Samlingsfaktura

Gå till ordöversikt

Samlingsfaktura är en typ av handelsfaktura som effektivt sammanför flera försändelser i ett tulldokument och används för internationella bulkförsändelser.

Vad är en samlingsfaktura?

En samlingsfaktura är ett dokument som samlar produkt- och tullinformation för flera försändelser på en handelsfaktura, vilket är ett krav för effektiv tullhantering vid både export och import av bulkförsändelser utanför EU.

När du använder bulkfrakt och därmed samlingsfakturor minskar du antalet enskilda handelsfakturor avsevärt och förenklar tullprocessen.

I stället för att hantera separata handelsfakturor för varje enskilt paket i försändelsen gör en samlingsfaktura att du kan samla all nödvändig information i ett enda dokument för hela bulkförsändelsen.

Med samlingsfakturan kan hela partiet tullklareras samtidigt, vilket effektiviserar processen och minskar både kostnaderna och risken för fel under den administrativa hanteringen och tullbehandlingen. När försändelsen anländer till destinationslandet delas försändelsen upp, och de enskilda paketen distribueras till sina specifika mottagaradresser.

En samlingsfaktura innehåller viktig information som varans värde, vikt och relevanta varukoder, vilket gör det enklare för tullmyndigheten i mottagarlandet att fastställa tull, skatter och andra avgifter.

Se ett exempel på en samlingsfaktura

Här nedan kan du se ett exempel på en samlingsfaktura som genererats för en Bring-försändelse i Shipmondo.

Samlingsfaktura genererad i Shipmondo

Samlingsfakturan ska skrivas ut och fästas på framsidan av försändelsen i en tydlig fraktsedelsficka. Det gör att tullmyndigheterna kan komma åt den och läsa den utan problem.

Kom igång med bulkfrakt i Shipmondo

I Shipmondo kan du skicka bulkförsändelser med Bring. För att kunna skicka bulkförsändelser till exempelvis Norge behöver du ha ett eget fraktavtal med Bring för att använda deras bulkfraktprodukter.

När du skickar bulkförsändelser med Bring är det nödvändigt att ha de rätta medföljande dokumenten redo för din försändelse. Hos Shipmondo gör vi det enkelt för dig att skapa dessa nödvändiga dokument, samlingsfakturan och routingetiketten.

Är du redo att läsa mer om bulkfrakt med Shipmondo? Klicka nedan för att lära dig mer och komma igång.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto