Webhooks

Gå til ordoversigt

Et webhook er en slags meddeler, der automatisk fortæller et eksternt system, når der sker ændringer i et sted i sit system.

Hvad er webhooks?

Et webhook, der også kaldes en web callback eller HTTP push API, er en form for meddeler, der leverer data fra et system til et andet, når der sker en handling. En softwareudvikler vil have styr på, hvad et webhook er, men for dem der er knap så tekniske, kan et webhook sammenlignes med en tråd, der er spændt mellem to edderkoppespind. Hvis en af trådene i spindet begynder at vibrere, vil tråden mellem de to spind (webhooket) opfange det og give det andet spind besked om, at der er sket en ændring i det første.

Dataen skal sendes i enten JSON eller XML-format, og udvekslingen af data mellem systemerne sker via en webhook URL, som leveres af det modtagende system. Simpelt sagt kan dette webhook URL sammenlignes med et telefonnummer, som afsendersystemet kan ringe til, når der sker en handling i systemet.

I nedenstående kan du se en visuel repræsentation af, hvordan webhooks fungerer:

Eksempel på webhook

Når man bruger webhooks, behøver der ikke anmodes for at data bliver sendt, da data sendes hver gang, at nye data er tilgængelige.

Webhooks vs API

Både webhooks og et API(Application Programming Interface) bruges til kommunikation og udveksling af data mellem systemer, og derfor kan det være svært at skelne mellem de to.

Den overordnede forskel på et API og et webhook er, at et API er anmodningsbaseret, hvilket betyder, at man skal bede et API om at udveksle data, hvilket man kalder for et API-kald. Omvendt er webhooks hændelsesbaseret, hvilkt betyder, at et webhook udveksler data af sig selv, når visse kriterier er opfyldt eller scenarier finder sted - og på den måde bliver det muligt at automatisere overførslen af data mellem forskellige systemer.

Kort sagt kan man sige, at webhooks modtager, mens et API henter.

Lad os tage et eksempel. Du har fundet er par solbriller på en webshop, som du gerne vil have - men den er udsolgt. Vælger du at holde øje ved gentagende gange at gå ind på webshoppen for at se, om solbrillerne er kommet på lager, kan dette sammenlignes med at trække data gennem et API. Vælger du derimod at oprette en mailagent, der giver dig besked, når solbrillerne igen er kommet på lager, kan dette sammenlignes med at trække data gennem et webhook.

Opsæt webhooks i Shipmondo

Frem for at trække data gennem API-kald kan du opsætte webhooks i Shipmondo, så data om dine forsendelser, ordrer og kladder automatisk overføres fra din Shipmondo-konto til dit eget system, når der sker en handling i Shipmondo som fx oprettelse af forsendelser.

Læs mere om, hvordan du opsætter webhooks i Shipmondo her.

Send din første pakke på under 5 minutter

Opret en gratis konto og du er i gang

Opret gratis konto