Läser in...

Export

Export innefattar försäljningen av produkter och tjänster till utländska länder. Läs om skillnaderna mellan export inom och utanför EU, och hur du kommer igång.

Vad är export?

Export är en väl använd term inom handelsvärlden och det avser försäljningen av varor, produkter och tjänster till utländska länder.

När en återförsäljare säljer sina produkter till exempelvis Tyskland, betraktas det som en export. I motsats importerar den tyska köparen varorna från Danmark.

Relationen mellan import och export är nära kopplad till köparens och säljarens roller.

Export är en vanligt förekommande term både inom mikro- och makroekonomi. När ett internationellt företag säljer produkter till utländska länder används termen för att beskriva det specifika handelsförhållandet mellan de två företagen.

Termen används emellertid också inom makroekonomi för att beskriva ett lands handelsaktiviteter utanför landet.

Vad är en exportmarknad?

En exportmarknad är en marknad som är särskilt stor och viktig för ett företags eller ett lands export.

Den beskriver var en aktör exporterar varor eller tjänster.

För Sverige är Tyskland, Danmark och Storbritannien särskilt stora exportmarknader.

Sverige skickar stora mängder möbler, bilar, medicinsk utrustning och elektroniska produkter till destinationer runt om i världen, och denna export spelar en avgörande roll för den nationella ekonomin.

Exportmarknader kan dock också diskuteras på företagsnivå.

Vill du exportera dina varor och produkter?

Funderar du på att expandera utomlands och börja exportera dina varor och tjänster?

Det finns flera saker du behöver vara medveten om, eftersom det finns regler och krav som beror på det land du vill exportera till.

Export inom EU

Vid handel inom EU sker ingen import eller export av varor, utan istället leverans av varor.

Termen import används dock fortfarande i vardagligt språkbruk.

EU har handelsavtal med andra europeiska länder som tillåter att varor fritt skickas inom EU utan extra kostnader och restriktioner, vilket kallas för fri rörlighet av varor.

Ingen tillstånd krävs för att exportera produkter inom EU.

Det finns flera transportföretag som exporterar från Danmark till andra EU-länder.

Om du till exempel behöver skicka från Sverige till länder som Danmark, Nederländerna, Tyskland eller Italien kan du använda Shipmondos fraktavtal med DHL Express, UPS och PostNord direkt på ditt Shipmondo-konto.

Har du ett eget fraktavtal med exempelvis GLS, FedEx, Bring eller DSV?

Då kan du använda dessa på ditt Shipmondo-konto för att exportera från Sverige till länder som Danmark, Frankrike, Österrike och Spanien, bland andra.

Du behöver bara skapa ett gratis konto med Shipmondo, så kan du köra igång.

Skapa gratis konto

Export utanför EU

Om du behöver exportera till länder utanför EU, även kända som tredjeländer, måste alla varor deklareras i en exportdeklaration.

När varor exporteras från EU kan de säljas och skickas utan moms.

Till exempel om du behöver skicka till Norge kan du registrera dig i VOEC-systemet, vilket är ett förenklat registrerings- och rapporteringssystem.

På grund av Brexit är Storbritannien inte längre en del av EU och det innebär att alla paket som skickas från EU till Storbritannien och vice versa måste klareras i tullen.

I Shipmondo kan du skapa fraktmallar och spara din tullinformation så att den förifylls i framtiden. På så sätt automatiserar du din tullprocess.

Dessutom kan du skicka papperslöst med flera transportörer när du skickar utanför EU, där dina kommersiella fakturor, pro forma-fakturor och produktinformation skickas elektroniskt och automatiskt till lämpliga tullmyndigheter.

Automatisk ifyllning av tullhandlingar

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto