Told

Ordoversigt

Hvad er told? Told er en afgift, som bliver pålagt, når varer importeres fra lande uden for EU. Læs alt om tolddokumenter og toldregler. Gør told nemt.

Hvad er told?

Told er en ekstra afgift, som staten pålægger en vare eller serviceydelse ved import, hvilket betyder, at man kun skal betale told, når man køber varer fra lande, der ikke er en del af EU.

Told kan inddeles i to typer: styktold og værditold. Styktold er den told, hvor afgiften ligger fast pr. importeret vare, mens værditold er den told, hvor afgiften pålægges som en procentdel af den pågældende vares værdi.

Hvorfor og hvornår skal man betale told?

Told skal betales af virksomheder såvel som privatpersoner. Da EU som nævnt har valgt at fjerne told, skal man altså kun forholde sig til told, hvis man køber varer fra lande uden for EU (også kaldet tredjelande) som eksempelvis USA eller Kina. Formålet med toldafgiften er bl.a. at beskytte hjemmemarkedet ved at bringe omkostninger for importerede varer op på samme niveau, som de varer, der produceres inden for EU.

Hvis en virksomhed ønsker at handle med tredjelande, kræver det, at denne eks- og/eller importørregistreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette gøres på blot få minutter og koster ikke noget.

Se den komplette toldguide.

Toldunion

EU kaldes for en toldunion, hvor der findes et fælles regelsæt i forhold til told. I praksis betyder det, at toldmyndighederne i alle 27 EU-lande arbejder sammen som én fælles myndighed. Derudover har EU ligeledes indgået særlige toldaftaler med en række lande uden for EU som f.eks. Island, Schweiz, Tyrkiet og Grønland. Disse aftaler kaldes toldpræferencer og betyder, at tolden på særlige områder er nedsat eller fjernet.

Toldregler

Reglerne for told varierer fra land til land, da de forskellige lande selv bestemmer sine toldregler, og derudover er beløbet på tolden forskellig alt afhængig af hvilke(n) vare(r), man importerer.

For at modvirke konkurrencemæssig skade for europæiske virksomheder kan EU under visse omstændigheder pålægge varer fra tredjelande en antidumpingtold, der på den måde skal sikre at EU’s egne virksomheder ikke udkonkurreres på det europæiske marked.

Få styr på dine tolddokumenter i Shipmondo

I Danmark står det danske toldvæsen for at beregne den importerede vares samlede toldværdi. Toldværdien beregnes ud fra den handelsfaktura eller proformafaktura, der angiver dine toldoplyser samt tarifkode.

Med en Shipmondo-konto kan du nemt håndtere dine tolddokumenter elektronisk under oprettelse af forsendelsen. Du vil automatisk blive bedt om at udfylde relevante dokumenter, og på den måde sikres det, at informationerne på dokumenterne er korrekte. Husk også at være opmærksom på dine varebeskrivelser i dine tolddokumenter. Desuden kan du med en række transportører sende paperless, hvilket betyder, at din handels- eller proformafaktura elektronisk og automatisk fremsendes, så dine pakker hurtigere kommer igennem toldmyndighederne.

For at automatisere din tolddeklaration og dermed spare tid kan du oprette en forsendelsesskabelon og på den måde gemme dine toldoplysninger, så de er præudfyldt til næste gang, du skal importere eller eksportere varer.

Læs også om automatisk udfyldning af tolddokumentation og bliv klogere på, hvad en tolddeklaration er.

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto