Webhooks

Gå till ordöversikt

En webhook är en sorts budbärare som automatiskt meddelar ett externt system när ändringar sker inom ditt system.

För att appar ska kunna utbyta data behöver de kunna kommunicera med varandra, och ett sätt som kommunikation mellan onlinetjänster kan ske på är genom en webhook.

En webhook kan beskrivas som en trigger som initierar ett automatiskt meddelande från ett mjukvarusystem till ett annat och den aktiveras när specifika händelser eller aktiviteter inträffar. Webhooks är även kända som web callbacks eller HTTP-push-API:er och de fungerar genom att meddela systemet om att en åtgärd krävs.

Mjukvaruutvecklare vet vad en webhook är, men för de som är mindre tekniskt bevandrade kan en webhook liknas vid en tråd som sträcker sig mellan två spindelnät.

Om en tråd i något av de två spindelnäten börjar vibrera, då plockar tråden mellan de två näten (webhook) upp signalen och meddelar det andra spindelnätet om att en förändring har skett i det första spindelnätet.

Datan måste skickas i antingen JSON- eller XML-format, och utbytet av data mellan systemen sker via en webhook-URL som tillhandahålls av det mottagande systemet.

Enkelt uttryckt kan denna webhook-URL jämföras med ett telefonnummer som avsändarens system kan ringa när en åtgärd sker i systemet.

Här nedan är en visuell representation av hur webhooks fungerar, genom att dra information från en händelse i ett system och automatiskt skicka denna data till ett annat system.

Hur en webhook kommunicerar och verkar mellan sammankopplade system

När du använder webhooks behöver du inte begära att data ska skickas, eftersom data automatiskt skickas varje gång ny data blir tillgänglig. Denna process sker automatiskt direkt när den aktiveras, vilket möjliggör ett effektivt och snabbt utbyte av data mellan system. Det betyder att du inte behöver söka efter informationen manuellt.

Vad är skillnaden mellan API:er och webhooks?

Både webhooks och API:er (Application Programming Interface) används för att kommunicera och utbyta data mellan olika teknologier, vilket gör det svårt att skilja dem åt.

Ett API gör att man aktivt kan hämta data på begäran, medan en webhook automatiskt skickar data när en specifik händelse inträffar.

Ett API är baserat på förfrågningar, vilket betyder att du måste be ett API att utbyta data, känt som ett API-anrop.

Till skillnad mot det är en webhook händelsebaserad, vilket betyder att den automatiskt utbyter data när vissa kriterier uppfylls eller händelser inträffar, och det gör att man kan automatisera dataöverföring mellan olika system.

Kort sagt tar en webhook emot information, medan ett API hämtar den. API:er kräver en aktiv förfrågan om information, medan webhooks automatiskt hämtar data baserat på villkor och händelser.

Exempel på webhooks

Låt oss ta ett exempel.

Du har hittat ett par solglasögon som du vill köpa i en webbutik, men de råkar vara slutsålda.

Om du väljer att upprepade gånger besöka webbutiken för att se om de är tillbaka i lager, då kan detta liknas vid att hämta data genom ett API.

Om du däremot beslutar dig för att ställa in en e-postpåminnelse som meddelar dig när solglasögonen är tillbaka i lager, då kan detta liknas vid att hämta data genom en webhook.

Exempel på webhooks i Shipmondo

I Shipmondo kan webhooks skicka automatiska uppdateringar i din fraktprocess. Låt oss titta på ett exempel.

När exempelvis en händelse inträffar relaterat till en order, som när statusen för en order uppdateras från “Initiated” till “Shipped”. Detta innebär att när en orderhändelse sker får Shipmondo automatiskt informationen och agerar därefter.

På det här sättet behöver du inte kontrollera statusen för varje order manuellt. Istället får du uppdateringar automatiskt via webhook, vilket gör att du kan hålla koll på alla dina beställningar.

Detta gör att du kan hålla dina kunder uppdaterade om deras orderstatus och leveransförlopp, och i sin tur förbättrar det kundupplevelsen och effektiviserar din fraktprocess.

Ställa in webhooks i Shipmondo

Istället för att hämta data genom API-anrop kan du ställa in webhooks i Shipmondo, så att data om dina frakter, ordrar och utskick automatiskt överförs från ditt Shipmondo-konto till ditt system när en åtgärd sker i Shipmondo, som när man skapar frakter.

Detta säkerställer att du får uppdateringar om frakter, orderstatus och ändringar i utskick utan dröjsmål. Samtidigt kan du minska mänskliga fel eller manuella processer i din dataöverföring.

Genom att implementera webhooks får du löpande information om dina frakter, beställningar eller utskick, direkt till ditt system. Det är både automatiskt och effektivt.

Konfigurera webhooks

I Shipmondo har vi skapat dokumentation som täcker både vårt API och webhooks. Vi uppdaterar det regelbundet.

Vår API-dokumentation ger instruktioner om hur du ställer in nya webhooks. Detta betyder att du kan specificera URL:en dit din webhook ska skicka data och definiera vilka händelser eller åtgärder som ska utlösa ett datautbyte.

Dessutom kan du göra ändringar i de webhooks du redan har ställt in. Till exempel kanske du vill uppdatera namnet eller statusen på dina webhooks, på detta sätt kan du hålla koll på dina webhooks och förbättra din översikt. På samma sätt kan du ta bort en webhook om den inte längre är nödvändig.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto