Klar, ferdig, filtrer!

Gå til oversikt
Emma Dorthea Aunsbak
av Emma Dorthea Aunsbak 02/08/2023

Det handler om å arbeide smartere, og det kan du oppnå ved å filtrere bestillingene og forsendelsene dine, og lagre lister.

Klar, ferdig, filtrer!

I Shipmondo har vi et funksjonelt verktøy som du bør kjenne til. Et verktøy som hjelper deg med å jobbe enda mer effektivt og gir deg en oversikt over det du trenger!

Få en oversikt med filtrering

For å sikre at du kan jobbe raskt og effektivt i din daglige rutine, har vi lagt til muligheten til å filtrere på visninger i Shipmondo. Du finner denne funksjonen under Orders, Booked shipments og Return shipments på din Shipmondo-konto.

Med denne funksjonen kan du tilpasse og skreddersy visningene dine og lagre en filtrert visning som en fane.

La oss gi noen raske eksempler. For eksempel kan du opprette visninger med følgende filtre:

 • En spesifikk transportør, som UPS
 • Leveranser til et spesifikt destinasjonsland, som Danmark
 • Leveranser med en spesifikk status, for eksempel leveranser med problemer
 • Bestillinger med en spesifikk betalingsmetode, som Google Pay eller bankoverføring
 • Bestillinger med en spesifikk betalingsstatus, for eksempel godkjent
 • Bestillinger med et spesifikt antall varer, som færre enn to varer
 • Ekskluder spesifikke bestillinger, som forhåndsbestillinger

Dette gjør at du kan få en spesifikk oversikt over bestillingene og leveransene dine som tilpasser seg dine behov og din arbeidsflyt på lageret.

Du kan alltid tilpasse eksisterende visninger hvis noe endres.

For eksempel, hvis du lagrer en visning med Danmark som destinasjonsland, vil nye leveranser til Danmark automatisk legges til i denne visningen, slik at du alltid har en komplett oversikt over alle leveransene dine til Danmark.

Tilpass faner

Når du lagrer en visning, blir den til en fane i oversikten, noe som gir deg enkel tilgang til forskjellige visninger.

Vil du endre rekkefølgen på fanene dine? Ikke noe problem. Du kan enkelt dra og slippe visninger du vil plassere et annet sted.

Hvis du har en visning du bruker oftere enn andre, har vi gjort det enkelt for deg å velge favorittvisningen din, slik at den automatisk åpnes når du går til siden.

Bare velg favorittfanen din og gjør den til Default, og den åpnes som den første visningen når du går til bestillingene dine.

Utallige kombinasjoner

Ok, ok. Kanskje kombinasjonene ikke er helt utallige, men det er ikke langt unna!

Du kan kombinere filtre og legge til så mange du ønsker i visningene dine, og tilpasse dem nøyaktig til arbeidsflyten din.

Det kan være at du ønsker å optimalisere plukkeprosessen ved å behandle de enkleste/minste bestillingene først. På denne måten kan alle forsendelser med færre enn to varer som passer inn i denne kategorien, vises i en separat visning.

Du er den som bestemmer og kan tilpasse visningene dine. Du kan utforske de nye filtreringsmulighetene på Shipmondo-kontoen din og finne løsningene som gir mest mening for deg og oppsettet ditt.

Legg til flere rader og kolonner

Mens du forbedrer oversikten over bestillingene dine, kan du også tilpasse visningene etter behovene dine.

Gjør oversikten enda bedre ved å legge til ekstra kolonner, slik at du kan se betalingsmetoder, antall varer eller annen relevant informasjon om bestillingene dine.

Hvis du ønsker å se flere bestillinger eller forsendelser per side, kan du også legge til flere rader per side.

Shipmondo blog add filters

Du kan lese mer om flere rader per side her.

Du kan også velge å legge til en ekstra kolonne, for eksempel for å vise antall varer. Deretter kan du sortere basert på den kolonnen og enten vise bestillinger med høyest antall varer eller, motsatt, vise bestillinger med færrest antall varer først.

Sorter i visningene dine

Sorteringsfunksjonen på Shipmondo-kontoen din lar deg organisere og prioritere bestillingene og forsendelsene dine effektivt.

Sorteringsfunksjonen er representert av de to pilene, som du finner i tabellene under Orders, Booked shipments og Return shipments på Shipmondo-kontoen din.

Shipmondo blog sort orders

Ved å bruke sorteringsfunksjonen kan du enkelt se de eldste bestillingene og sikre at de blir behandlet først på plukklisten din.

For eksempel, hvis du tilbyr Click and collect, der kundene kan hente bestillingene sine innen noen få timer, kan det være fordelaktig å behandle de eldste bestillingene først og sikre at bestillingene er klare i tide til kundens ankomst.

I slike tilfeller kan du velge å sortere bestillingene dine etter Order No. eller Ordered for å få de eldste bestillingene til å vises øverst på listen.

På denne måten kan du sikre at de eldste bestillingene plukkes først og er klare for henting eller levering i tråd med kundenes forventninger.

Mer om Click and collect kommer senere!

Det kan også være tilfelle at du har forskjellig emballasje avhengig av antall varer som skal pakkes. I så fall kan du sortere etter antall varer.

Eksempler på filtrering i visninger

Ved å filtrere visninger har du muligheten til å ha full kontroll over hvor du ønsker å fokusere oppmerksomheten din og behandle bestillinger på en måte som passer nøyaktig deg.

Ved å kategorisere bestillingene dine kan du sikre en effektiv arbeidsflyt og høy produktivitet.

La oss se på noen spesifikke eksempler på hvordan filtrering i visninger kan gjøre arbeidsflyten din enda mer effektiv.

Sender du brevforsendelser til utlandet?

Det kan hende at du selger mindre varer, som f.eks. tilbehør, til land som Sverige. I slike tilfeller kan du bruke fraktproduktet PostNord Varebrev for å sende disse varene.

PostNords små forsendelser må vanligvis legges separat i en kurv eller pose for å sikre riktig håndtering av PostNord.

For å behandle disse forsendelsene separat kan du opprette en visning som kun viser bestillinger som må sendes med en bestemt transportør og leveringsmetode til et spesifikt land.

I en visning som dette kan det være hensiktsmessig å bruke følgende filtre:

 • Receiver country: f.eks. Sverige
 • Shipping method: PostNord Varebrev
 • Order status: Open

Ved å bruke disse filtrene får du en tilpasset visning som kun viser bestillinger som oppfyller de angitte kriteriene.

På denne måten kan du fokusere på en spesifikk kombinasjon av destinasjonsland og leveringsmetode for å effektivisere pakkeprosessen og unngå fraktfeil.

Selger du tunge varer i nettbutikken din?

Hvis du har et lager der flere ansatte er ansvarlige for plukking og pakking av bestillinger, kan vår filtreringsfunksjon være til stor hjelp.

For eksempel, hvis du selger varer som krever spesielle plukke- og pakkemetoder, som tunge varer.

På lageret ditt kan det være ansatte som er spesialisert på håndtering av tunge bestillinger ved hjelp av en gaffeltruck eller en større plukkevogn. Disse ansatte kan tildeles oppgaver relatert til tunge bestillinger.

Det kan være en betydelig fordel å filtrere disse bestillingene som skal håndteres av spesifikke ansatte under én visning.

I en visning som dette kan det være gunstig å bruke følgende filtre:

 • Assignment
 • Total weight
 • Item quantity
 • Fulfillment status: Is, unfulfilled

På denne måten kan visningen filtreres basert på dine spesifikke behov, optimalisere arbeidsfordelingen og sikre effektiv behandling av bestillinger.

Tilbyr du Click and collect?

Det kan hende at du tilbyr kundene dine muligheten til å hente bestillingene sine direkte fra butikken eller lageret til nettbutikken din.

I så fall kan du opprette en visning som kun viser bestillinger for Click and collect og samler alle bestillinger som ikke trenger å sendes videre til en transportør.

Det kan være at bestillingene som skal hentes av kunden, i stedet for å bli sendt med en transportør, blir behandlet av en spesifikk ansatt som er dedikert til å behandle denne type bestillinger. I så fall kan du tildele visningen til en spesifikk ansatt.

I en visning som dette kan du bruke følgende filtre:

 • Shipping method: Local Pickup
 • Order Status: Open
 • Assignment

I Shipmondo har vi gjort det enkelt og greit å behandle hentebestillingerne dine.

Vi har forenklet det for deg ved å erstatte den vanlige fraktetikett med en hentelapp.

Den fungerer akkurat som en vanlig fraktetikett, bortsett fra at den kun inneholder mottakerinformasjon og en strekkode, som skiller den fra en vanlig fraktetikett.

Shipmondo pickup label

Du kan skrive ut denne etikett og feste den på utsiden av pakken, akkurat som du gjør med bestillinger som må sendes. På denne måten kan du raskt identifisere riktig pakke når kunden kommer for å hente.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto