Läser in...

Fraktsedel

En fraktsedel är en följesedel/waybill, som utfärdas av transportföretaget och skrivs ut i ett fraktsystem. Fraktsedlar används vanligtvis för internationella försändelser och bulksplit.

Vad är en fraktsedel?

Fraktsedlar är en waybill som används ofta för internationella bulkförsändelser.

Det är en form av följesedel som utfärdas av transportföretaget, som ska skrivas ut i flera kopior och följa paketet eller överlämnas till transportören.

Antalet kopior beror på transportföretaget.

Du kan stöta på flera beteckningar för en fraktsedel. Transportföretagen kan använda olika termer på de fysiska dokumenten som t.ex. airwaybill, följesedel och waybill.

Vad innehåller en fraktsedel?

Din fraktsedel innehåller information om mottagare, avsändare och eventuellt ditt kundnummer hos ditt transportföretag.

Din fraktsedel innehåller vanligtvis också ett skapelsedatum och specificerar de produkter som skickas.

Även följande detaljer nämns ofta: Avsändarinformation Antalet varubrev Antalet påsar där varubreven är fördelade Utrymme för avsändarens signatur Utrymme för kvitto och signatur vid leveranspostcentret

Här består en fraktsedel av tre kopior; en kopia för kontroll, en kopia som grund för fakturering/bokföring, och en kopia som avsändaren kan behålla som kvitto.

På det sättet fungerar den också som ett kontrakt mellan avsändaren och transportföretaget.

Vad är en bulksplit försändelse?

En bulk waybilll används när du skickar bulkförsändelser som export/import. Den kallas också för bulksplit.

Denna fraktsedel innehåller även information om avsändare, mottagare, destinationsland och ditt kundnummer hos transportföretaget.

Vid sidan av det fungerar den som ett kontrakt mellan avsändaren och transportföretaget, samt som ett kvitto för de varor som försändelsen innehåller när du skickar bulksplit.

Du som avsändare behåller nämligen en kopia av den aktuella fraktsedeln.

Dessutom kan du också skapa dina bulk fraktsedlar i Shipmondo och samla alla dina bifogade dokument. Läs mer här.

Exempel på bulk waybill

Din fraktsedels innehåll och format bestäms av ditt transportföretag och kan därför variera på samma sätt som paketetiketter ser olika ut.

Här ser du ett exempel på en Bring bulk waybill som genererats i Shipmondo.

Bring Waybill eksempel

Vad är bulksplit?

Bulksplit är ett effektivt och ekonomiskt sätt att exportera flera paket eller pallar samtidig. En bulksplit-försändelse består typiskt av många enskilda paket som är samlade på en pall.

Pallen skickas till destinationslandet och delas upp, varefter de enskilda paketen distribueras till varje enskild mottagare inom landet. Därför kallas det bulksplit.

Det finns många ekonomiska och administrativa fördelar med bulksplit.

Skickar du exempelvis till Norge behöver du bara upprätta tullpapper en gång, och du kommer bara att behöva betala för tullklarering en gång för din samlade försändelse istället för en tullklarering för varje enskilt paket.

Vi har gjort en komplett guide till bulkförsändelser på knappen nedan.

Bulksplit guide

Vad är skillnaden mellan fraktsedel och end of day-lista?

Till skillnad från en fraktsedel som typiskt används för exportförsändelser finns det också en end of day-lista som används för alla försändelser.

Både en fraktsedel och end of day-lista skapas av varje transportföretag.

En end of day-lista är en översikt över försändelser som ger en överblick över de försändelser som du har bokat den aktuella dagen.

Den används vanligtvis när du får paket upphämtade hos dig.

Vissa transportörer ställer nämligen krav på att det ska finnas en sådan kvittensl vid upphämtning.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto