Shipmondo Payments betingelser

1. Nærværende aftale

I samarbejde med Billwerk+ Denmark A/S, Rapyd og Worldline tilbyder Shipmondo en betalingsløsning (herefter omtalt som “Shipmondo Payments”) til Shipmondos kunder (herefter omtalt som “Kunden”).

Shipmondo Payments består både af betalingsgateway og indløsningsaftale, der tilsammen giver mulighed for, at Kunden kan modtage betalinger over internettet.

2. Accept af betalingsudbyders forretningsbetingelser

Shipmondo Payments er baseret på Billwerk+ Denmark A/S’ betalingsgateway. Når Kunden indgår en Shipmondo Payments aftale, skal kunden derfor under ansøgningsprocessen acceptere Billwerk+ Denmark A/S' forretningsbetingelser.

Ved indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem Shipmondo og Billwerk+ Denmark A/S’ forretningsbetingelser har Shipmondos forretningsbetingelser forrang.

3. Indløsningsaftale

Når Kunden ansøger om en indløsningsaftale gennem Shipmondo Payments, bliver der sendt en ansøgning på vegne af Kunden til vores samarbejdspartner (Rapyd/Worldline).

Indløsningsaftalen, der indgås, er en juridisk aftale mellem Kundens virksomhed og den valgte indløser (Rapyd/Worldline). Shipmondo ApS er kun formidler og ikke part i indløsningsaftalen.

Har Kunden én eller flere eksisterende indløsningsaftaler, kan disse anvendes med Shipmondo Payments.

4. Drift og oppetid

Shipmondo tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage. Systemstatus på Shipmondo Payments’ service kan findes på Billwerk+ A/S’ system statusside.

5. Integration-/betalingsmoduler til webshopsystemer

Når Kunden benytter Shipmondo Payments på sin webshop, er Kunden ansvarlig for at tilrette/tilpasse softwaren på webshoppen, så betalingsoverførsler kan behandles via Shipmondo Payments.

Billwerk+ Denmark A/S stiller gratis betalingsmoduler til rådighed for de mest populære webshopsystemer. Disse betalingsmoduler stilles til rådighed som de er, og Shipmondo er ikke ansvarlig for evt. problemer, de måtte give. Se afsnit 7. vedr. erstatning.

6. Forbrug og fakturering

Forbrug af Shipmondo Payments faktureres én gang om måneden i begyndelsen af hver måned efter de gældende priser.

Transaktionsomkostninger faktureres bagud efter forbrug, mens evt. abonnementer på tilvalgte tjenester, som f.eks. MobilePay, faktureres forud.

Betalingen vil blive trukket fra det tilknyttede betalingskort på Kundens Shipmondo-konto.

Se Shipmondos generelle handelsbetingelser i forhold til procedure for betaling.

7. Erstatning ved driftsforstyrrelser m.m.

Shipmondo Payments er baseret på Billwerk+ Denmark A/S, Rapyd og Worldlines betalingsinfrastrukturer. Kundens virksomhed kan ikke rejse krav mod Shipmondo i anledning af driftsforstyrrelser eller tekniske fejl på Shipmondo Payments. Dette gælder uanset årsagen hertil.

8. Uoverensstemmelser

Nærværende handelsbetingelser er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne, skal afgøres ved Byretten i Odense som første instans.