Handelsbetingelser

1. Nærværende aftale

1.1 Formål

Nærværende handelsbetingelser er et juridisk dokument, der beskriver Shipmondo ApS (herefter omtalt som “Shipmondo”) og kundens forpligtelser ifm. brugen af Shipmondos services (herefter omtalt som “Kunden”) herunder bl.a. Shipmondos forsendelsesløsning og fragtservices.

1.2 Virkning

Kundens accept af betingelserne anses for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem Shipmondo og kunden.

1.3 Ændring

Shipmondo forbeholder sig retten til at ændre i nærværende betingelser til enhver tid. Ligeledes forbeholder Shipmondo sig retten til at ændre nærværende betingelser iht. ændringer i gældende lovgivning.

De aktuelle vilkår vil også være tilgængelige på vores hjemmeside. Hvis Kunden fortsætter med at benytte Shipmondo efter eventuelle ændringer, anses det som om Kunden har accepteret de nye vilkår.

2. Kontrakthabilitet

Nærværende handelsbetingelser er gældende fra Kundens accept-tidspunkt og danner grundlag for Kundens tilslutning til Shipmondo.

3. Kontakt

Sælger ifm. nærværende betingelser er:

Shipmondo ApS
Hvilehøjvej 25
5220 Odense SØ
Danmark
CVR nr. 36 39 90 66

4. Shipmondos services

4.1 Hvem kan benytte Shipmondo?

Shipmondo er en service for erhvervsdrivende. For at gøre brug af Shipmondo, skal Kunden have et registreret firma med et gyldigt og aktivt CVR-nr.

Services købt gennem Shipmondo må kun anvendes til egen distribution og ikke til videresalg.

4.2 Spørgsmål omkring fragt og håndtering

Shipmondo er ikke en transportør eller speditør, da Shipmondo ikke håndterer den fysiske fragt. Ved spørgsmål til fragten, skal disse derfor stilles direkte til den anvendte transportør. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Spørgsmål vedr. pakkens status herunder efterlysning
 • Forventet leveringstidspunkt
 • Manglende afhentning af pakken
 • Den enkelte transportørs forretningsbetingelser

4.3 Webservices

Shipmondo stiller en række services til rådighed gratis for Kunden herunder bl.a.:

 • API services
 • Integrationer
 • Fragtmoduler
 • Returportaler

Forudsætning for adgang til Shipmondos services er, at man er aktiv kunde og booker forsendelser gennem Shipmondos fragtplatform, såfremt Shipmondo understøtter de anvendte transportører.

Benytter Kunden Shipmondos webservices uden at booke sine forsendelser gennem Shipmondo, forbeholder Shipmondo retten til at lukke Shipmondo-kontoen uden varsel.

Ved benyttelse af Shipmondos services må Kunden ikke ændre i løsningerne eller tilpasse løsningernes udseende herunder f.eks. fjerne Shipmondos logo. Ved overtrædelse forbeholder Shipmondo sig retten til at lukke Shipmondo-kontoen uden varsel.

5. Brug af Shipmondo med egne fragtaftaler

5.1 Fortrydelsesret

Ved bestilling af opsætning af egne fragtaftaler, køb af pakkelabels gennem egne fragtaftaler samt dertilhørende tillægsservices eller ved køb af adresselabels er der ingen fortrydelsesret.

6. Brug af Shipmondo med Shipmondos fragtaftaler

Dette afsnit beskriver vilkårene for køb og anvendelse af pakkelabels fra Shipmondos fragtservice.

Ved overtrædelse af disse regler og vilkår forebeholder Shipmondo sig retten til at efterfakturere Kunden efter de gældende satser.

6.1 Overholdelse af transportørens krav

Shipmondo videreformidler fragtydelser fra en række transportører. Oversigten over transportører Shipmondo videreformidler fragtydelser fra kan findes inde på vores portal (kræver login).

Shipmondo håndterer ikke den fysiske fragt og er derfor ikke en transportør eller speditør.

Når Kunden køber fragt igennem Shipmondo og accepterer Shipmondos handelsbetingelser, accepterer Kunden også, at Kunden er ansvarlig for at overholde den pågældende transportørs krav til forsendelsen.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Pakkekrav
 • Dimensionskrav
 • Emballagekrav
 • Reklamationsprocedure
 • Erstatningskrav ved skade eller bortkomst af pakke

6.2 Fortrydelsesret

Ved accept af nærværende betingelser godkender Kunden, at ubrugte pakkelabels, der er købt via Shipmondos fragtaftaler, kan fortrydes/annulleres inden for 14 dage fra købstidspunktet. Undtagelse gælder for dao, hvor fortrydelsesretten er 10 dage.

6.2.1 Fortrydelse af Danske Fragtmænd forsendelse

Ved fortrydelse af en bestilt forsendelse hos Danske Fragtmænd skal Kunden kontakte Danske Fragtmænd telefonisk for at få annulleret afhentning. En annulleret afhentning er en forudsætning for at annullere forsendelsen og kreditering af købet.

6.2.2 Fortrydelse ved køb af flere kolli

Ved køb af flere kolli (pakkelabels) på samme ordre er det udelukkende muligt at få krediteret samtlige pakkelabels i den pågældende ordre. Ved køb af flere kolli er det derfor en forudsætning for kreditering, at ingen pakkelabels på ordren er taget i brug.

6.3 Genbrug af pakkelabel

Det er ikke tilladt at genbruge pakkelabels købt gennem Shipmondo.

Overtrædelse af dette medfører et gebyr (se sats i oversigt over gebyrer/tillægsydelser), og den pågældende pakke bliver automatisk sendt retur til afsenderen.

6.4 Efteropkrævning og fakturering af en forsendelse købt via Shipmondos fragtaftaler

Når en forsendelse har været håndteret af den pågældende transportør, kendes den faktiske vægt og/eller mål på forsendelsen samt betingelserne for leveringen. Disse sammenholdes med de indtastede data ved bestillingstidspunkt. Hvis der er en difference opkræves prisforskellen op til det faktiske vægtinterval. Bemærk at der ikke opkræves et ekstra gebyr, men blot prisforskellen op til den korrekte vægt.

Efteropkrævning kan f.eks. være, men er ikke begrænset til:

 • Forskel i vægt/mål (pakkens vægt, længde, bredde og højde)
 • Pakke der kræver manuel håndtering
 • Erhvervspakke der sendes til en privatadresse

Eventuel efterfakturering sker som udgangspunkt inden for 90 dage fra forsendelsens afsendelsestidspunkt, men kan i nogle tilfælde også finde sted senere. Se punkt 8. i forhold til hvordan efterfaktureringen foregår.

6.5 Indsigelse mod efteropkrævning

Kunden har altid mulighed for at gøre indsigelse på en efteropkrævning. Dette gøres ved at kontakte kundeservice. I det tilfælde vil efterkropkrævningen blive sat på pause, mens Shipmondo, i samarbejde med transportøren, undersøger sagen nærmere. Når undersøgelsen er afsluttet, vil efteropkrævningen enten blive genaktiveret eller slettet afhængig af undersøgelsens udfald.

6.6 Adresseoplysninger på pakkelabels

Kunden er fuldt ansvarlig for, at den købte pakkelabel indeholder korrekte oplysninger, og at den fysiske label er korrekt påsat forsendelsen, så den er synlig for transportørens medarbejdere, og at pakken kan maskinsorteres/scannes af transportørens systemer.

Skulle der forekomme fejl i adresseoplysninger eller at den fysiske pakkelabel er mangelfuld, herunder ikke kan læses eller scannes, vil Kunden blive opkrævet for et tillæg for manuel håndtering efter transportørens takster herfor.

6.7 Pakkelabels gyldighed

Pakkelabels købt igennem Shipmondos fragtaftaler har altid en gyldighedsperiode på 7 dage fra købstidspunktet. Der er dog visse transportører/fragtprodukter, der tilbyder en længere gyldighedsperiode. Oversigten kan findes på vores hjemmeside.

Ved brug af en pakkelabel, der er udløbet eller krediteret, vil det medføre et gebyr (se sats i oversigt over gebyrer/tillægsydelser).

6.8 Brug af Returportal med Shipmondos fragtaftaler

Kunden kan oprette en Returportal, som kan stilles til rådighed for Kundens kunder (herefter omtalt som “Brugeren”) i forbindelse med returneringer.

Det er et krav ved brug af Returportalen, at modtageradressen er en erhvervsadresse.

Såfremt at betingelsen ikke er opfyldt, forbeholder Shipmondo sig retten til at lukke den pågældende Returportal uden varsel.

Det er Kunden, der er ansvarlig for at informere Brugeren om krav til returpakkens mål, emballering mm. Falder en pakke uden for den anvendte transportørs krav, vil Kunden blive faktureret for den pågældende tillægsydelse og meromkostning. Kan en pakke ikke leveres til modtageradressen og derved sendes retur til afsenderen, så vil Kunden blive faktureret for returfragten. Se punkt 8 i forhold til fakturering.

Vælger Kunden, at returneringen skal koste et beløb for Brugeren, så skal Kunden betale den eventuelle difference, der må være mellem returpakkens faktiske pris, og den pris Kunden har valgt, at returneringen skal koste. Se punkt 8 forhold til fakturering.

6.9 Returforsendelse

6.9.1 Pakker der ikke kan leveres

Hvis en pakke ikke kan leveres til modtager eller ikke bliver afhentet på afhentningsstedet, returneres den automatisk til afsenderen.

Kunden bliver faktureret for denne returfragt.

6.9.2 Forkert modtageradresse ved udlandsforsendelser

Ved angivelse af en forkert modtageradresse/manglende kontaktoplysninger ved udlandsforsendelser bliver Kunden kontaktet pr. e-mail og gjort opmærksom på det.

Modtager Shipmondo ikke et svar fra Kunden inden 48 timer, bliver forsendelsen sendt retur til afsenderen, og det medfører samtidigt et gebyr (se sats i oversigt over gebyrer/tillægsydelser).

6.9.3 Ulovligt indhold eller overskridelse af de maksimale mål

Hvis en pakke bliver afvist af transportøren pga. ulovligt indhold eller fordi pakken overskrider de maksimale mål, returneres pakken til afsenderen. Kunden bliver faktureret for returfragten.

6.10 Eksport og told

Toldklarering betales af afsenderen, mens told og moms betales af modtager. Betaler modtager ikke ved forfald, bliver beløbet opkrævet hos Kunden.

6.11 Reklamation og indsigelse

Shipmondo videreformidler fragtydelser fra transportører. Shipmondo er ikke en transportør eller speditør, da Shipmondo ikke håndterer den fysiske fragt.

Ved bortkomst eller beskadiget forsendelse gælder den enkelte transportørs reklamationsprocedure og betingelser. Kunden skal ved en evt. reklamationssag henvende sig direkte til den pågældende transportør.

Ved uenighed omkring en service eller opkrævning fra Shipmondo, skal indsigelsen indsendes til Shipmondo senest 30 dage efter, at ydelsen er leveret/faktureret. Shipmondo forbeholder sig retten til at afvise indsigelser, der er ældre end 30 dage.

7. Betaling og kvittering

7.1 Sikkerhed ved betaling

Kunden kan betale med Visa/Dankort, MasterCard, MastroCard, JCB, American Express samt Diners Card hos Shipmondo.

Transaktionen foregår med en krypteret forbindelse via Bambora Checkout (Worldline), hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker. Shipmondo får ikke adgang til Kundens kortoplysninger på noget tidspunkt, og beløbet overføres automatisk mellem bankerne.

Shipmondo trækker det fakturerede beløb umiddelbart efter gennemført betaling, og Kunden modtager ligeledes en kvittering for hvert gennemført køb.

7.2 Automatisk kortbetaling

Shipmondo tilbyder muligheden for at tilmelde sig automatisk kortbetaling. Handlen foregår som beskrevet i nærværende betingelser, dog trækkes det fakturerede beløb automatisk og uden indtastning af kortoplysninger for hvert køb.

7.3 Ophør og opsigelse af automatisk kortbetaling

Ved væsentlig misligholdelse af betingelserne er Shipmondo berettiget til, uden varsel og med fastholdelse af fordringen, at ophæve betingelserne med den virkning, at Kunden ikke længere er tilsluttet Shipmondos services og dermed fratages adgangen til at benytte disse.

7.4 Kvittering

Shipmondo sender ved hver fakturering en kvittering til Kundens e-mailadresse umiddelbart efter hvert gennemført køb. Undtagelse gælder for automatisk betaling af efteropkrævninger med saldo. Her vil kvittering fremgå af forbrugsoversigten.

8. Procedure for efteropkrævning og betaling

Ved efterfakturering vil Kunden modtage e-mail med nærmere oplysninger omkring kravet. Kunden kan til enhver tid se sine åbne krav og betale sit udestående gennem sin Shipmondo-konto.

Såfremt Kunden ikke selv betaler udestående inden for 6 dage, vil betalingen automatisk blive trukket på kontoens tilknyttede betalingskort.

Er det ikke muligt at trække betalingen på det tilknyttede betalingskort, vil der blive udsendt en betalingspåmindelse til Kunden på e-mail. Efter yderligere 10 dage pålægges Kunden et rykkergebyr (se sats i oversigt over gebyrer/tillægsydelser).

Betales efteropkrævningen ikke, kan Kundens konto hos Shipmondo i yderste konsekvens blive lukket, og sagen vil blive overdraget til inkasso. Det skyldige beløb vil i den forbindelse blive pålagt de gebyrer og advokatomkostninger, som en overdragelse til inkasso medfører.

9. Upload af materiale på Shipmondos platforme

En række af de services, som Shipmondo tilbyder, understøtter, at Kunden selv kan uploade materiale. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til logo samt returseddel i Returportal. Kunden er ansvarlig for kun at lægge materiale op, som Kunden har rettighederne til. Det er ikke tilladt at uploade pornografisk materiale.

Ved overtrædelse forbeholder Shipmondo sig retten til at lukke Shipmondo-kontoen uden varsel.

10. Lukning af konto

Ved lukning af en Shipmondo-konto bliver kontoen opgjort og evt. indestående saldo udbetalt til Kunden. Sker lukningen i forbindelse med en konkurs, takserer Shipmondo et administrationsgebyr for kontoopgørelse og lukning (se sats i oversigt over gebyrer/tillægsydelser).

11. Databehandleraftale

Shipmondo håndterer en række personlige data på Kundens vegne herunder bl.a. adresser og kontaktoplysninger på Kundens kunder, som anvendes i forbindelse med booking af fragt hos de respektive transportører.

Det betyder formelt, at Kunden er dataansvarlig, og Shipmondo er databehandler.

Som databehandler forpligter Shipmondo sig til at overholde samtlige forhold i den til enhver tid gældende persondatalovgivning både med hensyn til opbevaring, adgang, deling, sletning/anonymisering og behandling generelt.

Som kunde hos Shipmondo og dermed dataansvarlig accepterer Kunden de gældende vilkår og forhold, der er beskrevet i Shipmondos databehandleraftale.

12. Opsigelse

Begge parter kan opsige nærværende aftale med 14 dages varsel.

Forudbetalinger af services refunderes ikke.

13. Ansvar

Shipmondo påtager sig intet ansvar for tab af omsætning eller stigning i relaterede omkostninger, som brugeren måtte opleve, som følge af fejl i systemet eller service afbrydelser. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, fejl på app.shipmondo.com, offentlige API og fragtmoduler.

Ved brug af tredjeparts systemer, der integreres med Shipmodo via Shipmondos offentlige API, kan Shipmondo kun yde begrænset support og henviser i stedet til supportfunktionen, som tredjeparten måtte stille til rådighed.

Shipmodo påtager sig ikke ansvaret for eventuelle konsekvenser eller tab, der måtte opstå som følge af tredjeparts integrationer.

14. Uoverensstemmelser

Nærværende handelsbetingelser er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne, skal afgøres ved Byretten i Odense som første instans.