Bulk split: Skicka enkelt bulkförsändelser hos Shipmondo

Gå till översikt
Maria Vestergaard
av Maria Vestergaard 05/12/2022

Skickar du massor av paket till Danmark, Norge eller Finland? Då kan bulk split vara rätt lösning för dig.

Bulk split: Skicka enkelt bulkförsändelser hos Shipmondo

Vill du skicka utrikespaket effektivt och ekonomiskt? Då kan bulk split vara rätt typ av försändelse för din verksamhet. Vi guidar dig igenom varje steg i processen och förklarar alla dina alternativ.

Man kan spara massor av pengar genom att använda bulk split om man har en stor paketvolym som skickas utomlands. Hos Shipmondo kan du effektivisera dina fraktbokningar och göra det enklare att hantera bulkförsändelser och paketdokument som fraktetiketter, waybills (fraktsedlar), routingetiketter och konsoliderade fakturor utomlands.

Här ger vi dig framgångsreceptet för bulkförsändelser, så att du kan lära dig mer om dina alternativ för att effektivt skicka utomlands.

Vad är bulkförsändelser?

En bulkförsändelse är en typ av exportförsändelse som består av en stor samling paket och pallar i en enda försändelse. Försändelsen delas upp i separata försändelser när den anländer till destinationslandet, där varje paket sedan distribueras till slutmottagaren.

Ett kärt barn har många namn, och därför kan du även stöta på termer som dessa: bulklast, bulkförsändelse, bulk split eller bulktransport.

Vanligtvis består en bulkförsändelse av en pall, där flera mindre paket är staplade. Pallen transporteras till ett angivet land, och till distributionsterminalen i landet för att sedan separeras och de mindre paketen skickas ut i landet. Varje paket förses med en fraktetikett som tar paketen från distributionsterminalen till mottagarens slutdestination. Därför kallas försändelsen för “bulk split”, eftersom försändelsen delas upp i mindre styck i mottagarlandet och för att ytterligare distribueras till mottagaren.

Varför bör man skicka bulk split-försändelser? Fördelar och nackdelar

Det finns många fördelar med att skicka bulk split-försändelser utrikes - istället för att skicka flera mindre enskilda paket, och de flesta av dem handlar om ekonomiska fördelar. Generellt sett är det billigare att skicka en kombinerad och samlad försändelse över landsgränser snarare än små paket. Om du skickar till ett land utanför EU, exempelvis till Norge, så behöver du bara betala tullavgiften en gång för din samlade försändelse istället för att betala för varje enskilt paket.

Det finns även en administrativ fördel. Istället för att skapa och skriva ut flera tulldokument kan du upprätta ett samlat dokument för hela försändelsen med en bulk split-försändelse.

För att dina kunder inte ska vänta för länge på sina paket och fullt ut kontinuerligt kunna dra nytta av bulk split-försändelser, så behöver du ha en viss volymmängd. Och för att skicka bulk split-försändelser behöver du även ha ett avtal med respektive transportföretag. Om du har ditt eget fraktavtal med Bring kan du samla alla dina fraktbokningar hos Shipmondo.

Skicka bulkförsändelser med Bring - Bulk split

Har du förhandlat ett eget avtal med Bring för bulkförsändelser? Då kan du enkelt samla dina bulkförsändelser hos Shipmondo och göra dina batchbokningar och skriva ut medföljande sedlar på ett sätt som är effektivare och mer lätthanterligt.

Du kan skicka bulkförsändelser till Norge, Danmark och Finland med följande Bring-produkter:

 • Home Delivery Parcel
 • PickUp Parcel Bulk
 • Business Parcel Bulk

Vill du skicka dina paket som “Home Delivery Parcel”? Då behöver du välja bulk split service i bokningsprocessen eller på din fraktmall.

PickUp Parcel Bulk är en bra lösning för dig som effektivt vill skicka paket till privata mottagare till ett lågt pris.

Om du skickar flera paket samtidigt till företag i samma land, då kan du boka din bulk split-försändelse som “Business Parcel Bulk”.

Innan du bokar din frakt med Bring behöver du upprätta en bulk waybill/fraktsedel för din bulkförsändelse på ditt Shipmondo-konto. Första steget är att boka frakten med Bring som ska inkluderas i din bulkförsändelse - sedan behöver du slutföra din bulk waybill för partiet. Du kan följa den praktiska guiden här nedan.

Hur man förbereder en bulk split-försändelse i Shipmondo

När du väljer transportföretaget som du vill använda för din bulkförsändelse, exempelvis Bring, så behöver du tillhandahålla medföljande sedlar och dokument som sedan fästs på ditt paket.

Du kan enkelt upprätta det i Shipmondo. Du skapar effektivt de relevanta dokumenten och routingetiketterna. När du bokar dina fraktetiketter betalar du bara ett fast lågt pris per fraktetikett. Ju fler försändelser du har, desto lägre blir priset per fraktetikett - ingen prenumeration. Läs mer om våra priser.

Processen för att förbereda bulkförsändelser:

 1. Du behöver fästa en fraktetikett på varje paket som ingår i din bulkförsändelse.
 2. Routingetiketter för din bulkförsändelse skapas, och måste fästas på pallen med paketen.
 3. 4-5 kopior av partiets bulk waybill skapas per bulkförsändelse, beroende på transportföretaget. Dina waybills behöver överlämnas till transportföretaget vid upphämtning, och du behåller en kopia för din räkning.
 4. Om du skickar utanför EU behöver en konsoliderad faktura fästas på bulkförsändelsen, med flera kopior som måste innehålla produkt- och tullinformation.

Alla medföljande sedlar, dokument och etiketter skapas automatiskt i Shipmondo när du skapar bulk waybill för din bulkförsändelse. Läs mer om hur man hanterar bulk split-försändelser hos Shipmondo, och hur smidigt dina medföljande dokument skapas:

Du kan även boka bulkförsändelser genom vårt API.

Säkerställ alltid att du kontrollerar ditt transportföretags nuvarande regler och villkor för det avtal du har förhandlat fram - även vad gäller upprättandet av bulk split-försändelser. Här nedan kan du läsa en detaljerad förklaring av de enskilda dokumenten.

Medföljande dokument för bulkförsändelser

När du använder en bulkförsändelse via Bring behöver följande dokument ingå:

 • Bulkförsändelsens waybill / fraktsedel
 • Routingetikett
 • Konsoliderad faktura (för paket utanför EU)

Vad är en waybill för en bulkförsändelse?

En waybill är ett internationellt dokument (ett internationellt försändelsedokument / fraktsedel) som utfärdas av ditt transportföretag, vilket ger detaljerad information om försändelsen och destinationen. Det innehåller information om avsändare, mottagare, destinationsland och ditt kundnummer hos transportföretaget. Detta fungerar som ett avtal mellan avsändaren och transportföretaget, och som ett kvitto för godset som kollit innehåller. Som avsändaren för kollit sparar du en kopia av den relevanta waybill.

En waybill för en bulkförsändelse är ett dokument som innehåller information om bulkförsändelsen och destinationen, antalet lastbärare och vilka fraktprodukter som har bokats, samt hur de är paketerade.

Om du skickar en bulkförsändelse genom Bring kommer du få 4 kopior av waybill för din bulkförsändelse:

 1. Destinationen i mottagarlandet.
 2. Mottagaren av paketet.
 3. Utsändningsterminal.
 4. Kopia för avsändaren.

I Shipmondo kan du enkelt skapa och skriva ut dina bulk waybills.

Exempel på en waybill för en bulkförsändelse

Dina waybills kan skilja sig i utseende, beroende på transportföretaget, på samma sätt som fraktetiketter kan variera i utseende beroende på transportföretaget. Här ser du ett exempel på en waybill för en bulkförsändelse från Bring:

Bring Waybill Fraktsedel

Vad är en routingetikett?

En routingetikett används endast för bulk split-försändelser. Den ger transportföretag information om uppdelningen av kollit, samt information om hur paketen ska distribueras när din bulk split har kommit fram till destinationslandet.

Exempel på en routingetikett

Här nedan hittar du ett exempel på en routingetikett från Bring. Den ger information om mottagaren, avsändaren, ditt kundnummer hos Bring, den relevanta waybill, antalet lastbärare (exempelvis antalet bärande pallar), antalet pallar, vilket är antalet pallar som är en del av waybill, samt antalet paket/pallar för den enskilda lastbäraren.

Bring routing etikett

Vad är en konsoliderad faktura?

En konsoliderad faktura är ett dokument som samlar information om flera försändelser på en konsoliderad faktura. Den används för tullklarering av export och import utanför EU. Fakturan tillhandahåller information om godset som du exporterar, värdet och vikten för godset och associerade produktkoder. Du behöver din konsoliderade faktura när du skickar bulkförsändelser till länder utanför EU, som exempelvis från Sverige till Norge.

Du behöver skriva ut alla kopior av den konsoliderade fakturan och placera den inuti en genomskinlig följesedelsficka, som du fäster på försändelsen för att tullmyndigheterna ska kunna komma åt och läsa fakturorna.

Fördelen med en konsoliderad faktura och en bulk split-försändelse är att hela samlingen med paket tullklareras och dina kostnader för tullklareringen minskar. Du måste enbart betala för tullklareringen en gång - för hela bulkförsändelsen istället för att betala för varje enskilt paket.

Exempel på en konsoliderad faktura

Här nedan hittar du ett exempel på en konsoliderad faktura som genererats via Shipmondo för en bulk split-försändelse från Bring:

Samlefaktura

Automatisk tulldeklaration

När du exporterar gods måste du fylla i och fästa de nödvändiga tulldokumenten. De vanliga tulldokumenten är proforma som tullmyndigheterna i mottagarlandet måste använda för att kunna få reda på innehållet och försändelsens värde. Men det kan snabbt bli tröttsamt och tidskrävande att hantera det manuellt när man har många exportförsändelser.

Hos Shipmondo kan du automatisera upprättandet av tulldokument och spara ännu mer tid på din export.

Bulkförsändelser till Norge

Många danska och svenska webbutiker och företag använder dig av bulk split-försändelser när de behöver skicka paket till länder som Norge. Norge är inte en del av EU, och därför behöver paket, pallar, gods, etc. tullklareras när de exporteras till landet. Här kan du minimera dina utgifter genom att “samla” dina försändelser och endast betala tullavgiften för den samlade försändelsen.

För att kunna skicka bulkförsändelser till Norge behöver du ditt eget fraktavtal, till exempel med Bring, för att kunna använda deras bulk split-tjänster. Efter det behöver du ett system likt Shipmondo som kan generera de medföljande dokumenten.

Vill du skicka till Norge? Här nedan hittar du en fraktguide så att du hittar den bästa lösningen för din verksamhet:

Behöver du mer information? Här nedan hittar du några guider på engelska:

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto