Utökat producentansvar: Nya regler för förpackningar

Gå till översikt
Camilla Jacobsen
av Camilla Jacobsen 28/08/2023

Nya regler för producentansvar för förpackningar är på väg, något du behöver vara medveten om när du packar och skickar varor. Vi guidar dig genom allt du behöver veta.

Utökat producentansvar: Nya regler för förpackningar

Systemet för utökat producentansvar för förpackningar träder i kraft den 1 januari 2025.

Även om du är frestad att tro att den nya politiska överenskommelsen endast berör företag som faktiskt producerar varor, är det också viktigt för dig som webbutiksägare att vara medveten om de nya reglerna.

Systemet gäller alla former av företag som packar sina varor, oavsett om det handlar om transportförpackningar, plastlådor, kartonger, påsar eller liknande material.

Det innebär att varje gång du packar varor till dina kunder är du ansvarig för kostnaden och hanteringen av förpackningen du använder.

Men oroa dig inte - vi har samlat allt du behöver veta här.

Vad är Utökat producentansvar?

Utökat producentansvar är en del av EU-kommissionens uppdatering av förpackningsdirektivet.

Syftet är enkelt och handlar i grund och botten om en sak.

Vi måste ta hand om klimatet och naturen, vilket innebär att vi måste minimera vår användning av material och återvinna mer.

Principen med systemet är att företag är ansvariga för sin egen förorening, vilket främjar utvecklingen av ett effektivt avfallssystem fokuserat på återvinning och återanvändning..

Ju mer återvinningsbart eller återanvändbart förpackningsmaterialet är, desto lägre blir kostnaderna.

Producentens ansvar ligger hos den part som sätter en produkt på marknaden.

Det är alltså inte företaget som fysiskt producerar förpackningen som bär ansvaret, utan den part som använder förpackningen.

Vad är kostnaden för Utökat producentansvar?

Det går inte att ge ett konkret svar på vad ettutökat producentansvar kostar eftersom det beror på olika faktorer.

Kort sagt betalar du för kostnaderna som är förknippade med insamling och bearbetning av förpackningsavfall.

Kostnaderna täcker en administrativ avgift, avfallsbearbetning och ett miljödifferentierat bidrag.

Kostnaderna varierar dock beroende på typ av material, till exempel har plast och kartong inte samma kostnad.

En annan faktor som påverkar priset är företagets marknadsandel inom produktkategorin.

Företag med större marknadsandelar betalar en större andel än företag med mindre andelar.

Bra tips för förpackning

Som webbutiksägare är förpackning en oundviklig del av din verksamhet.

Med det sagt kan det vara en bra idé att granska dina förpackningslösningar.

Var kan du göra optimeringar?

Hållbara alternativ

Som det nya Utökade producentansvaret antyder, kan det vara värt att se över din materialförbrukning och val av material..

Kan du packa dina beställningar i mindre förpackningar? Vilken typ av material använder du?

Samtidigt kan det vara en bra idé att se till att din förpackning består av så få komponenter som möjligt.

Förpackningar som är kraftigt tejpad eller klämda ihop blir ofta kastade snarare än återvunna.

Gå med i ett kollektivt system; Organisationer för producentansvar

Du kanske redan svettas över det administrativa arbete som ligger framför dig.

Men oroa dig inte.

När datumet för Utökat producentansvar närmar sig kommer organisationer för producentansvar att etableras som hanterar de administrativa uppgifterna åt producenterna.

Organisationer inom producentansvar finns för att göra det enklare för företag att ta sitt producentansvar.

De tar ett operativt eller finansiellt ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall.

De rapporterar även uppgifter om insamling och behandling av förpackningsavfall till Naturvårdsverket.

Ställ in förpackningar i Shipmondo

När du har ordnat dina förpackningar kan du ställa in dem i Shipmondo.

Genom Shipmondo Order Management kan du koppla ihop förpackningar med dina försändelser och på så sätt se till att dina paket har korrekt vikt och dimensioner..

Du kan koppla förpackningen till en eller flera leveransmetoder för att möjliggöra bulkhantering och automatisering av dina arbetsprocesser.

Om du använder digitala plockrutter, kan du välja vilken förpackning som ska användas för varorna när du har plockat alla dina produkter.

På så sätt kan du bestämma vilken förpackning som är bäst.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto