Told

Gå til ordoversigt

Hvad er told? Told er en afgift, som pålægges ved import af varer fra lande uden for EU. Få indblik i told, tolddokumenter og toldregler her.

Hvad er told?

Told er en ekstra afgift, som staten pålægger en vare eller serviceydelse ved import, hvilket betyder, at man kun skal betale told, når man køber varer fra lande, der ikke er en del af EU.

Told kan inddeles i to typer: styktold og værditold. Styktold er den told, hvor afgiften ligger fast pr. importeret vare, mens værditold er den told, hvor afgiften pålægges som en procentdel af den pågældende vares værdi.

Toldregler

Reglerne for told varierer fra land til land, da de forskellige lande selv bestemmer sine toldregler, og derudover er beløbet på tolden forskellig alt afhængig af hvilke(n) vare(r), man importerer.

For at modvirke konkurrencemæssig skade for europæiske virksomheder kan EU under visse omstændigheder pålægge varer fra tredjelande en antidumpingtold, der på den måde skal sikre at EU’s egne virksomheder ikke udkonkurreres på det europæiske marked.

Hvorfor og hvornår skal man betale told?

Told skal betales af både virksomheder og privatpersoner, når de køber varer fra lande uden for EU som f.eks. USA eller Kina. Disse kaldes også for tredjelande.

Formålet med toldafgiften er bl.a. at beskytte hjemmemarkedet ved at bringe omkostninger for importerede varer op på samme niveau som de varer, der produceres inden for EU.

Hvis en virksomhed ønsker at handle med et tredjeland, kræver det, at denne eks- og/eller importørregistreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette gøres på blot få minutter og koster ikke noget.

Toldunion

EU kaldes for en toldunion, hvor der findes et fælles regelsæt i forhold til told.

Toldunionen er en vigtig del af EU’s handelspolitik. Den indebærer ikke kun en fælles toldpolitik over for lande uden for EU, men den har også en betydelig fordel for handel mellem medlemslandene.

Inden for en toldunion cirkulerer varer frit mellem medlemslandene, og der opkræves ikke told på varer, der handles internt inden for EU’s grænser.

I praksis betyder det, at toldmyndighederne i alle 27 EU-lande arbejder sammen som én fælles myndighed.

Derudover har EU ligeledes indgået særlige toldaftaler med en række lande uden for EU som f.eks. Island, Schweiz, Tyrkiet og Grønland.

Disse aftaler kaldes toldpræferencer og betyder, at tolden på særlige områder er nedsat eller fjernet.

Hvad er forskellen på told og moms?

Moms og told er begge afgifter, der pålægges ved handel og eksport/import, men de adskiller sig på afgørende punkter.

Moms er en afgift på salg af varer og tjenesteydelser inden for et bestemt område og opkræves typisk af virksomhederne, der sælger varerne eller ydelserne.

Told er derimod en afgift på import eller eksport af varer mellem lande og betales af den person eller virksomhed, der importerer eller eksporterer varerne.

Begge afgifter har forskellige formål og opkræves på forskellige tidspunkter og i forskellige situationer.

Vi har samlet en række råd om regler for moms i EU, og hvordan du bedst muligt håndterer og forstår dem for at sikre korrekt momsafregning og overholdelse af de gældende retningslinjer.

Håndtér dine tolddokumenter i Shipmondo

I Danmark står det danske toldvæsen for at beregne den importerede vares samlede toldværdi. Toldværdien beregnes ud fra den handelsfaktura eller proformafaktura, der angiver dine toldoplyser samt tarifkode.

Med en Shipmondo-konto kan du nemt håndtere dine tolddokumenter elektronisk under oprettelse af forsendelsen.

Du vil automatisk blive bedt om at udfylde relevante dokumenter, og på den måde sikres det, at informationerne på dokumenterne er korrekte.

Vær også opmærksom på dine varebeskrivelser i tolddokumenterne, da præcise og detaljerede beskrivelser er vigtige for en gnidningsfri toldbehandling.

Automatisér din tolddeklaration

En tolddeklaration er et vigtigt tolddokument, som du skal udfylde og medsende din forsendelse ved eksport.

Toldvæsenet i modtagerlandet skal bruge tolddeklarationen for at kunne verificere indholdet og værdien af din forsendelse.

Udfyldning af tolddokumenter kan være en tung og tidskrævende proces, især når du har mange eksportforsendelser.

Med Shipmondo kan du automatisere din tolddeklaration og oprette en forsendelsesskabelon, hvor dine toldoplysninger gemmes, så de er præudfyldt til næste gang, du skal importere eller eksportere varer.

Dette sikrer en effektiv og præcis håndtering af dine toldoplysninger og bidrager til hurtigere toldbehandling, når dine pakker passerer toldmyndighederne.

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto