Handelsfaktura

Gå till ordöversikt

En handelsfaktura är ett export- och importdokument som bifogas försändelser utanför EU. Se hur den ska fyllas i och skicka paket utan krångel.

Vad är en handelsfaktura?

En handelsfaktura är ett viktigt dokument som används i tullbehandlingen för både export och import, särskilt för försändelser utanför EU.

En kommersiell faktura har det väsentliga syftet att hjälpa tullmyndigheterna i mottagarlandet att bedöma tillämpliga tullar och skatter för försändelsen.

Den kommersiella fakturan innehåller detaljerad information om varornas värde, beskrivning och ursprungsland, vilket ger en översikt över de villkor som avtalats mellan säljaren och köparen.

En kommersiell faktura utfärdas vanligtvis av säljaren som ofta är avsändaren, och används vid import- eller exportförsändelser när det är mottagaren som ska betala för de varor som skickas.

Nedan följer ett exempel på en kommersiell faktura för en försändelse från Danmark till Norge, inklusive avsändarens/säljarens uppgifter, mottagarens uppgifter, produktbeskrivning, tariffkod, antal och enhetspris.

Ett exempel på en handelsfaktura utfärdad i Shipmondo.

När ska du använda en handelsfaktura?

En handelsfaktura ska endast användas när en försändelse skickas utanför EU och därmed måste gå igenom tullmyndigheterna i mottagarlandet.

Det innebär att paket som skickas inom Europeiska Unionen inte kräver en handelsfaktura. En handelsfaktura ska alltid bifoga med alla andra typer av internationella försändelser, till exempel från Sverige till Kanada eller USA.

Handelsfakturan utgör grunden för tulldeklarationen och därmed de tullavgifter som tas ut av myndigheterna.

Vad ska en handelsfaktura innehålla?

En handelsfaktura måste innehålla flera viktiga detaljer för att underlätta tullprocessen och säkerställa att försändelsen registreras korrekt.

Dessa detaljer inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Information om avsändare och mottagare.
  • En detaljerad beskrivning av varorna, inklusive information såsom totalt antal, typ, storlek, vikt och eventuella specifikationer.
  • Moms/EORI-nummer.
  • Deklaration av det totala värdet på de sålda varorna.
  • Tariffkod.
  • Eventuella tilläggsavgifter bör också inkluderas om det finns ytterligare tullar, kostnader eller information som är relevant för handeln.

Med Shipmondo kan du enkelt fylla i din kommersiella faktura utan extra krångel. När du bokar frakt, genereras en kommersiell faktura automatiskt och du får en automatisk uppmaning om att elektroniskt fylla i nödvändig information, vilket säkerställer att din kommersiella faktura är utförlig.

Klicka på knappen nedan och lär dig mer om att fylla i kommersiella fakturor i Shipmondo.

Proformafaktura

Även om en proformafaktura på många sätt liknar en kommersiell faktura skiljer sig de två dokumenten på betydande sätt och tjänar olika syften.

En proformafaktura bifogas i de fall där mottagaren inte ska betala för varan, till skillnad från en handelsfaktura.

Detta kan till exempel vara när man skickar en ersättningsvara, ett varuprov, en returvara eller gåvor. Varan som skickas är alltså inte avsedd för vidareförsäljning.

Vad betyder CN22 och CN23?

När du skickar varor till ett land utanför EU är det viktigt att ange både innehåll och värde för att underlätta en snabb tullklarering.

CN22- och CN23-etiketter används för detta syfte. CN22 är en förenklad tulldeklarationsetikett som passar försändelser med lågt värde.

Om innehållets värde är under 300 SDR (Special Drawing Rights, Internationella valutafondens räkneenhet), motsvarande cirka 2 500 danska kronor, då ska försändelsen märkas med en CN22-tulletikett.

Om värdet istället överstiger 300 SDR ska en CN23-tulletikett användas. CN23 är en mer detaljerad tulldeklarationsetikett som är avsedd för försändelser med högre värde.

Det är viktigt att notera att användningen av CN22- eller CN23-etiketter baseras på innehållets värde, men det kan finnas ytterligare tullkrav beroende på destinationslandet och varutypen.

Tulldeklarationsetiketter i Shipmondo

I Shipmondo används CN22- och CN23-etiketter endast i vissa fall. Hos PostNord visas en CN22-etikett på etiketten när man beställer brevprodukter (Spårat/Ospårat Maxibrev/Storbrev) som skickas utanför EU, och förutsatt att man har angett 6 eller färre varor.

Om det är fler än 6 varor bifogas en proformafaktura istället.

ett exempel på en PostNord-CN23

Här nedan ser du ett exempel på en CN22-försändelse från PostNord.

ett exempel på en PostNord-CN22

Skicka tullhandlingar papperslöst

Flera transportföretag har gjort det möjligt att skicka tullhandlingar papperslöst - vilket betyder att man gör det elektroniskt utan fysiskt papper.

Här fylls nödvändiga dokument som proformafaktura eller handelsfaktura i och skickas elektroniskt till de rätta tullmyndigheterna.

UPS är ett av transportföretagen som erbjuder att skicka papperslöst när man registrerar sig för UPS Paperless Invoice.

I Shipmondo kan du fylla i varuinformationen under bokningen, sedan skickas de automatiskt elektroniskt, så att tullbehandlingen kan påbörjas tidigare.

Du kan också skicka papperslöst med FedEx, DHL Express och GEODIS när du skickar genom Shipmondo.

När du bokar frakt genom Shipmondo kommer du att informeras ifall försändelsen behöver innehålla fysiska kopior av fakturan och tulldeklarationen.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto