Tolldeklarasjon

Gå til ordoversikt

Når du skal eksportere pakker utenfor Norge, er det viktig at tolldokumentene er i orden. Les mer her, så du får en god start.

Hva er tolldeklarasjon?

En tolldeklarasjon er et tolldokument som du må fylle ut og legge ved din forsendelse ved eksport.

Når din virksomhet sender en forsendelse til en mottaker utenfor Norge, kan det være nødvendig å inkludere tollpapirer sammen med forsendelsen, spesielt hvis du sender til et tredjeland som Norge ikke har inngått en tollunion med. Dette kan for eksempel gjelde når du sender varer til USA eller Kina.

Tollvesenet i mottakerlandet skal bruke tolldokumentene for å kunne verifisere innholdet og verdien av forsendelsen.

Avhengig av transportøren din så er ditt tolldokument en handels-/proformafaktura eller en CN-22/23 tolldeklarasjon. Du må følge transportørens krav.

I tolldeklarasjonen må du bla. fylle ut følgende;

 • Varebeskrivelse og tariffkode
 • Vekt
 • Verdi

I denne guiden beskriver vi hvordan du enkelt oppretter en tolldeklarasjon til din forsendelse.

Du kan nemlig samle og automatisere all din frakt- og tollbestilling i Shipmondo.

CN22 og CN23-tolldeklarasjon

På fagterminologi omtales en tolldeklarasjon som en CN22 eller CN23-tolldeklarasjon. Begge inneholder tollinformasjon om varene som du sender inn til aktuelt land.

På den måten kan tollmyndighetene fastlegge varens verdi og innhold i henhold til gjeldende lovgivning.

Det er verdien av forsendelsens innhold som bestemmer om du skal bruke CN22 eller CN23-tolldeklarasjon.

Er verdien av innholdet under 300 SDR (Special Drawing Rights, det internasjonale valutafondets utregning) tilsvarende i skrivende stund ca. 5478 norske kroner, skal forsendelsen markeres med CN22-tolldeklarasjon.

Er verdien på over 300 SDR, skal man bruke en CN23-tolldeklarasjon.

CN22-tolldeklarasjonOpp til 300 SDR
CN23-tolldeklarasjonOver 300 SDR

Eksempel på CN22 PostNord-tolldeklarasjon

I noen tilfeller når du bestiller gjennom Shipmondo vil din CN22-tolldeklarasjon være en del av din fraktetikett. I andre tilfeller vil tolldeklarasjonen opprettes som en separat side.

Du kan i eksempelet under se en pakkseddel fra PostNord Sverige til en mottaker i Norge, som inneholder en CN22-tolldeklarasjon:

Eksempel postnord CN22 tolddeklaration

Eksempel på en CN23 PostNord-tolldeklarasjon

Sender du en pakke med en verdi over 300 SDR, så vil det i stedet bli generert en CN23-tolldeklarasjon som du i dette tilfellet vil kunne skrive ut som en separat etikett og lime på din forsendelse.

Se et eksempel på en PostNord pakkseddel og en CN23-tolldeklarasjon fra Sverige til Norge.

Eksempel postnord CN23 tolddeklaration

CN23-tolldeklarasjon inneholder litt mer informasjon, men både en CN22 og CN23-tolldeklarasjon krever underskrift av avsender, som bekrefter at tolldeklarasjonen er utfylt korrekt.

Hva er forskjellen på en handelsfaktura og en tolldeklarasjon?

Tolldeklarasjonen inneholder kun informasjon relatert til fortolling av forsendelse f.eks. tariffkode, verdi og innhold.

Handelsfakturaen inneholder ytterligere informasjon om salget, f.eks. fakturanr, detaljerte opplysninger om selger og mottaker og evt. betalingsopplysninger.

Er forsendelsen i stedet en gave eller vareprøve, så kalles det for en proformafaktura.

Det er transportøren din som bestemmer hvorvidt du skal bruke en handels-/proformafaktura eller en CN22/CN23-tolldeklarasjon.

Bestiller du frakt gjennom Shipmondo så er dette valget gitt på forhånd.

Du trenger bare taste inn tollopplysninger korrekt i bestillingsformularet, og det korrekte tolldokumentet vil bli dannet.

Hvordan fyller jeg ut en tolldeklarasjon?

Du kan fylle ut tolldeklarasjonen i ditt bookingsystem eller direkte hos transportøren. Når du skal fylle ut en tolldeklarasjon må du angi følgende;

 • Valuta
 • Kategori (f.eks. salg eller gave)
 • Antall av produktet i forsendelsen
 • Land - ISO-landkode for produktets opprinnelsesland
 • Innhold - beskrivelse av innholdet
 • Tariffkode
 • Enhetsvekt
 • Enhetsverdi - summeres til en samlet verdi for forsendelsen

I Shipmondo ser det slik ut når du bestiller forsendelse til et land som krever tolldeklarasjon:

Customs in Shipmondo

Er det krav fra din transportør at du skal bruke en CN-tolldeklarasjon så må du i bestillingen ved noen transportører også angi om du ønsker en CN22 eller CN23-tolldeklarasjon avhengig av verdien på varen.

Det er viktig at du fyller ut tollinformasjonen korrekt. Hvis ikke det er korrekt angitt kan du risikere bot, eller at forsendelsen blir sendt i retur til deg, og du må betale omkostningene.

Les mere om, hvordan du fyller ut tolldokumentene elektronisk i Shipmondo.

God varebeskrivelse til tollbehandling

Nøkkelen til problemfri tollbehandling er detaljerte vareopplysninger og en god beskrivelse av de produktene du sender.

Tollmyndighetene har nemlig bruk for å kjenne innholdet i forsendelsen, herunder materiale, når dine varer skal inn i landet.

Du må taste inn beskrivelsen på engelsk, så du er sikker på at den er lesbar for aktuelle tollmyndigheter.

Hvordan finner jeg tariffkoden?

Typisk kjenner leverandøren din den korrekte tariffkoden du må bruke, men hvis det ikke er tilfelle, eller du selv produserer varene dine til eksport, må du selv finne varekode.

En tariffkode, også kjent som en commodity code på engelsk, er brukt som klassifikasjon av produkter og tjenester som gjør det enkelt for tollvesenet å finne frem til hvilke gjenstander som blir eksportert.

Det er viktig at du bruker riktig tariffkode, så du er sikker på at rette tollprosedyrer og tjenester blir håndtert korrekt.

Du kan finne de forskjellige tariffkodene på den norske tolletatens hjemmeside.

Hvordan skriver jeg ut tolldeklarasjonen min?

Hvis transportøren din ikke støtter papirløs toll, må du skrive ut et eller flere eksempler av tolldokumenter ditt.

I Shipmondo vil din tolldeklarasjon/handelsfaktura automatisk bli skrevet ut sammen med din pakkseddel, hvis valgte transportør krever det.

Du kan både skrive ut på din etikettskriver eller en alm. A4-skriver.

Toll og bulk-forsendelser

Har du mange forsendelser til Danmark? Da kan bulksplit kanskje være den rette løsningen for deg.

Du kan samle mange forsendelser, vanligvis pakker, og sende dem samlet som én bulk-forsendelse - vanligvis på en pall.

Når forsendelsen/pallen ankommer destinasjonslandet, åpner transportøren forsendelsen og deler den opp. Deretter blir hver pakke distribuert til den enkelte mottaker i landet.

Det kan være mye penger å spare med bulksplit hvis du har et høyt forsendelsesvolum til utlandet, siden pakken bare trenger å fortolles én gang som en samlet forsendelse.

Det betyr at du bare trenger å fylle ut én tolldeklarasjon for den samlede forsendelsen.

Automatisk toll og Shipmondo

Utfylling av tollpapirer, som handelsfaktura og tolldeklarasjon, kan være en tung og tidkrevende prosess, særlig når du har mange eksportforsendelser. Men det finnes en løsning som gjør det hele mye enklere!

I Shipmondo kan du automatisere utfylling av tolldokumenter og dermed spare tid.

Du kan lagre tollinformasjon på produktdataene dine og automatisere tollutfylling når du bestiller frakt for bestillingene dine.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto