Handelsfaktura

Gå til ordoversikt

En handelsfaktura er et eksport- og importdokument som vedlegges internasjonale forsendelser. Se hvordan det skal fylles ut og send pakker uten anstrengelser.

Hva er en handelsfaktura?

En handelsfaktura er et avgjørende dokument som brukes i tollbehandlingen både for eksport og import, spesielt for internasjonale forsendelser.

Den har som formål å hjelpe tollmyndighetene med å vurdere de gjeldende avgiftene og skattene for forsendelsen.

For å oppnå dette gir den omfattende informasjon om varenes verdi, beskrivelse og opprinnelsesland.

Denne fakturaen følger med en forsendelse når mottakeren er ansvarlig for betalingen.

Vanligvis utstedt av selgeren, som vanligvis er avsenderen, inkluderer den betalingsinformasjon og spesifiserer de solgte varene sammen med deres respektive priser.

Nedenfor er et eksempel på en handelsfaktura for en forsendelse fra Norge til Danmark, som inkluderer illustrasjon av nøkkelinformasjon som avsender/selgerinformasjon, mottakerinformasjon, varebeskrivelse, tariffkode, mengde og enhetspris.

Et eksempel på en handelsfaktura utstedt i Shipmondo.

Når skal du bruke en handelsfaktura?

En handelsfaktura skal kun brukes når en forsendelse sendes internasjonalt og derfor må gjennom tollmyndighetene i mottakerlandet.

For enhver annen type internasjonal forsendelse, for eksempel fra Norge til Canada eller Sverige, må det alltid vedlegges en handelsfaktura.

Handelsfakturaen utgjør grunnlaget for tolldeklarasjonen og dermed de tollavgiftene som kreves av myndighetene.

Hva bør en handelsfaktura inneholde?

En handelsfaktura må inneholde flere viktige detaljer for å lette tollprosessen og sikre nøyaktig registrering av forsendelsen.

Disse detaljene inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Informasjon om avsender og mottaker.
  • En detaljert beskrivelse av varene, inkludert informasjon som total mengde, type, størrelse, vekt og eventuelle spesifikasjoner.
  • MVA.
  • Erklæring av den totale verdien av de solgte varene.
  • Tariffkode.
  • Eventuelle tilleggsavgifter, hvis det er ytterligere toll, kostnader eller informasjon relevant for handelen, bør dette også inkluderes.

Med Shipmondo kan du enkelt fylle ut handelsfakturaen din uten ytterligere bekymringer. Når du bestiller en forsendelse, genereres en kommersiell faktura automatisk, og du blir automatisk bedt om å fylle inn nødvendig informasjon elektronisk, noe som sikrer en omfattende handelsfaktura.

Lær mer om det å fylle ut handelsfakturaer i Shipmondo med knappen nedenfor.

Proformafaktura

Selv om en proformafaktura på mange måter ligner en handelsfaktura, skiller de to dokumentene seg betydelig, og tjener ulike formål.

En proformafaktura skal vedlegges i de tilfellene der mottakeren ikke skal betale for varen, i motsetning til handelsfakturaen.

Dette kan for eksempel være hvis det skal sendes en erstatningsvare, en vareprøve, en returvare eller gaver. Varen som sendes er altså ikke for videresalg.

Hva betyr CN22 og CN23?

Når du sender varer til et land utenfor EU, er det viktig å angi både innhold og verdi for å lette en rask tollavklaringsprosess. CN22- og CN23-etiketter brukes til dette formålet.

CN22 er en forenklet tolldeklarasjonsetikett, velegnet for forsendelser med lav verdi.

Hvis verdien av innholdet er under 300 SDR (Special Drawing Rights), Den Internasjonale Valutafondets regningsenhet), som tilsvarer omtrent 2.500 danske kroner, skal forsendelsen merkes med en CN22-tolletikett.

Hvis verdien derimot er over 300 SDR, skal det i stedet påsettes en CN23-tolletikett. CN23 er en mer detaljert tolldeklarasjonsetikett, designet for forsendelser med høyere verdi.

Det er viktig å merke seg at bruken av CN22- eller CN23-etiketter er basert på innholdets verdi, men det kan være ytterligere tollkrav avhengig av bestemmelseslandet og varetypen som sendes.

Toll etiketter i Shipmondo

I Shipmondo brukes CN22 og CN23 kun noen få steder.

Hos PostNord vises en CN22-etikett, dersom man bestiller varebrevprodukter (Tracked/Untracked Maxibrev/Storbrev) utenfor EU, og dersom man har angitt 6 eller færre varer.

Hvis det er mer enn 6 varer, vedlegges det en proformafaktura.

et eksempel på en PostNord CN23

Du kan se et eksempel på en PostNord CN22 forsendelse nedenfor.

et eksempel på en PostNord CN22

Send paperless tollpapirer

En rekke transportører har gjort det mulig å sende tollpapirer paperless, altså papirløst.

Her fylles nødvendige dokumenter som proformafaktura eller handelsfaktura ut og sendes elektronisk til de riktige tollmyndighetene.

UPS er en av transportørene som tilbyr å sende papirløst når man registrerer seg for UPS Paperless Invoice.

I Shipmondo kan du fylle inn vareinformasjonen under bestillingen, og de sendes automatisk elektronisk, slik at tollbehandlingen kan starte tidligere.

Du kan også sende papirløst med FedEx, DHL Express og GEODIS når du sender gjennom Shipmondo.

Når du bestiller en sending gjennom Shipmondo, vil du bli informert om når sendingen trenger å inneholde fysiske kopier av fakturaen og tolldeklarasjonen.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto