Handelsfaktura

Ordoversigt

En handelsfaktura er en eksport- og importdokument, der vedlægges forsendelser uden for EU. Se hvordan det skal udfyldes og send pakker ubesværet.

Hvad er en handelsfaktura?

En handelsfaktura er et dokument, som anvendes til toldbehandling ved eksport og import uden for EU. En handelsfaktura kaldes på engelsk “commercial invoice” og vedlægges ved en forsendelse, hvis modtager skal betale for varen. Handelsfakturaen vil indeholde betalingsoplysninger og er udstedt af sælgeren, som typisk er afsenderen, og specificerer, hvad der er blevet solgt samt salgsprisen. Den indeholder desuden oplysninger om sælgeren, køberen, dato for salget samt handelsbetingelserne salget er foregået under. Betingelserne uddyber tidspunkter for hvornår ejendomsretten overgår fra sælger til køber. Handelsfakturaen danner grundlag for toldberegningen.

Nedenfor ses et eksempel på en handelsfaktura på en forsendelse fra Danmark til Norge, som indeholder oplysninger såsom afsender/sælger, modtager, beskrivelse af varen, tarifkode, antal og pris.

Eksempel handelsfaktura commercial invoice

Hvornår skal du bruge en handelsfaktura?

En handelsfaktura skal kun bruges når en forsendelse sendes uden for EU og dermed skal igennem toldmyndighederne i modtagerlandet. Desuden skal varen, der sendes, være videresalg, det vil altså sige, at det er en vare, modtager skal betale for. Handelsfakturaen danner grundlag for tolddeklarationen og derfor også den toldsats, der opkræves af myndighederne.

Proformafaktura

En proformafaktura skal vedlægges i de tilfælde, hvor modtageren ikke skal betale for varen modsat handelsfakturaen. Det kan for eksempel være, hvis der skal sendes en erstatningsvare, en vareprøve, en returvare eller gaver. Varen, der sendes, er altså ikke videresalg.

Hvad betyder CN22 og CN23?

Hvis du sender til et land uden for EU skal både indhold og værdi være angivet for at opnå en hurtig toldbehandling. Hvis værdien af indholdet er under 300 SDR (Special Drawing Rights, den International Valutafonds regningsenhed) svarende til cirka 2500 danske kroner skal forsendelsen markeres med en CN22 toldetiket. Er værdien derimod på over 300 SDR, skal der derimod påsættes en CN23 toldetiket.

Toldetiketter i Shipmondo

I Shipmondo bliver CN22 og CN23 kun brugt nogle enkelte steder. Hos PostNord fremgår der en CN22 etiket på labelen, hvis man bestiller varebrevsprodukter (Tracked/Untracked Maxibrev/Storbrev) uden for EU, og hvis man har angivet 6 eller færre varer. Hvis det er mere end 6 varer, vedlægges der en proformafaktura. Sender du EMS med PostNord skal der vedlægges en CN23, som du kan se nedenfor.

Eksempel EMS cn23

Du kan desuden her se en PostNord Tracked Maxibrev forsendelse:

Eksempel PostNord tracked maxibrev

Hos Deutsche Post inkluderes en CN22 toldetiket som en del af labelen, hvis du sender uden for EU. Nedenfor ses et eksempel herpå.

Eksempel CN22 tolddeklaration

Send paperless

En række transportører har gjort det muligt at sende toldpapirer paperless - altså papirløst. Her bliver de nødvendige dokumenter såsom proformafaktura eller handelsfaktura sendt elektektronisk til de rette toldmyndigheder. UPS er en af de transportører, der tilbyder at sende paperless når man tilmelder sig UPS Paperless Invoice.

I Shipmondo kan du udfylde vareoplysningerne under bookingen og og de automatisk blive sendt afsendt elektronisk, så toldbehandlingen kan påbegyndes tidligere. Du kan også sende paperless med både FedEx, DHL Express og GEODIS, når du sender igennem Shipmondo.

Sender du med Deutsche Post uden for EU, så er CN22 tolddeklarationen en automatisk del af den label, der bookes gennem Shipmondo. Det samme er gældende, hvis du sender Tracked eller Untracked varebreve med PostNord.

Når du bestiller en forsendelse gennem Shipmondo, vil du blive gjort opmærksom på, hvornår forsendelsen skal indeholde fysiske kopier af faktura og tolddeklaration. Læs mere om hvordan du udfylder toldinformation elektronisk.

Opret en gratis konto og send til hele verden i dag.

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto