Webhooks

Gå til ordoversikt

En webhook er en slags budbringer som automatisk varsler et eksternt system når det skjer endringer innenfor dets system.

For at apper skal utveksle data, må de kunne kommunisere med hverandre. En måte kommunikasjon mellom netttjenester kan forekomme på, er gjennom en webhook.

En webhook kan beskrives som en utløser som initierer en automatisk melding fra ett programvaresystem til et annet, aktivert når spesifikke hendelser eller aktiviteter oppstår. Webhooks er også kjent som web callbacks eller HTTP push APIer og fungerer ved å varsle systemet om at en handling er nødvendig.

Programvareutviklere vil være kjent med hva en webhook er, men for de mindre tekniske, kan en webhook sammenlignes med en tråd strukket mellom to spindelvev.

Hvis en av trådene i nettet begynner å vibrere, plukker tråden mellom de to nettene (webhooken) dette opp og varsler det andre nettet om at en endring har skjedd i det første.

Dataene må sendes i enten JSON eller XML-format, og utvekslingen av data mellom systemer skjer via en webhook-URL som tilbys av det mottakende systemet.

Enkelt sagt, denne webhook-URL-en kan sammenlignes med et telefonnummer systemet til avsenderen kan ringe når en handling skjer i systemet.

Nedenfor kan du se en visuell representasjon av hvordan webhooks fungerer, ved å trekke informasjon fra en hendelse i ett system og automatisk sende denne dataen til et annet system.

How a webhook communicates and acts between systems connecting them

Når du bruker webhooks, er det ikke nødvendig å be om at data blir sendt, ettersom data automatisk sendes hver gang nye data blir tilgjengelige. Denne prosessen skjer automatisk så snart den er aktivert, noe som muliggjør effektiv og hurtig datautveksling mellom systemer. Dette betyr at du ikke manuelt trenger å søke etter informasjonen.

Hva er forskjellen mellom APIer og webhooks?

Både webhooks og et API (Application Programming Interface) brukes for kommunikasjon og datautveksling mellom teknologier, noe som gjør det utfordrende å skille mellom de to.

Et API tillater aktiv datahenting på forespørsel, mens en webhook automatisk sender data når en spesifikk hendelse oppstår.

Et API er basert på forespørsler, noe som betyr at du må be et API om å utveksle data, kjent som et API-kall.

På den annen side er webhooks hendelsesbaserte, noe som betyr at en webhook utveksler data av seg selv når visse kriterier er møtt eller scenarioer inntreffer, og dermed muliggjør automatisering av dataoverføring mellom forskjellige systemer.

Kort sagt, webhooks mottar informasjon, mens et API henter den. APIer krever en aktiv forespørsel om informasjon, mens webhooks automatisk trekker data utløst av hendelser.

Eksempel på webhooks

La oss ta et eksempel.

Du har funnet et par solbriller på en nettbutikk som du ønsker å kjøpe, men de er utsolgt.

Hvis du velger å sjekke nettbutikken gjentatte ganger for å se om de er tilbake på lager, kan dette sammenlignes med å hente data gjennom et API.

Hvis du derimot bestemmer deg for å sette opp en e-postagent som varsler deg når solbrillene er tilbake på lager, kan dette sammenlignes med å hente data gjennom en webhook.

Eksempel på webhooks i Shipmondo

I Shipmondo kan webhooks sende automatiserte oppdateringer i din fraktprosess. La oss se på et eksempel.

For eksempel, når en hendelse oppstår på en ordre, som når statusen på en ordre oppdateres fra “Initiated” til “Shipped”. Dette betyr at når en hendelse rundt din ordre oppstår, får Shipmondo automatisk informasjonen og handler deretter.

På denne måten trenger du ikke manuelt sjekke statusen på hver ordre. I stedet mottar du oppdateringer automatisk via webhook, noe som gjør det mulig for deg å holde oversikt over alle dine ordrer.

Dette lar deg holde kundene dine oppdatert om deres ordrestatus og leveringsprogresjon, noe som forbedrer kundeopplevelsen og øker effektiviteten på fraktprosessen.

Sett opp webhooks i Shipmondo

I stedet for å hente data gjennom API-kall, kan du sette opp webhooks i Shipmondo, slik at data om dine forsendelser, ordrer og utkast automatisk overføres fra din Shipmondo-konto til ditt system når en handling skjer i Shipmondo, som å opprette forsendelser.

Dette sikrer at du mottar oppdateringer om forsendelser, ordrestatus og endringer i utkast uten forsinkelser. Samtidig kan du redusere menneskelige feil eller manuelle prosesser i din dataoverføring.

Ved å implementere webhooks får du løpende informasjon om dine forsendelser, ordrer eller utkast, direkte til ditt system. Det er både automatisk og effektivt.

Vedlikehold av webhooks

I Shipmondo har vi laget dokumentasjon som dekker både vår API og webhooks. Vi holder den regelmessig oppdatert.

Vår API-dokumentasjon gir instruksjoner om hvordan du setter opp nye webhooks. Dette betyr at du kan spesifisere URL-en som webhooken skal sende data til, og definere hvilke hendelser eller handlinger som skal utløse en datautveksling.

Videre kan du gjøre endringer på de webhooks du allerede har satt opp. For eksempel kan du ønske å oppdatere navnet eller statusen på dine webhooks, på denne måten kan du holde en forbedret oversikt over dine webhooks. På samme måte kan du slette en webhook hvis den ikke lenger er nødvendig.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto