Proformafaktura

Gå til ordoversikt

En proformafaktura er et ikke-bindende dokument for internasjonal handel, som angir verdiene og beskrivelsen av varene for tollvurdering ved levering.

Hva er en proformafaktura?

En proformafaktura er et dokument som ligner en faktura, men som fungerer annerledes siden det ikke er bindende for noen av partene.

Hensikten med den er hovedsakelig å gi en forhåndsvisning av varene eller tjenestene som skal leveres, samt verdien.

I internasjonal handel er proformafakturaen essensiell for å klargjøre handelsavtaler uten juridiske forpliktelser, og brukes også av tollmyndighetene for å vurdere toll og avgifter.

Proformafakturaens oppgave er å gi en fullstendig oversikt over innholdet i forsendelsen, samt hvilke vilkår som er avtalt mellom kjøper og selger, siden dette har betydning for varens tollverdi og gjør korrekt beregning av toll og avgifter mulig.

Nedenfor ser du et eksempel på en proformafaktura, hvor opplysninger som avsender, mottaker, beskrivelse av varen samt prisen inngår.

Eksempel på en proformafaktura fra Shipmondo

Når bør jeg bruke en proformafaktura?

En proformafaktura brukes som et tolldokument i tilfeller der det ikke er betaling for varer eller tjenester.

Dette dokumentet er ikke bare en avtale mellom kjøper og selger, men spiller også en sentral rolle i tollprosessen.

Proformafakturaen kan også brukes hvis varene ikke har en pris, som for eksempel i tilfelle av forsendelse av erstatningsvarer der betaling allerede er foretatt. Den er også relevant for returvarer eller gaver.

Hvis virksomheten ditt sender gratis vareprøver, er det også nødvendig å inkludere en proformafaktura for å informere tollmyndighetene om produktet som sendes.

Avhengig av transportøren og land, må proformafakturaen enten vedlegges forsendelsen eller sendes elektronisk.

Å fylle ut toll-dokumenter kan være en tung og tidkrevende prosess, spesielt når du har mange eksportforsendelser, men med Shipmondo kan du automatisere utfyllingen av toll-dokumenter og dermed spare tid.

Her må du fylle inn kategorien, antall, land, innhold på engelsk, tariffkode, enhetsvekt, enhetsverdi og den totale verdien.

Eksempel på en proformafaktura fra Shipmondo

Hva er forskjellen mellom en handelsfaktura og en proformafaktura?

I motsetning til en proformafaktura, vedlegges en handelsfaktura i tilfeller der mottakeren må betale for varene.

Selgeren, som ofte også fungerer som avsender, utsteder handelsfakturaen, som inkluderer en liste over de solgte varene og deres priser.

Hovedfunksjonen til handelsfakturaen er å gi et grunnlag for verdsettelsen som utføres under tolldeklarasjon og den påfølgende tollsatsen som kreves av myndighetene ved eksport.

Elektronisk proformafaktura hos Shipmondo

Shipmondo tilbyr en funksjon der du kan fylle ut tollpapirer elektronisk, men det er viktig å være oppmerksom på at denne muligheten kun gjelder for noen transportører og til bestemte land.

Når du bestiller forsendelsen din gjennom Shipmondo, kan du finne og fylle ut de nødvendige tollpapirene elektronisk, noe som kan gjøre prosessen enklere, spesielt for internasjonale forsendelser.

Dine opplysninger sendes elektronisk til transportøren du velger, såfremt de er blant de som støtter denne elektroniske metoden, som for eksempel UPS.

Det må imidlertid nevnes at i noen tilfeller, avhengig av destinasjon og transportør, kan det fortsatt være nødvendig å ha en fysisk kopi av proformafakturaen ved forsendelsen.

Bruk forsendelsesmaler for utfylling av proformafaktura

Hvis du ofte bruker samme transportør, fraktprodukt, eller tjeneste, kan du bruke forsendelsesmaler i Shipmondo for å unngå å fylle ut samme informasjon om og om igjen.

Her kan du spesifisere transportør, fraktprodukt, hvilken fraktavtale du bruker, antall pakker, vektklasse, og eventuelle tilleggsvalg.

Du kan også bruke denne forsendelsesmalen til å forhåndsutfylle din tollinformasjon, og dermed automatisere tolldeklarasjonen og opprettelsen av proforma fakturaen for eksportforsendelsen din.

Nedenfor kan du se et eksempel på en forsendelsesmal fra Norge til Danmark med UPS.

Eksempel på en proformafaktura fra Shipmondo

Ta kontakt

Er du usikker på hvordan du håndterer toll via Shipmondo og automatiserer denne prosessen?

Vårt team er alltid klare til å assistere med skarp og kompetent kunnskap for å sikre at du får mest mulig ut av plattformen vår.

Vi er her for å sørge for at du bruker tiden din så effektivt som mulig.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto