Eksport

Gå til ordoversikt

Alt du trenger å vite om eksport fra Norge! Fra tollregler til nøkkelbegreper, vi dekrypterer eksportkoden for deg.

Hva er eksport?

Eksport er salg av varer eller tjenester til andre land.

Når en forhandler selger produktene sine til for eksempel Sverige, snakker vi om eksport. På den annen side vil den svenske kjøperen importere varene fra Norge.

Forholdet mellom import og eksport er derfor nært knyttet til rollene som kjøper og selger.

Når en internasjonal virksomhet selger produkter til utlandet, brukes begrepet om den spesielle handelsforbindelsen mellom de to virksomhetene.

De fleste varer og tjenester fra Norge kan eksporteres uten behov for utførselslisens.

Det er imidlertid viktig å merke seg at enkelte varer kan ha spesielle regler og restriksjoner.

Hva er et eksportmarked?

Eksportmarkedet er de landene eller regionene vi eksporterer varer til fra Norge.

Selv om Norge primært er kjent for eksport av olje, naturgass og fiskeri, eksporteres det også varer som maskiner, forbruksvarer og tekstiler.

I tillegg til energiprodukter har Norge sterke handelsforbindelser med nærliggende land som Tyskland, Sverige, Danmark og Storbritannia, spesielt innen matvarer og tekstiler.

Toll, fortolling og deklarering - hva bør du være oppmerksom på?

Du må søke om tillatelse fra Tolletaten og foreta en tolldeklarasjon for de aktuelle varene før du kan eksportere noe fra Norge.

Deklarasjon kalles også fortolling og må sendes til Tolletaten når du ønsker å eksportere varer ut av Norge. Som eksportør er du ansvarlig for at Tolletaten mottar og godkjenner deklarasjonen.

Tolletaten gir godkjenning for eksport ved å bekrefte tolldeklarasjonen og tildeler den et ekspedisjons- og løpenummer. Når tollmyndighetene har behandlet varene, kan de fraktes ut av landet.

Vanlig praksis er å ansette en speditør til å behandle deklarasjonen av varene for deg. Speditørene er normalt tilknyttet Tolletatens elektroniske tollbehandlingssystem (TVINN) og utfører deklarasjon og tollbehandling elektronisk.

Selv om du bruker en speditør, er du som eksportør fortsatt ansvarlig for at deklarasjonen og fortollingen blir utført i samsvar med reglene.

Eksport og moms - det du trenger å vite

Varer og tjenester som eksporteres fra Norge, er fritatt for merverdiavgift (moms).

Når norske virksomheter selger produkter eller leverer tjenester til utlandet, legger de ikke til norsk moms på disse transaksjonene. Normalt vil lokale avgifter bli pålagt i mottakerlandet, og det blir kundens ansvar å betale dem.

Dette bidrar til å opprettholde konkurranseevnen på de internasjonale markedene, da kunder eller virksomheter i mottakerlandet ofte må betale lokale skatter eller importavgifter.

Men husk, selv om du ikke legger til moms, teller dette med i din totale omsetning for momsregistrering.

Eksport og frihandelsavtaler

Mange land har toll på varer. Imidlertid har Norge inngått frihandelsavtaler med flere land, noe som betyr at handelen mellom Norge og disse landene nyter godt av lavere eller til og med null tollsatser.

Dette fenomenet kalles også “preferansetollbehandling”.

Norge har frihandelsavtaler med følgende land:

  • EFTA
  • EU
  • Norden
  • Canada
  • Chile
  • Mexico
  • Sør-Korea
  • Tyrkia

Hvis du utnytter mulighetene i de ulike frihandelsavtalene som Norge er en del av, kan produktene dine kvalifisere seg for reduserte tollsatser eller til og med tollfritak når de importeres til disse landene.

For at varene skal være berettiget til denne spesielle tollbehandlingen i importlandet, er det en forutsetning at det finnes en gyldig opprinnelseserklæring for produktene, og at de aktuelle varene er fritatt for toll.

Frihandelsavtalene dekker ikke alle varer. Du må derfor sjekke omfanget av varer for hver enkelt avtale før du fyller ut opprinnelseserklæringen.

Restriksjoner på eksportvarer

I Norge er det visse begrensninger på utvalgte eksportvarer.

Dette betyr at spesifikke varer enten er underlagt et absolutt eksportforbud eller krever oppfyllelse av spesielle vilkår. Eksempler på slike varer inkluderer våpen, truede planter og dyrearter, avfall og kulturarv.

Når en vare er underlagt restriksjoner, innebærer det at det eksisterer spesielle betingelser som må oppfylles for å eksportere den aktuelle varen. Dette må koordineres med Tolletaten.

Det er avgjørende å utføre en grundig undersøkelse for å fastslå om det foreligger restriksjoner eller forbud som gjelder for den varen du har til hensikt å eksportere, før du starter eksportprosessen.

Gjør eksport enklere med Shipmondo

Føler du at eksport gir hodepine? Ta det rolig, Shipmondo tar seg av det for deg!

Med oss blir tolldeklarasjon en lek. Vårt system tar vare på alle nødvendige dokumenter, slik at du kan bruke tiden din på det du er best til.

Hvorfor slite med manuelle tolldeklarasjoner som kan være både tidkrevende og kompliserte?

Shipmondos automatiske system minimerer risikoen for feil og frigjør verdifull tid for deg.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto