Tarifkode (HS-kode)

Gå til ordoversigt

Varekoder, tarif- og HS-koder er baseret på internationale varebeskrivelser og bruges til tolddeklaration for at fastslå told og skatter. Læs alt om det.

Hvad er en tarifkode?

En tarifkode kaldes også en varekode, som måske er lidt mere beskrivende. En tarifkode er nemlig den kode, der beskriver din vare, som du skal angive på dine toldpapirer herunder tolddeklaration ved import og eksport. Du kan også støde på ordet toldtarifkode, toldkode, men det dækker også over den del af koden, som du skal bruge til told. Når du eksporterer en vare, består varekoden af otte cifre, mens den ved import består af ti cifre. Varekoden skal angives på din toldangivelse.

Det gælder nemlig, at alle varer, der sendes som import eller eksport til og fra tredjelande (lande uden for EU), skal angives med en varekode. Den varekode beskriver, hvordan varen skal toldbehandles ift. told, skat, afgifter og øvrige bestemmelser og skal angives på din toldangivelse.

Toldstyrelsen har ret til efteropkræve den manglende told, såfremt du ikke bruger den korrekte varekode.

Hvad er en HS-kode?

En HS-kode er en del af din varekode, der som nævnt enten består af otte cifre (eksport) eller ti cifre (import). De første seks tal kommer fra det internationale HS-system, der står for Harmonized System. Derfor bliver den første del, altså de første seks tal, også kaldt for en HS-kode.

HS-systemet bliver brugt i omkring 200 lande - heriblandt alle EU-landene, og er en international varenomenklatur - altså et stort vare-opslagsværk med alle varer i verden.

Tal nr. 7 og 8 i dit varenummer kommer af EU’s varenomenklatur, der kaldes KN (Kombineret Nomenklatur). Disse otte cifre skal du bruge, når du eksporterer varer.

Skal du importere varer, har du brug for at kende de to sidste cifre i din varekode. Disse to cifre kommer fra TARIC. Det er EU’s integrerede toldtarif, og de afgør bl.a., om der er toldsuspension, mulighed for toldnedsættelse eller antidumpingtold, når du importerer fra tredjeland.

Se eksemplet her med tarifkoden for T-shirts med rullekrave eller turtleneck;

Eksempel på tarifkode

Hvor finder jeg tarifkoder?

Typisk angiver din leverandør tarif- eller HS-koderne på de produkter, som du modtager - alternativt kan du bede dem sende koderne til dig. Er dette ikke en mulighed, så skal du efter bedste evne selv klassificere dine produkter. Det kan du gøre på SKATs hjemmeside og finde yderligere information om toldsatser mm.

SKAT tilbyder to digitale værktøjer, der begge tager udgangspunkt i Toldtariffen; eVITA og TARIC.

Hvad er eVITA?

eVITA er et elektronisk søgeværktøj på SKATs hjemmeside, der står for elektronisk VIdenbaseret TAriferingssystem. I eVITA kan du bl.a. finde din varekode med en tilhørende varebeskrivelse, se den tarifmæssige told for varen, læse bestemmelser og forklarende bemærkninger til det relevante afsnit og kapitler.

Gå til eVITA her.

Der er nogle forbehold ved brugen af eVITA. Først og fremmest bliver ændringer til varekoder opdateret en gang om måneden, og særlige toldforhold som eksempelvis toldsuspensioner og antidumpingtold fremgår heller ikke. Disse oplysninger kan du finde i den online version af Toldtariffen, TARIC.

Hvad er TARIC?

TARIC er et digital opslagsværk, hvor alle varekoder og toldsatser findes. Det er EU’s integrerede toldtarif og afgør bl.a., om der er toldsuspension, mulighed for toldnedsættelse eller antidumpingtold på dine importvarer. I TARIC kan du bl.a. finde toldsatser og informationer om toldnedsættelse, toldsuspension, antidumpingtold og indførsel-bestemmelser for din vare ved handel med et tredjeland. Før du bruger TARIC, skal du kende din varekode. Den kan du finde ved hjælp af eVITA.

Du kan her tilgå SKATs toldtarif eller EU’s toldtarif.

Hvad er Toldtariffen?

Toldtariffen er den fysiske udgave af TARIC og indeholder samme oplysninger. Du kan benytte enten en fysisk udgave af Toldtariffen eller den digitale udgave, kaldet TARIC.

Guide: Find din tarifkode

Vi har lavet en komplet guide til, hvordan du finder dine varekoder i eVITA:

Her finder du den nødvendige information og konkrete eksempler på, hvordan du finder de korrekte varekoder.

Det er også vigtigt at udfylde sine varebeskrivelser i sine tolddokumenter rigtigt, besøg vores guide; Varebeskrivelser og tolddokumentation, og få helt styr på din tolddokumentation.

Udfyld dine tolddokumenter elektronisk

Har du allerede din varekode klar, så kan du nemt importere eller eksportere fra Shipmondo. Du bliver bedt om at udfylde dine oplysningerne elektronisk, og så danner vi automatisk toldpapirerne, enten en proformafaktura eller handelsfaktura, til dig, der overholder alle krav og regler til told:

Indtast tarifkode i Shipmondo

Du kan booke fragt til hele verden med en gratis Shipmondo-konto, og vi tilbyder en lang række transportører bl.a. DHL Express og PostNord, når du for eksempel skal eksportere til USA eller Kina. Du kan se alle dine fragt-muligheder i Shipmondo ved at vælge afsender- og modtagerland på linket herunder.

Læs også mere om dine muligheder for at importere fra USA og Kina.

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto