Tariffkod (HS-kod)

Gå till ordöversikt

Varukoder, tariffkoder och HS-koder är baserade på internationella produktbeskrivningar och används för tulldeklarationer för att bestämma tullar och skatter.

Vad är en tariffkod?

En tariffkod kallas också för en varukod, vilket kan vara lite mer beskrivande.

En tariffkod är en kod som beskriver din vara, som du måste ange på dina tullhandlingar, inklusive tulldeklarationer för import och export.

Du kan också stöta på termerna “tulltariffkod” eller “tullkod”, men de hänvisar också till den del av koden du behöver för tulländamål.

Vid export består varukoden av åtta siffror, medan den vid import består av tio siffror. Varukoden måste anges på din tulldeklaration.

Alla varor som skickas till import eller export till och från tredje länder (länder utanför EU) måste identifieras med en varukod.

Varukoden beskriver hur varan ska behandlas med avseende på tullar, skatter, avgifter och andra regler, och den måste anges på din tulldeklaration.

Tullmyndigheterna har rätt att kräva tillbaka eventuella uteblivna tullar om du inte använder rätt varukod.

Vad är en HS-kod?

En HS-kod är en del av din varukod, som, som tidigare nämnts, består av antingen åtta siffror (för export) eller tio siffror (för import).

De första sex siffrorna kommer från det internationella HS-systemet, som står för Harmonized System. Därför kallas den första delen, de första sex siffrorna, också för en HS-kod.

HS-systemet används i cirka 200 länder, inklusive alla EU-länder, och är en internationell produktklassificering - en omfattande produktklassificering med alla varor i världen.

Tal nr. 7 och 8 i ditt varunummer kommer från EU:s varu nomenklatur, som kallas CN (Combined Nomenclature). Dessa åtta siffror behöver du använda när du exporterar varor.

Om du importerar varor behöver du veta de två sista siffrorna i din varukod. Dessa två siffror kommer från TARIC.

Det är EU:s integrerade tulltaxa, och de bestämmer bland annat om det finns tullfriheter, möjligheter till tullminskningar eller antidumpningsavgifter vid import från tredje länder.

Här är ett exempel på tariffkoden för T-shirts med rullekrage eller polokrage:

Tariffkod

Var kan jag hitta tariffnummer?

Vanligtvis kommer din leverantör att tillhandahålla tariff- eller HS-koderna för de produkter du får. Alternativt kan du be dem att skicka koderna till dig.

Om detta inte är ett alternativ måste du klassificera dina produkter så gott du kan. Detta kan du göra på webbplatsen för Europeiska tullportalen.

Besök webbplatsen här.

Vad är TARIC?

TARIC är en digital referensbok där alla varukoder och tullsatser finns tillgängliga.

Det är EU:s integrerade tulltaxa och bestämmer bland annat om det finns tullfriheter, möjligheter till tullminskningar eller antidumpningsavgifter för dina importerade varor.

I TARIC kan du hitta tullsatser och information om tullminskningar, tullfriheter, antidumpningsavgifter och importregler för din vara vid handel med ett tredje land.

Innan du använder TARIC måste du veta din varukod, vilken du kan hitta genom att använda den svenska tullverket.

Du kan få tillgång till EU:s tulltaxa här.

Vad är Tulltaxan?

Tulltaxan i Sverige, som är en del av ett större EU-system, refererar till den svenska versionen av tulltaxor och -koder.

Denna svenska anpassning av Tulltaxan används för att bestämma tullar och skatter för varor som importeras till Sverige.

Som en integrerad del av EU:s handelssystem, innehåller Tulltaxan en omfattande databas med information som täcker ett brett spektrum av handelsrelaterade områden, inklusive tullsatser, varukoder, samt regler för både import och export.

Dessutom erbjuder den uppdaterad information om aktuella växelkurser och detaljerade varuhandböcker.

Att använda Tulltaxan korrekt är avgörande för exakt klassificering av varor och korrekt beräkning av tullar, vilket är essentiellt för att effektivisera handelsprocesser och undvika förseningar samt onödiga extra kostnader.

Slutför dina tullhandlingar elektroniskt

Om du redan har din varukod redo kan du enkelt importera eller exportera med Shipmondo.

Du kommer att bli ombedd att fylla i din information elektroniskt, och sedan kommer vi att automatiskt generera dina tullhandlingar åt dig, antingen en proformafaktura eller en handelsfaktura, som uppfyller alla tullkrav och regler.

Shipmondo Tull

Du kan boka frakt till hela världen med ett gratis Shipmondo-konto! Om du har din egen fraktavtal med DHL Express eller PostNord, kan du använda dem när du ska exportera till USA eller Kina.

Har du inte en egen fraktavtal, kan du utnyttja de transportörer som vi redan har förhandlat avtal med. Vi erbjuder ett brett utbud av transportörer, inklusive UPS, som du kan använda för dina internationella sändningar.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto