt kan fortrydes/annulleres indenfor 14 dage fra købstidspunktet. Undtagelse gælder for dao her er fortrydelsesretten 10 dage.

8.1.1 Fortrydelse af Danske Fragtmænd forsendelse

Ved fortrydelse af en bestilt forsendelse hos Danske Fragtmænd skal kunden kontakte Danske Fragtmænd telefonisk for at få annulleret afhentning. En annulleret afhentning er en forudsætning for at annullere forsendelsen.

8.1.2 Fortrydelse ved køb af flere kolli

Ved køb af flere kolli (pakkelabels) på samme ordre, er det udelukkende muligt at få krediteret samtlige pakkelabels i den pågældende ordre. Ved køb af flere kolli er det derfor en forudsætning for kreditering, at ingen pakkelabels på ordren er taget i brug.

8.2 Ufrankerede pakkelabels og pakkelabels gennem egne fragtaftaler

Ved køb af pakkelabels gennem egne fragtaftaler, samt dertilhørende tillægsservices, eller ved køb af ufrankerede pakkelabels (adresselabels), frasiger kunden sig de almindelige 14 dages fortrydelsesret.

9. Lukning af konto

Ved lukning af Shipmondo-konto bliver kontoen opgjort og evt. indestående saldo udbetalt til kunden. Shipmondo takserer et administrationsgebyr for kontoopgørelse og lukningen (se gebyrsatser under pkt. 10).

10. Tillæg og gebyrsatser

Herunder er en oversigt over tillæg og gebyrsatser, når du køber forsendelser gennem Shipmondos aftaler.

Alle beløb er angivet ekskl. moms.

 • Tillæg/priser for transportørers ekstraordinære aktiviteter: Klik her
 • Anvendelse af krediteret/annulleret forsendelse: 200,00 DKK + porto pris
 • Anvendelse af udløbet/ugyldig pakkelabel: 200,00 DKK + porto pris
 • Genbrug af pakkelabel: 200,00 DKK + porto pris
 • Kontoopgørelse i forbindelse med lukning af konto: 250,00 DKK
 • Manglende svar ved forkert modtageradresse ved udlandsforsendelser: i 150,00 DKK + returporto pris
 • Rykkergebyr: 100,00 DKK

11. Databehandleraftale

Hos Shipmondo håndterer vi en række personlige data på kundens vegne, herunder bl.a. adresser og kontaktoplysninger på kunder af vores kunde, som anvendes i forbindelse med booking af fragt hos de respektive transportører. Herunder bl.a. kundens kunders adresser og kontaktoplysninger i forbindelse med booking af fragt hos de respektive transportører.

Det betyder formelt, at du som kunde er dataansvarlig, og Shipmondo er databehandler.

Som databehandler forpligter Shipmondo til at overholde samtlige forhold i den til enhver tid gældende persondatalovgivning både med hensyn til opbevaring, adgang, deling, sletning og behandling generelt.

Som kunde hos Shipmondo og dermed dataansvarlig accepterer du de gældende vilkår og forhold, der er beskrevet i vores databehandleraftale.

12. Opsigelse

Begge parter kan opsige nærværende aftale med 14 dages varsel.

Ved opsigelse bliver kundens Shipmondo-konto opgjort og evt. overskydende saldo vil blive udbetalt til kundens anvendte betalingskort eller kundens oplyste bankkonto oplysninger.

Forudbetalte abonnementer på tilvalgte services, som f.eks. MobilePay på Shipmondo Payments, refunderes ikke.

13. Uoverensstemmelser

Handelsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne, skal afgøres ved retten i Odense.