Momssatser i EU - Bemästra momssatsen hos Shipmondo

Gå till översikt
Camilla Jacobsen
av Camilla Jacobsen 23/11/2023

Säljer du varor till kunder i andra EU-länder är det ditt ansvar att veta vilken momsprocent som gäller. Här får du en överblick över momsavgifterna i EU.

Momssatser i EU - Bemästra momssatsen hos Shipmondo

När du säljer varor inom EU måste moms tas ut. Det är dock upp till varje enskilt EU-land att fastställa sin egen momsprocent, vilket gör att det finns olika momssatser från land till land.

Momssatser i EU-länder

För att skapa en överblick har vi sammanställt en tabell där du kan se momsavgifterna som gäller för de olika EU-länderna. Under tabellen hittar du förklaringar.

EU-landNormal satsNedsatt satsKraftigt nedsatt satsParkeringssats
Österrike20%10/13%-13%
Belgien21%6/12%-12%
Bulgarien20%9%--
Cypern19%5/9%--
Tjeckien21%10/15%--
Tyskland19%7%--
Danmark25%---
Estland20%9%--
Grekland24%6/13%--
Spanien21%10%4%-
Finland24%10/14%--
Frankrike20%5,5/10%2,1%-
Kroatien25%5/13%--
Ungern27%5/18%--
Irland23%9/13,5%4,8%13,5%
Italien22%5/10%4%-
Litauen21%5/9%--
Luxemborg17%8%3%14%
Lettland21%12/5%--
Malta18%5/7%--
Nederländerna21%9%--
Polen23%5/8%--
Portugal23%6/13%-13%
Rumänien19%5/9%--
Sverige25%6/12%--
Slovenien22%9,5%--
Slovakien20%10%--

Vad är normal sats?

I samtliga EU-länder tillämpas en normal sats för momsen, och denna fastställs individuellt av varje lands stat.

Denna sats får dock inte vara lägre än 25%.

Normal sats är en fast momssats som gäller för de flesta varor och tjänster.

Vad betyder nedsatt sats?

EU-länderna har möjlighet att arbeta med differentierade momssatser, vilket innebär att länderna kan tillämpa en eller två sänkta satser för leverans av specifika varor och tjänster (dock gäller detta normalt inte elektroniskt levererade tjänster).

Som tabellen ovan visar är Danmark det enda EU-landet som inte tillämpar nedsatta satser.

De nedsatta satserna måste vara minst 5%.

Vilka varor och tjänster som omfattas av nedsatta satser varierar från land till land.

Till exempel har Tyskland en generell sänkt moms på alla livsmedel (7%), medan Kroatien till exempel endast har nedsatt sats på mejeriprodukter (5%).

Lista över varor och tjänster som kan beskattas med nedsatta satser

Normalt har Sveriges momssystem en standardiserad skattesats på 25%. Dock erbjuder Sverige reducerade momssatser på vissa produkter och tjänster, som kan sänkas till 12% eller 6% i moms.

Detta gäller exempelvis för följande varor och tjänster, som listas nedan:

Varor och tjänsterNedsatt sats
Livsmedel och alkoholfria drycker12%
Restaurangtjänster - exklusive alkoholhaltiga drycker12%
Biblioteksverksamhet - böcker och tidskrifter - detta inkluderar tryckta böcker, tidningar, periodiska skrifter6%
Passagerartransport - allmänna transporter som buss-, tåg- och flygbiljetter, samt taxi6%
Logitjänster - hotell, camping och liknande logitjänster12%
Kultur- och underhållningsevenemang - biljetter till kultur- och underhållningsevenemang som teaterföreställningar, museer och konserter6%
Konstverk och antikviteter - inklusive litterära- och/eller musikaliska verk6%
E-böcker och digitala tjänster - e-böcker, nättidningar och digitala tjänster6%
Idrottsverksamhet6%
Försäljning av egna konstverk12%
Reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne12%

Vad är särskilda satser?

Det finns ett antal särskilda satser som en del EU-länder har rätt att använda för vissa leveranser.

Länder som använde dessa särskilda satser den 1 januari 1991 är de länder som fortfarande får använda dem idag.

Förklaringen till detta är att de särskilda satserna ursprungligen var avsedda som en övergångsordning för att säkerställa en smidig övergång till EU:s momsregler, som trädde i kraft på den inre marknaden den 1 januari 1993 - efter det var avsikten att de successivt skulle fasas ut.

Vad är kraftigt nedsatt sats?

I vissa EU-länder används kraftigt nedsatta satser på under 5% för försäljning av en begränsad lista över varor och tjänster.

Mer information finns hos de enskilda ländernas myndigheter.

Vad är parkeringssatser?

Parkeringssats, eller mellansats som det också kallas, används av vissa EU-länder för vissa leveranser av varor och tjänster som inte nämns i ovanstående lista.

Länder som använder parkeringssats kan fortfarande använda sänkta satser i dessa fall, så länge satsen inte understiger 12%.

Om du har ett Shipmondo-konto får du alltid gratis support och kan enkelt boka frakt och skicka paket över hela världen med olika transportföretag.

Vad betyder momsfritt?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25% moms utan istället 12% eller 6%. Men i en del fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Det innebär att det finns vissa produkter och tjänster där du inte behöver betala moms.

Exempel på sådana momsfria produkter eller tjänster inkluderar:

  • Bank- och finanstjänster, inklusive in- och utlåning, betalningsförmedling, valutahandel och kreditförmedling.
  • Offentlig biblioteksverksamhet.
  • Medlemsblad eller personaltidningar samt organisationstidskrifter som ges ut med minst 4 nummer per år.
  • Den ersättning du som konstnär får för din uppträdande inför publik.
  • Uthyrning av lokaler och faciliteter för idrottsutövning, vilket betraktas som en idrottstjänst eller som skattefri uthyrning av fast egendom.
  • Försäljning och förmedling av försäkringar.
  • Sjukvårdstjänster och social omsorg inom hälso- och sjukvård.
  • Tandvård.
  • Värdepappershandel.

EU-momsregler för e-handel

Den 1 juli 2021 infördes en gemensam EU-distansförsäljningsgräns på 10 000 EUR, som omfattar distansförsäljning av varor och elektroniska tjänster till privatkunder inom EU.

Denna nya distansförsäljningsgräns gäller för all försäljning som görs i andra EU-länder.

Till exempel, om du säljer för 3 000 EUR till danska kunder och 5 000 EUR till finska kunder, och din totala försäljning från dessa försäljningar ligger under EU:s gräns på 10 000 EUR för distansförsäljning, kan du fortsätta att debitera svensk moms (25%) för dessa försäljningar. Detta förutsätter att ditt företag är baserat i Sverige. Momsen ska deklareras och betalas till de svenska skattemyndigheterna.

Om du däremot säljer för till exempel 7 000 EUR till tyska kunder och 8 000 EUR till italienska kunder, då överstiger din försäljning distansförsäljningsgränsen - och därför måste du både rapportera och betala moms i Tyskland och Italien enligt momssatserna som gäller i de här två länderna.

Skickar du paket till flera länder inom EU?

Då kan du skapa ett gratis Shipmondo-konto och samla alla dina fraktavtal på ett ställe. Du kan också boka frakt med olika transportföretag direkt från ditt Shipmondo-konto.

Boka frakt utanför EU med Shipmondo

När du vill skicka gods utanför EU gäller en mängd andra regler och faktorer.

Om du överväger att utvidga din verksamhet rekommenderar vi att du noggrant undersöker marknaderna.

Om du till exempel vill skicka till Norge finns det skillnader i vilken dokumentation som krävs beroende på vad du skickar, dess värde och typen av förpackning.

Hos Shipmondo finns vi alltid tillgängliga för rådgivning och vägledning om du har frågor om moms, frakt, leverans, tull, tullsatser, EORI-nummer, VOEC eller något annat relevant.

Med ett Shipmondo-konto har du möjlighet att fylla i tullpapper elektroniskt och automatiskt, vilket gör det enkelt och snabbt att skapa dina exportförsändelser. Det är särskilt smart om du har flera försändelser till Norge eller andra länder utanför EU.

Det är enkelt, snabbt och effektivt, och du kan komma igång med att skicka paket till länder utanför EU redan idag.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto