Tullguide: Få koll på tull och tullklarering

Gå till översikt
Camilla Jacobsen
av Camilla Jacobsen 16/10/2022

För att du smidigt ska kunna exportera och importera varor är det viktigt att du har koll på tullhantering och tullregler. Följ med här och kom igång på rätt sätt.

Tullguide: Få koll på tull och tullklarering

Har du koll på tullreglerna, och vet du vilka tullhandlingar som krävs när du ska köpa och/eller sälja varor utomlands?

För vissa kan det verka skrämmande och överväldigande att sätta sig in i de olika tullreglerna och kraven. Men det är faktiskt inte så farligt eller besvärligt som det kan verka. Det handlar bara om att vara väl förberedd.

Om du läser den här guiden är du på rätt väg.

Det finns många bra skäl för företag att bedriva internationell handel, det kan handla om allt från en önskan att expandera genom nya marknader till att skaffa varor som är billigare, av högre kvalitet eller varor som inte är tillgängliga på den inhemska marknaden.

Om du, liksom många andra företag, vill importera och/eller exportera varor till tredje länder måste du ha koll på tullen och reglerna för import och inköp av varor från länder utanför EU.

Medan det råder fri handel mellan länder inom EU, skiljer sig förhållandena markant i många länder utanför EU, och det är här du måste vara extra uppmärksam.

Tullregler inom EU

Inom EU behöver man normalt sett inte betala tull, detta beror på EU:s tullunion och frihandelsområde. Det är också därför man kallar handel med varor inom EU för varuleverans istället för import och export.

Även om du vanligtvis inte behöver betala tull inom EU måste du eventuellt betala punktskatter och moms, även kända som importmoms.

Om du är momsregistrerad betalar du den aktuella momsen till Skatteverket. Om du inte är momsregistrerad betalar du istället till Tullverket.

Vad är ett tull-id?

Ett tull-ID är en identifikationskod eller ett nummer som Tullverket tilldelar företag eller affärsinriktade organisationer som ägnar sig åt kommersiell import och export.

Det här numret är kopplat till företaget och fungerar som en referens i alla tullrelaterade transaktioner och spelar en central roll i att förenkla tullproceduren och säkerställa att tullreglerna följs.

Det ger myndigheterna möjlighet att administrera och reglera handelsaktiviteter samtidigt som det underlättar företagens förmåga att lämna tulldeklarationer, hantera tullrelaterad dokumentation och genomföra de nödvändiga tullprocedurerna i samband med import och export.

Om du ännu inte har ett tull-id kan du ansöka om att tilldelas ett av Tullverket.

Export av varor från Sverige till länder utanför EU

Tullregler utanför EU: Export av varor

Även om exportörer inte åläggs kostnaderna för tullavgifter eller importmoms är det viktigt att förstå att det fortfarande krävs ett antal avgörande åtgärder innan varor kan exporteras utanför EU.

När du exporterar till ett land utanför EU finns det vissa avgörande procedurer och krav som måste följas för att säkerställa en smidig och problemfri exportprocess.

Registrering som exportör

Först och främst måste du registrera dig som exportör hos Tullverket. Detta steg krävs för att etablera din status som exportör och verka inom internationell handel.

EORI-nummer

För att kunna exportera varor till länder utanför EU är det viktigt att ditt företag har ett EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification).

Detta unika nummer är avgörande för att identifiera dig som ekonomisk aktör i internationella handelstransaktioner.

Varuklassificering och tariffkoder

Nästa steg är att fastställa rätt varukod/tariffkod för de varor du exporterar.

Varuklassificeringen är avgörande eftersom den utgör grunden för beräkning av tullavgifter, fastställer vilka bestämmelser som gäller och ingår i statistiken.

På Tullverkets hemsida kan du hitta varukoderna som krävs.

Inlämning av tulldeklaration

När du exporterar en vara måste du alltid lämna in en tulldeklaration till Tullverket.

I denna deklaration måste du ange information om varan du exporterar och fastställa dess värde.

Det är viktigt att denna information är korrekt för att undvika eventuella problem senare i exportprocessen.

Dokumentation och bevismaterial

Det är viktigt att spara dokumentation som fakturor, exporttillstånd, exportlicenser och exportcertifikat.

De här dokumenten fungerar som bevismaterial och måste kunna uppvisas om Tullverket begär det.

Att korrekt lagra denna dokumentation hjälper till att säkerställa en smidig exportprocess.

Import av varor till Sverige från länder utanför EU

Import av varor till Sverige

När du importerar varor till Sverige från länder utanför EU finns det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till, utöver de grundläggande reglerna om tull, tullvärde och moms.

Tullavgifter och moms

Normalt betalar du tull vid tidpunkten för import. Det kan även finnas andra skatter och avgifter som du måste betala, inklusive importmoms.

För de som är registrerade för svensk moms, rapporteras importmomsen i momsdeklarationen, annars betalas momsen till den svenska tullen.

Importdeklaration

Du måste uppvisa en importdeklaration för dina varor till Tullverket vid ankomsten till Sverige.

Om varorna inte uppvisas för Tullverket omedelbart vid ankomst till Sverige måste transportören registrera dem för tillfällig lagring eller tullager.

Importdeklarationen kan lämnas in elektroniskt eller fyllas i med hjälp av blanketten Enhetsdokument. Du kan antingen själv skicka in deklarationen eller använda en auktoriserad representant.

Tullinformation

Innan du ger dig in i importprocessen över EU:s gränser finns det flera viktiga tulluppgifter som är viktiga att förstå och följa noggrant.

För att kunna importera varor över EU:s gränser måste du ha ett EORI-nummer.

Detta nummer är avgörande för att dina importtransaktioner ska identifieras och registreras korrekt. Se till att skaffa EORI-numret innan du påbörjar importprocessen.

Tullavgiften beräknas på grundval av varans tullvärde.

Det är viktigt att ange varans exakta tullvärde eftersom detta påverkar den slutliga tullbetalningen.

Tullvärdet inkluderar vanligtvis priset som betalades till leverantören, transportkostnaderna till EU-gränsen och eventuella kostnader för transportförsäkring.

Dokumentera dessa kostnader korrekt i enlighet med tullmyndigheternas krav.

Mer att tänka på vid import

Innan du kan påbörja importen av varor till Sverige finns det flera avgörande överväganden som måste beaktas.

Vissa varor kan kräva speciella importtillstånd eller tillstånd utöver att ange den korrekta och relevanta varukoden (tullkod).

Det kan även finnas importrestriktioner för vissa varor, exempelvis hälso- eller säkerhetsstandarder som måste följas noggrant.

Det är avgörande att säkerställa att dina varor uppfyller alla sådana restriktioner. Därför behöver du göra en grundlig undersökning innan du påbörjar importen för att fastställa om det finns särskilda regler eller krav som gäller för dina specifika varor.

Innan du påbörjar själva importprocessen bör du även kolla upp om det krävs ytterligare dokumentation eller godkännanden för att kunna införa dina specifika varor i landet.

Tullklarering av varor: Så får du ordning på din tullklarering

För att undvika förseningar eller problem i samband med din import och/eller export är det avgörande att du har koll på dina tullpapper.

För det första är det viktigt att din företagsinformation och produktinformation är korrekt angiven på försändelsen. Om din verksamhet till exempel har flera dotterbolag rekommenderar vi att företagets huvudnamn anges på försändelsen.

Dessutom är det viktigt att produktbeskrivningarna korrekt återspeglar de varor som skickas. Du kan även hitta användbara tips i vår guide om bra produktbeskrivningar för tullen.

De olika transportföretagen och mottagarländerna har olika krav när det gäller tullhandlingar och om de måste vara fysiska. I Shipmondo bifogas tullinformationen till etiketten om det krävs fysiska kopior vid försändelsen.

När du importerar och/eller exporterar varor är det också viktigt att klargöra vem som ansvarar för bokningen.

Om leverantören eller kunden ansvarar för fraktbokningen är det också den parten som ansvarar för dokumentationen vid importen/exporten.

Om du däremot själv ansvarar för fraktbokningen är det ditt ansvar att se till att informationen är korrekt.

Automatisera din tull i Shipmondo

Att fylla i alla tullhandlingarna kan vara en tidskrävande process.

Två centrala dokument som används för tullklarering är proformafakturan och handelsfakturan.

En proformafaktura är ett tulldokument som bifogas försändelser där ingen betalning krävs för varan, medan en handelsfaktura är ett tulldokument som bifogas försändelser där betalning krävs för varan.

Men med Shipmondo kan du automatisera ifyllandet av tullhandlingar och därmed spara tid.

Du kan också elektroniskt fylla i den information som behövs för din proformafaktura och handelsfaktura när du bokar frakten.

Shipmondo är en komplett fraktlösning som samlar alla dina fraktavtal i ett system.

Med ett Shipmondo-konto kan du exportera varor med ett brett utbud av transportföretag, inklusive DHL, Bring, DB Schenker, UPS och fler.

Skapa ett gratis konto och testa vår plattform idag utan någon bindning eller prenumerationer.

Har du frågor om import, export eller tull?

Om du har frågor om hur du exporterar och importerar genom Shipmondo är du välkommen att skicka oss ett e-postmeddelande.

Du kan också skapa ett gratis konto och prova vår plattform utan att betala något. Om du har ditt eget fraktavtal som du vill använda kan vi också konfigurera det på ditt konto.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto