API

Gå till ordöversikt

Ett API är ett mjukvarugränssnitt som gör att mjukvarusystem kan interagera med varandra och automatisera datautbyte.

Vad är ett API?

Ett API, förkortning för Application Programming Interface, är ett verktyg som möjliggör kommunikation och datautbyte mellan olika mjukvarusystem.

När du använder en app som Facebook eller kollar vädret på din smartphone, då använder du ett API.

När du använder en app på din dator, surfplatta eller smartphone, kopplar appen upp sig mot internet och skickar data till en server.

Servern hämtar sedan denna data, tolkar den, utför den nödvändiga behandlingen och skickar tillbaka den till din enhet (dator, surfplatta, smartphone). Därefter tolkar appen datan och presenterar den önskade informationen på ett läsbart sätt.

API:er finns i olika typer, var och en utformad med specifika syften och egenskaper. De vanligaste typerna inkluderar RESTful API, SOAP API och GraphQL API. Dessa olika typer av API:er använder olika metoder för datautbyte och används i olika situationer beroende på behovet av integration och automatisering.

Genom att använda API:er kan ditt företag automatisera och anpassa dataprocesser mellan system, vilket säkerställer mer effektiva och felfria operationer.

Vad är skillnaden mellan API och webhooks?

Trots många likheter är API:er och webhooks inte detsamma. Båda teknologierna används för att utbyta data mellan system, men de skiljer sig åt i hur datan utbyts.

Ett API är baserat på förfrågningar, vilket innebär att när data behöver utbytas mellan system måste du aktivt be API:et att utbyta data – och detta kallas ett API-anrop. Inget händer automatiskt; från din sida måste du begära den önskade informationen eller åtgärderna innan API:et svarar och utför uppgiften.

Webhooks å andra sidan är händelsebaserade, vilket innebär att en webhook själv utbyter data när vissa kriterier uppfylls eller situationer uppstår. Det vill säga när en specifik händelse sker i ett system, utlöser det en webhook som skickar data eller en notifikation till en annan applikation eller system.

Den huvudsakliga skillnaden ligger i hur dataförfrågningar initieras och hanteras. API:er kräver en aktiv förfrågan för att hämta eller skicka data, medan webhooks automatiskt utlöses av systemhändelser, vilket gör dem idealiska för uppdateringar i realtid.

Varför använda ett API?

Det finns många fördelar med att använda ett API.

Det är ett verktyg som låter dig nyttja funktioner i andra program tillsammans med ditt system, vilket förenklar hur olika teknologier samverkar och eliminerar därmed manuella processer.

Det som gör API:er till ett särskilt praktiskt verktyg är att när du använder dem kan du underlätta dina arbetsprocesser eftersom du inte längre manuellt behöver överföra data från ett system till ett annat. Detta kan göra saker och ting extra smidiga om du använder ett API för flera olika syften, som frakthantering, orderimport, etc.

En API-lösning erbjuder vanligtvis fler alternativ för att anpassa lösningar efter dina behov. Om exempelvis ett system inte erbjuder integration till din webbutiks plattform, då kan du eller din utvecklare koda en lösning själv ifall systemet har ett öppet API..

Genom att implementera API:er i ditt företag får du inte bara möjligheten att optimera interna arbetsprocesser utan kan också förbättra kundupplevelsen.

API:er möjliggör effektivt datautbyte och anpassning till nya teknologier, vilket förbättrar din konkurrenskraft.

Vad är ett multicarrier API?

Med ett multicarrier API kan man effektivisera hanteringen av försändelser över olika fraktbolag.

Det fungerar genom att API:et samlar in information och funktioner från olika externa system, som PostNord eller Bring. Sedan översätter API:et denna information till ett format som ditt system kan förstå och använda.

Till exempel agerar Shipmondos API som en central länk mellan ditt företags logistiska behov och de olika tjänster som dessa fraktbolag erbjuder. Detta eliminerar behovet av manuell hantering och effektiviserar hela fraktprocessen.

Den största fördelen med att använda ett multicarrier API är tidsbesparingen och den ökade effektiviteten. Automatiseringen av insamlingen och bearbetningen av fraktinformationen säkerställer att din företagswebbplats alltid har tillgång till den senaste och mest korrekta fraktinformationen.

Det säkerställer också att informationen är anpassad till de olika fraktbolagen. Denna anpassning är särskilt viktig när det gäller att generera fraktetiketter, eftersom API:er följer olika standarder, vilket minskar risken för fel som kan uppstå vid manuell datahantering.

På detta sätt kan du säkerställa att varje paket skickas enligt varje fraktbolags specifikationer, helt utan manuellt ingripande.

Bygg din egen integrationslösning med Shipmondos API

Om du har ditt eget system men vill använda några av Shipmondos funktioner, då kan du med fördel skapa din egen anpassade lösning med Shipmondos API.

Hos Shipmondo har vi utvecklat vårt RESTful API som förenklar, centraliserar och konsoliderar hela fraktprocessen. Vi kombinerar all funktionalitet i ett system och automatiserar manuella processer, vilket sparar dig tid och pengar på dagliga logistiska utmaningar.

Med Shipmondos API kan du bygga exakt den fraktprocess du behöver – från basal frakthantering till komplexa fraktlösningar.

Läs mer om företagen Curvii och Myselfie som redan har använt Shipmondos API för att utveckla skräddarsydda lösningar.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto