Logistik

Ordoversigt

Logistik og transport er tæt forbundet, og dækker over processen i at planlægge, organisere og styre materiale- og produktflowet fra råvarer til kunden.

Hvad er logistik?

Logistik foregår både på det strategiske, taktiske samt operative niveau i en virksomhed og handler kort sagt om styring af produktions- samt varestrømme, informationsudveksling og arbejdsgange i en virksomhed, hvor formålet er at opnå en så effektiv produktions- og distributionsproces som muligt.

I bred forstand omfatter logistik håndtering af indkøb, lagerstyring, transportplanlægning, reparation, vedligeholdelse, produktionsplanlægning m.m.

Hvad er en værdikæde?

Taler man om logistik og logistikprocessen, kommer man ikke udenom Porters værdikæde. Værdikæden er et analyseværktøj, der viser virksomhedens tværgående aktiviteter som en kæde, hvor aktiviteterne i samspil med hinanden skaber værdi for kunden.

Porters værdikæde består af ni aktiviteter, der kan opdeles i primære og støtteaktiviteter.

Logistik værdikæde

Primære aktiviteter

De primære aktiviteter vedrører aktiviteter, der tilfører værdi til din varer, efterhånden som det finder vej gennem værdikæden, og derfor er det altså aktiviteter, der direkte berører din varer. De primære aktiviteter består af fem forskellige dele:

Indgående logistik omfatter alle indkøbs- og lagerstyringsaktiviteter som eksempelvis bestilling, intern transport, modtagelse og lagring af råvarer og komponenter.

Produktion består af designudvikling og de processer, der omdanner råvarer til færdigvarer.

Udgående logistik omhandler aktiviteter som ordremodtagelse, pakning af varer, den fysiske distribution til kunden, og derudover omfatter den også modtagelse af ordrer.

Marketing og salg består af en række aktiviteter, hvis formål er at få kunderne til at købe varen herunder planlægning af salg, fastsættelse af priser, annoncering m.m.

Service vedrører aktiviteter, der sikrer, at kunden får den fulde værdi af varen som eksempelvis installation, reparation og kundevejledning.

Støtteaktiviteter

Støtteaktiviteterne berører ikke selve varen, men de er nødvendige som en del af produktionen. Formålet med disse aktiviteter er at koordinere værdikædens primære aktiviteter. Støtteaktiviteterne består af fire forskellige dele: Virksomhedens infrastruktur omfatter de aktiviteter, der støtter de øvrige som eksempelvis struktur, ledelse, planlægning, økonomistyring, finansiering m.m.

Menneskelige ressourcer kaldes i daglig tale typisk for HR og omfatter de aktiviteter, der rekrutterer, uddanner og fastholder medarbejdere i virksomheden.

Teknologi omhandler aktiviteter, der har til formål at (videre)udvikle (nye) varer og omfatter bl.a. produktionsudstyr og produktionsprocesser.

Indkøb dækker over aktiviteter i forbindelse med råvareindkøb, serviceydelser, bygninger, maskiner m.m.

Tredjepartslogistik

For at blive så effektiv som muligt lægger industri- og handelsvirksomheder i dag stor fokus på deres kernekompetence og outsourcer dermed øvrige aktiviteter. Det betyder, at opgaver som eksempelvis transport og lagerføring mange gange outsources til eksterne transportører og tredjeparts logistikoperatører, og denne samarbejdsform defineres som tredjepartslogistik, hvorfor samarbejde i dag er et væsentligt element, når det kommer til logistik.

Formålet med tredjepartslogistik er ikke udelukkende et spørgsmål om omkostningsbesparelser, men derimod en kombination af serviceforbedringer og effektivisering af driften.

Shipmondo som ekstern fragtleverandør

For at effektivisere din drift og løfte din fragthåndtering til det næste niveau kan du benytte Shipmondo som din fragtleverandør. På den måde vil du have adgang til et bestille fragt gennem en bred række af transportører til attraktive priser. Du kan både benytte Shipmodno, når du skal importere og eksportere varer.

Derudover kan du med vores ordrehåndtering samle alle din logistikaktiviteter i et samlet system og hermed effektivisere dine arbejdsprocesser. I vores løsning er alle processer i forhold til håndtering af en ordre blevet gennemtænkt, og derfor får du en brugervenlig og effektiv løsning. Du kan eksempelvis håndtere dine ordrer med en scanner, hvor du med ét scan både kan oprette leverance, hæve penge, booke fragt, udskrive følgeseddel og pakkelabel. Du kan både udskrive på en almindelig A4-printer eller en labelprinter.

Opret en gratis Shipmondo-konto og saml og administrer dine fragtaftaler og forsendelser i ét samlet system. Har du ikke din egen fragtaftale, kan du i Shipmondo sende pakker nemt og billigt til hele verden på tværs af transportører.

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto