Klara, färdiga, filtrera!

Gå till översikt
Emma Dorthea Aunsbak
av Emma Dorthea Aunsbak 02/08/2023

Det handlar om att arbeta smartare, och det kan du uppnå genom att filtrera dina beställningar och leveranser, och spara listor.

Klara, färdiga, filtrera!

Ett nytt praktiskt verktyg väntar på dig hos Shipmondo. Ett verktyg som hjälper dig att arbeta ännu effektivare och som ger dig en överblick över det du behöver!

Få en överblick med filtrering

För att säkerställa att du kan arbeta snabbt och effektivt i din dagliga rutin har vi lagt till möjligheten att filtrera på views i Shipmondo. Du hittar denna funktion under Booked shipments, Orders och Return shipments på ditt Shipmondo-konto.

Med denna funktion kan du anpassa och skräddarsy dina views och spara en filtrerad view som en flik.

Vi tar några snabba exempel. Till exempel kan du skapa views med följande filter:

 • En specifik transportör, som DHL
 • Leveranser till ett specifikt destinationsland, som Danmark
 • Leveranser med en specifik status, till exempel leveranser med problem
 • Beställningar med en specifik betalningsmetod, som Google Pay eller banköverföring
 • Beställningar med en specifik betalningsstatus, till exempel godkänd
 • Beställningar med ett specifikt antal föremål, som färre än två föremål
 • Utesluta specifika beställningar, som förbeställningar

Detta gör att du får en specifik översikt över dina beställningar och leveranser som anpassar sig efter dina behov och arbetsflöde på lagret.

Du kan alltid anpassa befintliga views om något ändras.

Om du till exempel sparar en view med Danmark som destinationsland, kommer nya leveranser till Danmark automatiskt att läggas till i denna view. Det säkerställer att du alltid har en komplett översikt över alla dina leveranser till Danmark.

Anpassa dina flikar

När du sparar en view blir den en flik i översikten, vilket ger dig enkel åtkomst till olika views.

Vill du ändra ordningen på dina flikar? Inga problem. Du kan helt enkelt dra och släppa views du vill placera någon annanstans.

Om du har en view som du använder oftare än andra har vi gjort det enkelt för dig att välja din föredragna view så att den automatiskt öppnas när du går till sidan.

Välj bara din favoritflik och gör den till Default, och den öppnas som första view när du går till dina beställningar.

Oändliga kombinationer

Okej då, kombinationerna är kanske inte helt oändliga, men de är väldigt många!

Du kan kombinera filter och lägga till så många du vill i dina views, och anpassa dem exakt efter ditt arbetsflöde.

Du kanske vill optimera plockprocessen genom att hantera de enklaste/minsta beställningarna först. På så sätt kan alla försändelser med färre än två artiklar som passar in i denna kategori visas i en separat view.

Du bestämmer och kan anpassa dina views, och utforska de nya filteralternativen på ditt Shipmondo-konto för att hitta de lösningar som är mest användbara för dig och ditt system.

Lägg till fler rader och kolumner

När du förbättrar överblicken över dina beställningar kan du även anpassa views efter dina behov.

Gör din översikt ännu bättre genom att lägga till extra kolumner för att visa betalningsmetoder, antal artiklar eller annan relevant information för dina beställningar.

Om du vill se fler beställningar eller leveranser per sida kan du även lägga till fler rader på sidorna.

Shipmondo blog add filters

Du kan läsa mer om fler rader per sida här.

Du kan också välja att lägga till en extra kolumn, till exempel för att visa antalet artiklar. Då kan du sortera baserat på den kolumnen och antingen visa beställningar med högst antal artiklar eller lägst antal artiklar först.

Sortera i dina views

Sorteringsfunktionen på ditt Shipmondo-konto gör det möjligt att effektivt organisera och prioritera dina beställningar och leveranser.

Sorteringsfunktionen representeras av de två pilarna som du hittar i tabeller under Orders, Booked shipments och Return shipments på ditt Shipmondo-konto.

Shipmondo blog sort orders

Genom att använda sorteringsfunktionen kan du enkelt se de äldsta beställningarna och se till att de behandlas först på din plocklista.

Om du exempelvis erbjuder click and collect där kunderna kan hämta ut sina beställningar inom några timmar, då kan det vara smart att behandla de äldsta beställningarna först och se till att beställningarna är klara i tid för kundens ankomst.

I så fall kan du välja att sortera dina beställningar efter Order No. eller Ordered för att få de äldsta beställningarna att visas högst upp på listan.

Genom att göra det ser du till att de äldsta beställningarna plockas först och är klara för upphämtning eller leverans för att leva upp till kundernas förväntningar.

Mer om click and collect senare!

Å andra sidan kanske du har olika förpackningar beroende på antalet artiklar som ska packas, då kan du istället sortera efter antalet artiklar.

Exempel på filtrering i views

Genom att filtrera views kan du ta full kontroll över var du vill fokusera din uppmärksamhet och hantera beställningar på ett sätt som passar dig perfekt.

När du kategoriserar dina beställningar kan du säkerställa ett effektivt arbetsflöde och hög produktivitet.

Låt oss visa några specifika exempel på hur filtrering i views kan göra ditt arbetsflöde ännu mer effektivt.

Skickar du brevförsändelser utomlands?

Om du säljer mindre artiklar som till exempel accessoarer till länder som Danmark, då kan du använda fraktprodukten PostNord Varubrev för att skicka artiklarna.

PostNords brevförsändelser behöver vanligtvis placeras separat i en låda eller påse för att säkerställa rätt hantering av PostNord.

För att hantera de här försändelserna separat kan du skapa en view som bara visar beställningar som behöver skickas med en specifik transportör och leveransmetod till ett specifikt land.

I en sådan view kan det vara lämpligt att använda följande filter:

 • Receiver country: t.ex., Danmark
 • Shipping method: PostNord Varubrev
 • Order status: Open

Genom att tillämpa de här filtren får du en anpassad view som bara visar beställningar som uppfyller de angivna kriterierna.

På så sätt kan du fokusera på en specifik kombination av destinationsland och leveransmetod för att effektivisera packningen och undvika felaktiga leveranser.

Säljer du tunga föremål i din webbutik?

Om du har ett lager där flera anställda plockar och packar beställningar kan vår filtreringsfunktion vara till stor hjälp.

Till exempel om du säljer artiklar som kräver speciella plock- och packmetoder, som tunga föremål.

Du kanske har anställda som är specialiserade på att hantera tunga beställningar med hjälp av en gaffeltruck eller en större plockvagn. Då kan du tilldela uppgifter som är relaterade till tunga beställningar åt de här personerna.

Det kan vara en stor fördel att filtrera de beställningar som behöver hanteras av specifika anställda under en särskild view.

I en sådan view kan det passa bra att använda följande filter:

 • Assignment
 • Total weight
 • Item quantity
 • Fulfillment status: Is, unfulfilled

På så sätt kan en view filtreras baserat på dina specifika behov, samt optimera arbetsbelastningsfördelningen och säkerställa effektiv hantering av beställningar.

Erbjuder du click and collect?

I en del fall låter du kanske kunderna hämta sina beställningar direkt från din webbshops butik eller lager.

Då kan du skapa en view som bara visar beställningar för click and collect och sammanfoga alla beställningar som inte behöver vidarebefordras till ett transportföretag.

Om du har en specifik person som jobbar med att hantera beställningar som ska hämtas ut av kunden istället för att skickas med ett transportföretag kan du tilldela en view för just den här personen.

I den här typen av view kan du använda följande filter:

 • Shipping method: Local Pickup
 • Order Status: Open
 • Assignment

I Shipmondo har vi gjort det enkelt och smidigt att hantera dina upphämtningsbeställningar.

Vi har förenklat det för dig genom att ersätta den vanliga fraktetiketten med en upphämtningsetikett.

Den fungerar precis som en vanlig fraktetikett, förutom att den bara innehåller mottagarinformation och en streckkod, vilket skiljer den från en normal fraktetikett.

Shipmondo pickup

Du kan skriva ut den här lappen och fästa den på utsidan av paketet, precis som du gör med beställningar som skickas. På det här sättet kan du snabbt identifiera rätt paket när kunden kommer för att hämta ut det.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto