Fraktseddel

Gå til ordoversikt

En fraktseddel er en følgeseddel/waybill som utstedes av transportøren og skrives ut i et forsendelsessystem. Waybills brukes vanligvis for internasjonale forsendelser og bulksplit.

Hva er en fraktseddel?

En fraktseddel er en waybill som ofte brukes ved internasjonale bulk-forsendelser.

Det er en form for følgeseddel som utstedes av transportøren, som skal skrives ut i flere kopier og følger pakken eller overleveres til transportøren.

Antallet kopier avhenger av transportøren.

Du kan komme over flere betegnelser for fraktsedel.

Transportørene kan bruke forskjellige begreper på de fysiske dokumentene, for eksempel airwaybill, følgeseddel, waybill og fraktbrev.

Hva inneholder en fraktseddel?

Din fraktseddel inneholder informasjon om mottaker, avsender, og eventuelt ditt kundenummer hos din transportør.

fraktseddelen inneholder vanligvis også en opprettelsesdato og spesifiserer produktene som blir sendt.

Følgende detaljer er også vanligvis oppgitt: Avsenderinformasjon Antall varebrev Antall poser der varebrevene er fordelt Plass for avsenderens signatur Plass for kvittering og signatur ved hentested

En fraktseddel består av tre kopier; en kopi til kontroll, en kopi til faktureringsgrunnlag/regnskap, og en kopi som avsender kan beholde som kvittering.

På den måten fungerer den også som en kontrakt mellom avsender og transportør.

Hva er en bulk waybill?

En bulk waybill brukes når du sender bulkforsendelser som eksport/import. Det kalles også bulksplit.

Den inneholder også opplysninger om avsender, mottaker, destinasjonsland, og ditt kundenummer hos transportøren.

Den fungerer også som en kontrakt mellom avsender og transportør, samt som en kvittering for de varer forsendelsen inneholder når du sender bulksplit.

Du, som avsender, beholder nemlig en kopi av den gjeldende waybill.

Du kan også opprette bulk waybills i Shipmondo og samle alle dine følgedokumenter. Les mer her.

Eksempel på bulk waybill

Innholdet og utformningen på din waybill er bestemt av transportøren, og kan derfor variere på samme måte som pakkeetiketter ser forskjellige ut.

Under ser du et eksempel på en Bring bulk waybill generert i Shipmondo.

Bring Waybill eksempel

Hva er bulksplit?

Bulksplit er en effektiv og økonomisk måte å eksportere flere pakker eller paller på samtidig.

En bulksplit-forsendelse består typisk av mange enkeltpakker, som er samlet på en pall.

Pallen blir sendt til destinasjonslandet og blir delt opp, hvorpå de enkelte pakkene blir distribuert til hver enkelt mottaker innenlands. Derfor kalles det bulksplit.

Det er mange økonomiske og administrative fordeler ved bulksplit.

Sender du for eksempel til Danmark, så trenger du kun opprette tollpapirer én gang, og du vil kun betale fortolling én gang for din samlede forsendelse fremfor fortolling for hver enkelt pakke.

Hva er forskjellen på fraktseddel og end-of-day-liste?

I motsetning til en waybill, som typisk blir brukt til eksportforsendelser, finnes det også en end-of-day-liste, som brukes til alle forsendelser.

Både waybill og end-of-day-liste opprettes per transportør.

En end-of-day-liste er en forsendelsesoversikt som gir et overblikk over de forsendelsene du har bestilt den aktuelle dagen.

Den brukes typisk når du får pakker hentet hos deg. Noen transportører stiller nemlig krav til at det skal være en slik kvitteringsseddel ved henting.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto